FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

AGENDA

Fokkersbijeenkomst 30 maart 2019

Van harte welkom voor de witfokkers en belangstellenden.

In zalencentrum “De Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.
Aanvang 13:00 uur
(vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur vergadert Fokcommissie Nederlandse Boergeit in dezelfde zaal).

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst zaterdag 31 maart 2018
4. Verslag Fokkersdag op 19 mei 2018 bij familie Brendeke in Oene
6. Terugblik bijeenkomst met Fokcommissies en NOG-bestuur
7. Evaluatie keurings- en opnameseizoen 2018 en eerste instructiebijeenkomst
8. Voorstellen om over te stemmen (zie bijlage):
1. Wit x Bont = W1 (wit) x Witte bok = W2 x Witte bok = W3 = JVR?
2. Registratie boklammeren: JVR x S = JVR (Wachtbok vervalt)?
3. In 2019 starten met rasgebonden inspecteurs?
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2019" ą 7.50 euro
9. Presentatie Fokboek Wit 2019
10. Plannen om inteelt en verwantschap te beperken
11. Terugblik twee jaar focus op vooruier en uitreiking Gerard Bos-Bokaal
12. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
13. Foto's van keuringen 2018
14. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring
15. Rondvraag
16. Sluiting rond 15:30 uur
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

BIJLAGE

Toelichting voorstellen agendapunt 9:
1. Wit x Bont = W1 (wit) x Witte bok = W2 x Witte bok = W3 = JVR?
Vrouwelijke witte nakomelingen uit kruisingen van Wit x Bont blijven op dit moment tot het oneindige geregistreerd bij het Bonte ras.
De witte kruislingen worden in het voorstel geregistreerd als Wit1 (W1 = 50% W en 50% B).
Als deze worden gedekt door een Witte stamboekbok dan worden de vrouwelijke witte nakomelingen Wit2 (W2 = 75% W en 25% B) en de derde generatie JVR bij het Witte ras (W3 = 87,5% W en 12,5% B).
Als deze dieren door een inspecteur worden opgenomen dan worden ze Witte stamboekgeit.
Het traject van drie generaties is vergelijkbaar met het traject van Register naar Stamboek.
2. Registratie boklammeren: JVR x S = JVR?
Bij de huidige regels worden boklammeren van jaarlingen die niet worden opgenomen in het Stamboek: GA (Geregistreerde Afstamming). Reden: voortijdig afvoer.
Voorstel: Moederdier (JVR) zonder opnamerapport x een stamboekbok (Voorlopig of Definitief) worden de boklammeren opgenomen in JVR bij het Witte ras.
De term Wachtbok vervalt bij de Witte geiten.
3. In 2019 starten met rasgebonden inspecteurs?
Voorstel bestuur: Er worden vijf inspecteurs gevraagd die jaarlijks worden geėvalueerd.
Tijdens opnamedagen en bokkenkeuringen twee rasgebonden inspecteurs.
Bij de afdelingskeuringen volstaat een rasgebonden en een niet-rasgebonden inspecteur.

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG