FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

AGENDA 2008

Fokkersbijeenkomst 29 maart 2008 om 13:00 uur in "De Keet" in Heerde
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst d.d. 31 maart 2007
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
5. Verslag Fokkersdag 19 mei 2007 te Beilen
6. Aankondiging Fokkersdag zaterdag 10 mei 2008 bij Fam. Kammeraad te Zevenhoven
7. Evaluatie fokkerijgegevens
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2008"
8. Presentatie Fokboek Wit 2008
9. Uitleg van de rasstandaard bok
10. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg productie
11. Foto's van geiten met >89 punten voor AV aanwezig in Utrecht
Huldiging Kampioenen van de Nationale CW-keuring 2007
12. Rondvraag
13. Sluiting
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2008

Verslag Fokkersbijeenkomst 29 maart 2008
Aanwezig: 44 fokkers/belangstellenden, waaronder bestuurders NOG, enkele leden van andere Fokcommissies en commissieleden Gerard Bos, Durk van der Zee, Jurjan Groenveld, Jan de With en Haije de Wit.
Afgemeld: Bertus Hutten, Jacco Fokkema
1. Opening
Voorzitter Gerard Bos verwelkomt alle aanwezigen en is blij met de twee nieuwe bestuursleden voor het NOG-bestuur. Ondanks het teruglopende aantal fokkers/dieren en de perikelen rond het blauwtongvirus zijn er in 2007 toch nog mooie keuringen gehouden.
2. Ingekomen brieven / mededelingen
Ingekomen brieven.
* Er is een brief ontvangen van J. Maat uit Luxwoude waarin een voorstel staat aangaande het invoeren van een Bokmoeder B zoals bij de Toggenburgers. Later op de middag zal er via een stelling de mening worden gepeild onder de aanwezigen.
Mededelingen.
* Het Jaarverslag 2007 is ingeleverd bij de NOG en opgenomen in het nieuwe Fokboek en op de website geplaatst.
* De NOG heeft bekend gemaakt dat de inspecteurs in 2008 nog niet met het vernieuwde inspectierapport gaan werken.
* Jeroen de Vries heeft drie artikelen geschreven in 'Geitenhouderij'. Dit zijn twee verhalen onder de titel 'Witfokker aan het Woord', in juli 2007 - Theo van der Meer en in januari 2008 - Jan Maat. In februari 2008 is een artikel gepubliceerd onder de titel 'Toen en nu' over de bok Alfama's Vincent.
* De website www.wittegeiten.nl is in 5 jaar tijd steeds verder uitgebreid. Het bestaat nu uit 450 pagina's met ruim 650 foto's.
* Fokcommissie Witte Geiten heeft in september 2007 een aantal voorstellen ingediend bij het NOG-bestuur om de stamboekopnames en huiskeuringen te verbeteren:
- Een schema invoeren om de inspecteurs 'bij te sturen' dat jongere geiten niet te hoog worden opgenomen.
- Bij een huiskeuring niet twee keer achter elkaar dezelfde inspecteur naar een bedrijf sturen.
- Het is soms moeilijk voor een inspecteur om bij een huiskeuring het niveau in te schatten zonder vergelijkingsmateriaal. Dit is te verbeteren door:          
   * Regelmatig keuringen bezoeken door de inspecteur.
   * Op één dag meerdere geiten bij verschillende bedrijven opnemen.
   * Per regio een vaste datum plannen voor huiskeuringen.
* De Fokkersbijeenkomst wordt al jarenlang op dezelfde locatie in Heerde gehouden. Het centraler gelegen Harderwijk is wellicht een optie, maar tijdens de stemming blijkt een grote meerderheid de voorkeur te behouden voor Heerde.
 
3. Verslag van de Fokkersbijeenkomst d.d. 31 maart 2007
Durk van de Zee geeft een toelichting bij het verslag waarna deze wordt goedgekeurd.
4. Samenstelling Fokcommissie Witte Geiten
Na de Fokkersdag 2008 wordt Jurjan Groenveld voorzitter en blijft Gerard Bos penningmeester. De rest van de commissie blijft hetzelfde:
   Secretaris: Durk van der Zee
   Commissielid: Bertus Hutten
   Commissielid: Jan de With
   Commissielid: Haije de Wit
   Freelance schrijver GH: Jeroen de Vries
   Webmaster: Teunie Melkert
5. Verslag Fokkersdag 19 mei 2007
Met behulp van foto's wordt er teruggekeken op een geslaagde Fokkersdag 2007 bij de familie Hutten te Beilen.
6. Aankondiging Fokkersdag 10 mei 2008
De Fokkersdag 2008 wordt gehouden op zaterdag 10 mei 2008 bij familie Kammeraad te Zevenhoven. Aanvang is 10:00 uur en op het programma staan onder andere een presentatie door Eric Verstappen over voeding en gezondheid van geiten en een praktische middag met de nadruk op bokken.
7. Evaluatie fokkerijgegevens
Jurjan Groenveld laat aan de hand van het stamboekprogramma GReIS evaluatiegegevens zien. Enkele opvallende zaken hierin zijn:
- Het aantal ingeschreven geiten is gelijk gebleven in vergelijking met vorig jaar, maar het aantal bokken is aanzienlijk gedaald. 
- Het gemiddelde punten voor de afzonderlijke onderdelen zijn vrijwel gelijk aan het vorige jaar, alleen het onderdeel ´uier´ scoorde lager.
Jurjan legt uit dat bij beoordelen van het ´Type´ de inspecteur rekening moet houden met veel kenmerken waardoor het lastig is om goed te beoordelen. Door middel van een aantal foto´s van geiten laat hij dit zien.
Pauze

Fokboek Wit 2008

 

8.  Presentatie Fokboek Wit 2008
Jan de With geeft uitleg over het nieuwe Fokboek Wit. De gegevens uit het stamboekprogramma GReIS zijn dit jaar aangeleverd door Wilfried Cents. De opzet van het Fokboek is hetzelfde gebleven als vorig jaar met een aantal toevoegingen-veranderingen:
- Twee Topgeiten zijn toegevoegd.- Top10-levensproductie.- Gemiddelde melkproductie van de Witte geiten van de laatste drie jaar.- Voorlopig opgenomen bokken die buiten het stamboek zijn geplaatst, zijn ook in het Fokboek opgenomen.- De vernieuwde rasstandaarden van geit en bok.
Helaas moet Jan meedelen dat de nummer 1 van de top 10 CVE is overleden ten gevolge van een blauw uier.
Engel Kupers vraagt hoeveel fokkers er in 2007 nog meededen aan de melkcontrole. Dit zijn ongeveer 20 fokkers met in totaal 145 dieren.
Naar aanleiding van de brief van J. Maat wordt de mening gepeild bij de aanwezige fokkers over de stelling: Stamboek x Stamboek = Stamboek? Dit betekent dat er geen door het NOG gefiatteerde melklijst meer verplicht is om een stamboekbok te mogen fokken. Deze stelling nodigt uit tot veel discussie tussen de fokkers met veel verschillende meningen.
 
9. Uitleg van de rasstandaard bok
Jurjan Groenveld legt uit dat op verzoek van de NOG is gevraagd om de oude rasstandaard voor geit en bok in een door de NOG gekozen lay out te verwerken zodat de verschillen in de rasstandaarden voor de rassen onderling goed te vergelijken is. Omdat er voor de bok nog geen aparte rasstandaard was, is deze afgelopen winter gemaakt.
Jurjan loopt de rasstandaard door en geeft uitleg met veel foto´s. Als laatste behandelt hij het doel van een bok, namelijk het toevoegen van ontbrekende kwaliteiten bij een geit. Een bok is zo goed als de geit waar je hem op gebruikt.
 
10. Huldiging: Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg productie
De herinneringsborden zijn voor:
-Stergeiten:
  - Eliza 67 - D.F. Noordhuis, Roden
- Eliza 92 - D.F. Noordhuis, Roden
  - Aagje 25 - T.J. Posthuma, Nijland
  - Corrie 106 - Comb. Groenveld, Wommels
  - Corrie 116 - Comb. Groenveld, Wommels
  - Krupers Klazien 2 - J. Fokkema, Een-West
   (fokker: Comb. vd Meer, Haarle)
-Topgeiten: 
  - Marijke 144 - P. van Haperen, Gilze
  - Liesje 70 - J. Fokkema, Een-West
   (fokker: G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld)
- 10.000 kg melk:
  - Aagje - A. Lambregts, Dinteloord
Speciale aandacht is er voor Dayna Anja 2 van S. vd Wal, Langezwaag. Een 15-jarige geit met een totale levensproductie van 15.569 kg melk.
 
11. Foto´s van geiten met >89 punten voor AV in Utrecht
       Huldiging Kampioenen Nationale CW-keuring 2007 
Na een fotoserie van de geiten met >89 punten voor AV aanwezig op de Nationale CW-keuring in Utrecht, wordt de kampioen gehuldigd. Kampioen werd Marijke 126 van P. van Haperen uit Gilze.
Helaas was de NCW-keuring in Beilen op 8 september 2007 afgelast wegens vervoersbeperkende maatregelen.
12. Rondvraag
Meneer de Boer heeft een vraag over het toekennen van het predicaat Stergeit. Gerard Bos geeft aan dat het toekennen en de regels van het predicaat Stergeit een NOG aangelegenheid is.
 
13. Sluiting
Gerard Bos sluit de bijeenkomst om 15:50 uur en bedankt de actieve vrijwilligers Jeroen de Vries en Teunie Melkert met een bloemetje.

Durk van der Zee,
secretaris

Klik op een foto voor een vergroting.

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG