FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA 2018

Fokkersbijeenkomst 31 maart 2018

Van harte welkom voor de witfokkers en belangstellenden.

In zalencentrum “De Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.
Aanvang 13:00 uur
(vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur vergadert Fokcommissie Nederlandse Boergeit in dezelfde zaal)
.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
4. Verslag Fokkersbijeenkomst zaterdag 25 maart 2017
5. Verslag Fokkersdag op 13 mei 2017 bij familie Hoekstra in Welsrijp
6. Aankondiging Fokkersdag op 19 mei 2018 bij familie Brendeke in Oene
7. Dag van het Schaap en de Geit in Ermelo op 9 juni 2018
8. Evaluatie keurings- en opnameseizoen 2017
9. Terugblik bijeenkomsten met Fokcommissies en NOG-bestuur
10. Uitslag enquête melkcontrole
11. Presentatie paraplubestand door Peter van Eldik
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2018" à 7.50 euro
12. Zichtbaarheid in samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdierrassen
13. Presentatie Fokboek Wit 2018
14. Terugblik eerste jaar focus op vooruier
15. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
16. Foto's van keuringen 2017
17. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring
18. Rondvraag
19. Sluiting rond 15:30 uur
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2018

Nieuwe beker: GERARD BOS BOKAAL
 
Tijdens de jaarlijkse fokkersbijeenkomst van NOG-Fokcommissie Witte Geiten werden voor het eerst twee wisselbekers uitgereikt. Een eerbetoon aan de overleden voorzitter van de fokcommissie. Zijn vrouw Nicolien overhandigde tijdens de vergadering een Gerard Bos Bokaal aan Bert Schottert en de andere aan Bertus Hutten. Beide behaalden in 2017 op de nationale keuringen de geit met de beste vooruier. De wisselbekers zijn gekoppeld aan het fokprogramma van fokcommissie Wit en de focus ligt nu op de vooruier.
 
Zo’n 41 fokkers en belangstellenden vonden op 31 maart 2018 de weg naar Harderwijk. Er stonden veel punten op de agenda zodat de vaart erin gehouden moest worden en voorzitter Sietse van der Wal deed dit echter zonder het af te raffelen.
De gebruikelijke punten werden behandeld en extra aandacht werd besteed aan de vraag omtrent rasgebonden inspecteurs. De commissie is er nog niet uit maar het lijkt of deze behoefte bij de witfokkers toeneemt.
Verder heeft de commissie twee opnamedagen uitgeschreven voor huiskeuringen tot tien dieren van het Witte ras. Dit zijn 1 en 15 september 2018 en inschrijven kan tot 15 augustus bij Jan de With.
De Witte geit is inmiddels zeldzaam en om deze reden was Peter van Eldik, secretaris van Stichting Zeldzame Huisdierrassen, uitgenodigd om een presentatie te geven over het paraplubestand en wat de voordelen en eisen zijn om je geiten zelf aan te melden.
Een ieder vond dit interessant en luisterden aandachtig naar zijn verhaal om mogelijk dieren te redden tijdens een ruiming van bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte.
 
Er werd teruggekeken op de zeer geslaagde fokkersdag, afgelopen jaar bij de familie Hoekstra in het Friese Welsrijp.
Dit jaar zal de fokkersdag op 19 mei plaatsvinden bij de familie Brendeke in Oene in samenwerking met de familie Grolleman.
Ook de Dag van het Schaap werd besproken en de fokcommissie zal aanwezig zijn met een raspresentatie en enkele geiten van familie van Diepen uit Akersloot.
De evaluatie van het keurings- en opnameseizoen werd doorgenomen en de commissie wil zo laten weten voor welke punten ze extra aandacht willen.
Vervolgens werd de uitslag van de enquête over de melkcontrole doorgenomen.
Hierna volgde de pauze en kon een ieder een fokboek aanschaffen welke gretig aftrek vond. Het Fokboek 2018 is te bestellen door 11 euro over te maken op NL21INGB0650372808 ten name van Henk Bierhof onder vermelding van ‘Fokboek 2018’ en het adres.
Ook is het mogelijk om dit prachtige naslagwerk te verkrijgen tijdens een bijeenkomst, keuring of dergelijke. De prijs is dan 7,50 euro, maar wel even laten weten dat u een fokboek wenst.
 
Na de pauze kwam de zichtbaarheid van de fokcommissie aan de orde met vele ideeën van SZH en vervolgens leidde Jan de With ons door het fokboek. Zoals gewend was een ieder weer zeer aandachtig en geïnteresseerd.
De fokcommissie heeft de focus gelegd op de vooruier en op de nationale keuringen de beste vooruiers bij de Witte geiten laten aanwijzen. We hebben in 2016 voorzitter Gerard Bos verloren die sinds jaren het gezicht was van de fokcommissie en heeft zijn stempel op de witfokkerij gedrukt. Er is besloten om de wisselbeker te benoemen tot Gerard Bos Bokaal. Nicolien Bos was uitgenodigd om de wisselbekers uit te reiken.
Deze wisselbeker is dit eerste jaar gewonnen door familie Schottert uit Giethmen (ncw) en door combinatie Hutten uit Beilen (cw).
Hierna werden Janneke van de Vriendsenhof en Nooro’s Roza 9 gehuldigd, omdat zij de grens van 10.000 kilogram melk waren gepasseerd.
Ook de nationaal kampioenen Maaike 6 en Moniek 56 werden gehuldigd.
Na de rustige rondvraag kon de commissie terugkijken op een zeer geslaagde vergadering.
 

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG