FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA 2016

Fokkersbijeenkomst 26 maart 2016

Van harte welkom voor de witfokkers en belangstellenden.

In Sociaal Centrum “de Kiekmure”, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.
Aanvang 13:00 uur
(vanaf 9:30 uur tot 12:00 uur vergadert Fokcommissie Nederlandse Boergeit in dezelfde zaal
).

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst zaterdag 28 maart 2015
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
5. Verslag Fokkersdag op 16 mei 2015 bij geitenhouderij ‘Broeklander’ in Broekhuizen
6. Aankondiging Fokkersdag op 14 mei 2016
7. Witte geiten en bokken uit Engeland door Goffe de Boer (onder voorbehoud)
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2016" ŕ 7.50 euro
8. Presentatie Fokboek Wit 2016
9. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
10. Foto's van keuringen 2015
11. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring
12. Rondvraag
13. Sluiting
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2016

Verslag Fokkersbijeenkomst 26 maart 2016
Plaats: Het Sociaal Centrum "De Kiekmure" in Harderwijk
Aanwezig: 33 fokkers en belangstellenden waaronder commissieleden Gerard Bos, Jan de With, Henk Bierhof,  Wim van Rheen en Bas Bierhof
 
1. Opening
Voorzitter Gerard Bos opende de vergadering, heette allen van harte welkom en was blij met de opkomst.
 
2. Ingekomen brieven / mededelingen
Ingekomen brieven:
*Er zijn geen ingekomen brieven.
 
Mededelingen:
* Er waren dit jaar diverse afmeldingen binnen gekomen.
* Het jaarverslag 2015 is ingeleverd bij de NOG en opgenomen in het nieuwe Fokboek.
* De rekening 2015 en begroting 2016 zijn ingeleverd bij de penningmeester van de NOG.
* Evaluatie met de Scholingscommissie
Inbreng Fokcommissie Witte Geiten:
De commissie was over het algemeen tevreden over de keuringen van de Witte dieren.
Enkele opmerkelijke punten:
  Keuringen:
   1. Het is niet uit te leggen als de 1A en 1B van de lammeren tijdens het
       kampioenschap worden gewisseld.
   2. Eigenaarsgroepen opstellen met alleen eigen dieren en samengestelde
       groepen niet accepteren.
  Opname:
In 2015 zijn voor het eerste alle dieren met twee inspecteurs opgenomen.
De jongeren dieren lijken in 2015 iets voorzichtiger opgenomen en dat ziet de commissie graag. Er is in de onderbalk goed gebruik gemaakt van spreiding.
Conclusie: Doorgaan met twee inspecteurs.
* Genenbank: nieuwe aanvraag van CGN om nieuw sperma op te vangen,
   op twee locaties. Tien bokken, 217 rietjes waarvan 90 Wit.
* Er is een jubileumcommissie opgericht om de viering "100 jaar NOG" voor te bereiden.
 
3. Verslag van de Fokkersbijeenkomst d.d. 28 maart 2015
Door middel van foto's werd de vorige Fokkersbijeenkomst samengevat en hier waren geen opmerkingen over.
 
4. Samenstelling Fokcommissie en verdeling van de functies
Er hebben in het afgelopen jaar geen veranderingen plaats gevonden.
 
5. Verslag van de Fokkersdag d.d. 16 mei 2015 bij Peter van der Kooij en Aline Gortemaker in Broekhuizen
Dit was een gezellige dag met een goede opkomst op het gastvrije melkbedrijf in Drenthe.
 
6. Aankondiging 12de Fokkersdag 14 mei 2016 bij de familie Vriends in Deurne
De Fokkersdag 2016 wordt op zaterdag 14 mei in Deurne gehouden.
Op het programma staan onder andere het verhaal door Guido Vriends, een rondleiding op het bedrijf en een praktische middag onder leiding van Pieter Schoenmakers met het onderwerp: Relatie Melkgift en Exterieur.
 
7. Presentatie Goffe de Boer: Witte geiten en bokken uit Engeland
De presentatie viel uit door familie omstandigheden van Goffe de Boer, maar er is door de aanwezigen wel een kaart voor zijn vrouw getekend en verzonden.
 
Pauze. Gelegenheid tot aanschaf van Fokboek Wit 2016
Tijdens de pauze werd druk gebruik gemaakt door de aanwezigen om het Fokboek met daarin een schat aan informatie aan te schaffen en alvast door te lezen.
 
8. Presentatie Fokboek Wit 2016
Jan de With leidde de aanwezigen door het Fokboek 2016 en bracht ons op de hoogte van de laatste stand.
 
9. Huldiging: Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg productie
Als Stergeit werden gehuldigd:
  • Corrie 156 van Comb. Groenveld, Wommels
  • Noortje van A. Lambregts, Dinteloord
Als geit met 10.000 kg melkproductie werden gehuldigd:
  • Elke vd Vriendsenhof van G. Vriends, Deurne
  • Noortje van A. Lambregts, Dinteloord 
De voorzitter feliciteert de eigenaren en overhandigt een standaardje.
 
10. Foto´s van keuringen van 2015
Er was weer een selectie van foto’s gemaakt van Witte geiten tijdens de keuringen van het afgelopen seizoen die met belangstelling door de aanwezigen werd bekeken.
 
11. Huldiging Kampioen Nationale NCW- en CW-keuring
• NCW-keuring te Jubbega: Ikkerwaldster Froukje 75 van R. Kempenaar, Damwoude
• CW-keuring te Barneveld: Boukje 294 van U. de Vries uit Oldenboarn.
Voor beide kampioenen was een bloemetje geregeld, en omdat Kempenaar afwezig was ging zijn bloemetje naar de eigenaar van de reservekampioen van S. vd Wal. 
De datum voor de nationale NCW is gepland op zaterdag 20 augustus 2016 in Jubbega.
De nationale CW-keuring staat gepland voor zaterdag 10 september 2016 in Zwolle.
 
Jeroen de Vries werd bedankt voor zijn werkzaamheden voor Fokcommissie Witte Geiten.
Teunie de With krijgt nog een bloementje voor de medewerking voor het Fokboek en haar bijdrage als webmaster van de website.
De website werd weer flink bezocht; ons webalbum met vele foto’s van diverse keuringen uit het land, werd ook uitgebreid bekeken.
 
12. Rondvraag
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
 
13. Sluiting
Na een in een rustige en in goede sfeer verlopen bijeenkomst, sloot Gerard Bos de vergadering.
De volgende Fokkersbijeenkomst is op 25 maart 2017.
 

Bas Bierhof

Bekijk de foto's van Bas

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG