FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA 2013

Fokkersbijeenkomst 30 maart 2013 om 13:00 uur in "De Keet" in Heerde
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst d.d. zaterdag 31 maart 2012
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
5. Verslag Fokkersdag d.d. 19 mei 2012 bij Fam. Wouters in Hulten
6. Aankondiging Fokkersdag 11 mei 2013 bij Fam. Koekkoek in Lemelerveld
7. "Meten is Weten" door Theo van der Meer
schofthoogte - kruishoogte - singelomtrek
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2013" ŕ 7.50 euro
8. Presentatie Fokboek Wit 2013
9. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
10. Foto's van keuringen 2012
11. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring
12. Rondvraag
13. Sluiting
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2013

Verslag Fokkersbijeenkomst 30 maart 2013
Plaats: Restaurant "De Keet van Heerde" te Heerde
35 fokkers en belangstellenden waaronder NOG-bestuursleden Frans Stolk en Jan Hogervorst, commissieleden Gerard Bos, Jan de With, Wim van Rheen en Bas Bierhof
Afgemeld:Durk van der Zee, Jeroen de Vries, Chris Bos en Johan de Vor
 
1. Opening
Voorzitter Gerard Bos opende de vergadering en heette allen van harte welkom en in het bijzonder de aanwezige NOG-voorzitter Frans Stolk.
Gerard Bos hield het welkomstwoord kort en krachtig.
Ondanks de negatieve punten van de laatste tijd benadrukte hij toch vooral de positieve: het nieuwe fokboek, deelname of bezoek aan keuringen en een oproep om de eensgezindheid tussen de fokkers te bewaren.
 
2. Ingekomen brieven / mededelingen
Ingekomen brieven.
* Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen.
* Er waren vier afmeldingen binnen gekomen.
* Het jaarverslag 2012 is ingeleverd bij de NOG en opgenomen in het nieuwe Fokboek.
* De rekening 2012 en begroting 2013 zijn ingeleverd bij de penningmeester van de NOG.
* Keurmeester- en inspecteursdag is op 4 mei 2013.
* Evaluatie van de fokcommissie bij de scholingscommissie.
* Elf bokken zijn beschikbaar gesteld om sperma in te vriezen voor de toekomst in de genenbank door CGN (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland) .
* Crisis bij het NOG-bestuur.
* Er zijn het afgelopen jaar weer diverse artikelen in ‘Geitenhouderij’ geplaatst.
 
3. Verslag van de Fokkersbijeenkomst d.d. 31 maart 2012
Het verslag kon zonder op- of aanmerkingen worden goedgekeurd.
 
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
Dit jaar hebben er geen veranderingen plaatsgevonden.
 
5. Verslag van de Fokkersdag 19 mei 2012 bij Fam. Wouters te Hulten
Met hulp van een PowerPointpresentatie werd teruggekeken op een zeer geslaagde dag op het bedrijf van André en Karin Wouters, waarbij ruim 30 fokkers en andere belangstellenden aanwezig waren.
 
6. Aankondiging 9de Fokkersdag 11 mei 2013 bij de Fam. Koekkoek in Lemelerveld
De fokkersdag 2013 wordt gehouden op zaterdag 11 mei bij familie Koekkoek in Lemelerveld.
Op het programma staat een rondleiding op het bedrijf.
Dit jaar krijgt de fokkersdag het thema Triple-A analyse systeem. Deze zal nader uitgelicht worden door Jurjen Groenveld. Deze analyse gaan we uitgebreid uitvoeren in de praktijkmiddag.
Deelname is gratis, maar wel graag van te voren opgeven .
 
7. "Meten is weten" door Theo van der Meer.
Scholingscommissielid Theo van der Meer was uitgenodigd om de fokkers en belangstellenden tekst en uitleg te geven over de cijfers en percentages van de onderwerpen:
   • Schofthoogte versus kruishoogte
   • Singelomtrek gedeeld door hoogtemaat
Doel meten verhoudingen:
   • Bepaal de ideaalverhouding.
Conclusie scholingscommissie:
   • We gaan door met het meten van kruishoogte en stoppen met het meten van schofthoogte.
Vraag voor de fokkers en de fokcommissies:
   • In oktober antwoord of we doorgaan met het meten van singelomtrek.
 
Pauze. Gelegenheid tot aanschaf van Fokboek Wit 2013
Tijdens de pauze werd druk gebruik gemaakt door de aanwezigen om het Fokboek met daarin een schat aan informatie aan te schaffen en alvast door te lezen.
 
8. Presentatie Fokboek Wit 2013
Jan de With leidde de aanwezigen door het Fokboek 2013 en gaf onder andere aan dat het aantal KS-geiten steeg, de inteeltpercentages worden vermeld en alleen melklijsten van Witfokkers die hun controle via de NOG-website hebben gemeld, zijn opgenomen in de top-melkproductie.
 
9. Huldiging: Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg productie
Als Stergeit werden gehuldigd Corrie 130 van K.B. Amarant uit Tilburg en Nooro’s Femke 14 van H. Noordermeer uit Heenvliet.
Het afgelopen jaar kwamen Corrie 156 en Corrie 162 van Comb. Groenveld uit Wommels in aanmerking voor het predikaat Topgeit en kregen net zoals de Stergeiten een standaardje uitgereikt.
Er werden geen geiten gehuldigd voor het behalen van een melkproductie van 10.000 kg.
 
10. Foto´s van keuringen van 2012 uit het webalbum
Er was weer een selectie gemaakt van foto’s gemaakt tijdens de keuringen van het afgelopen seizoen die met belangstelling door de aanwezigen werden bekeken.
 
11. Huldiging Kampioen Nationale NCW- en CW-keuring
NCW-keuring:  Letster Gina 289 van S. vd Let uit Winsum Fr.
CW-keuring:     Marijke 175 van P. van Haperen uit Gilze.
Voor beide kampioenen was een bloemetje geregeld.
De datum voor de nationale NCW is gepland op zaterdag 17 augustus 2013 in Jubbega.
De nationale CW-keuring staat gepland voor zaterdag 21 september in Barneveld.
 
Teunie de With ontving uit handen van de voorzitter een bloemetje en een doos chocolade voor haar bijdrage als webmaster van de website.
De website werd afgelopen jaar bijna 8300 keer bezocht; ons webalbum met vele foto’s van diverse keuringen uit het land, werd ook uitgebreid bekeken.
 
12. Rondvraag
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
 
13. Sluiting
Na een in een rustige sfeer verlopen bijeenkomst, sloot Gerard Bos om twintig over drie de vergadering.
 

Bas Bierhof

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG