FOKKERSBIJEENKOMST

 

2004
2005
2006
2007
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

AGENDA 2012

Fokkersbijeenkomst 31 maart 2012 om 13:00 uur in "De Keet" in Heerde
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven / Mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst d.d. 26 maart 2011
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
5. Verslag Fokkersdag bij Fam. Meekma te Deinum
6. Aankondiging Fokkersdag 19 mei 2012
7. Uitleg berekening inteeltpercentage
PAUZE: Gelegenheid tot aanschaf "Fokboek Wit 2012"
8. Presentatie Fokboek Wit 2012
9. Huldiging Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg melkproductie
10. Foto's van keuringen van 2011
11. Huldiging Kampioenen Nationale NCW en CW-keuring
12. Rondvraag
13. Sluiting
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

 

VERSLAG 2012

Verslag Fokkersbijeenkomst 31 maart 2012
Plaats: Restaurant "De Keet van Heerde" te Heerde
Aanwezig: 35 fokkers en belangstellenden, waaronder bestuursleden NOG, commissieleden Gerard Bos, Jan de With en Wim van Rheen
Afgemeld: Onder andere Durk van der Zee, Bas Bierhof, Jeroen de Vries en Frans Stolk
 
1. Opening
Voorzitter Gerard Bos opende de vergadering en heette allen van harte welkom en in het bijzonder de aanwezige inspecteurs en keurmeesters met als afmelding NOG voorzitter Frans Stolk.
Evenals vorig jaar stelde hij vast dat er een dalende tendens was in het aantal KS en stamboekdieren en niet onbelangrijk de deelname aan de melkcontrole.
Het inteelt gevaar ligt in de nabije toekomst op de loer en was daarom een punt om tijdens deze bijeenkomst nader uit te leggen.
Het NOG voorstel om de afdracht te verhogen en het enten voor de Q-koorts zijn geen punten voor ledenuitbreiding.
Hij benadrukte toch om vooral positief te blijven, deel te nemen aan keuringen en de eensgezindheid tussen de fokkers te bewaren.
 
2. Ingekomen brieven / mededelingen
Ingekomen brieven.
* Er zijn geen ingekomen stukken.
Mededelingen.
* Er waren 9 afmeldingen binnen gekomen.
* Het jaarverslag 2011 is ingeleverd bij de NOG en opgenomen in het nieuwe Fokboek.
* De rekening 2011 en begroting 2012 zijn ingeleverd bij de penningmeester van de NOG.
* Bloedvoering vastleggen is niet mogelijk in het huidige stamboekprogramma.
* Het spandoek van de Fokcommissie Wit is besteld.
* Het uitwerken van het voor- en achteraanzicht is helaas nog niet gerealiseerd.
* Er is niet tot overeenstemming gekomen over het benoemen van de kruishelling (155 of 25 graden).
* Ivar Ten Tuynte deelt mee dat het overzetten van gegevens uit GREIS naar de website geen probleem is.
* Binnen de Fokcommissie is nog enige verdeeldheid om sperma van een aantal Witte bokken op te slaan in de genenbank.
* Er zijn het afgelopen jaar weer diverse artikelen in ‘Geitenhouderij’ geplaatst.
 
3. Verslag van de Fokkersbijeenkomst d.d. 26 maart 2011
Het verslag kon zonder op- of aanmerkingen worden goedgekeurd.
 
4. Samenstelling Fokcommissie / Verdeling functies
Durk van der Zee had aangekondigd dat hij het aankomende jaar minder tijd had om zich bezig te houden met het werk in de fokcommissie. De andere commissieleden zouden zijn werkzaamheden verdelen met de aantekening dat Bas Bierhof het secretariaat tijdelijk zou overnemen.
 
5. Verslag van de Fokkersdag 21 mei 2011 bij Fam. Meekma te Deinum
Door middel van de PowerPoint presentatie werd teruggekeken op een zeer geslaagde dag op het bedrijf van Klaas Sjoerd en Jannie Meekma , waarbij opviel dat er zeer veel witfokkers maar ook andere belangstellenden aanwezig waren.
 
6. Aankondiging Fokkersdag 19 mei 2012 bij Fam. Wouters te Hulten
De Fokkersdag 2012 wordt gehouden op zaterdag 19 mei bij de Fam. Wouters te Hulten. Op het programma staat een rondleiding op het bedrijf en het onderwerp “benen” zal nader uitgelicht worden door inspecteur Piet van Haperen. In verband met de catering deelname tijdig opgeven bij één van de commissieleden.
 
7. Uitleg berekening inteeltpercentage in het stamboekprogramma van de NOG.
NOG bestuurslid Engel Kupers was uitgenodigd om de fokkers tekst en uitleg te geven over het nut van inteelt registratie bij geiten. Voor de NOG is het belangrijk, om als erkend stamboek te kunnen fungeren, het inteelt coëfficiënt over de gehele geitenpopulatie te registreren. Het inzichtelijk maken van het inteeltpercentage op het stamboekpapier zal stapsgewijs ingevoerd worden.
 
Pauze. Gelegenheid tot aanschaf van Fokboek Wit 2012
Tijdens de pauze werd druk gebruik gemaakt door de aanwezigen om het Fokboek met daarin een schat aan informatie aan te schaffen en alvast door te lezen.
 
8. Presentatie Fokboek Wit 2012
Jan de With leidde de aanwezigen door het Fokboek 2012 en gaf onder andere aan dat het aantal KS-geiten daalde en dat nu ook alle melklijsten vanaf een CVE van 83 en meer geplaatst waren in het Fokboek. Ook de geiten met melkdagen vanaf 200 dagen waren opgenomen in het Fokboek.
 
9. Huldiging: Stergeiten, Topgeiten en geiten met 10.000 kg productie
Als Stergeit werd gehuldigd Bildthoekster Maisy 37 van R. en J. de Vries uit St. Annaparochie.
Het afgelopen jaar kwam geen geit in aanmerking voor het predikaat Topgeit.
Drie geiten werden gehuldigd voor het behalen van een productie van 10.000kg.
- Cirina van de Fam. de With uit Lexmond
- Floor van A. Lambregts uit Dinteloord
- Merilla Klazien 1965 van de Fam. Meekma uit Deinum
De eigenaren kregen een herinneringsbordje aangeboden.
Aagje van A. Lambregts had er nog een schepje bovenop gedaan en had de 15.000 kg vol gemaakt, de eigenaar ontving een boeket bloemen.
 
10. Foto´s van keuringen van 2011 uit het webalbum
Er was weer een selectie gemaakt van foto’s gemaakt tijdens de keuringen van het afgelopen seizoen die met belangstelling door de aanwezigen werden bekeken.
 
11. Huldiging Kampioen Nationale NCW- en CW-keuring

NCW-keuring:  Ikkerwaldster Froukje 56, R. Kempenaar te Damwoude
CW-keuring:     Nooro’s Roza 9, H. Noordermeer te Heenvliet

De datum voor de Nationale NCW-keuring is op dit moment nog niet bekend.
De Nationale CW-keuring staat gepland voor zaterdag 15 september in Barneveld.

 
Teunie de With ontving uit handen van de voorzitter een bloemetje voor haar bijdrage als webmaster van de website www.wittegeiten.org.
 
12. Rondvraag
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
 
14. Sluiting
Na een in een rustige sfeer verlopen bijeenkomst, sloot Gerard Bos de vergadering.
 

Wim van Rheen

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG