JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

JAARVERSLAG 2022

Fokcommissie Wit
In 2022 is de samenstelling van de commissie veranderd, Bas en Henk Bierhof hebben afscheid genomen en Durk van der Zee uit Woubrugge is toegetreden.
De samenstelling van de commissie is als volgt:


- Sietse van der Wal; voorzitter.
- Wim van Rheen; foktechnische zaken en contactpersoon vakblad Geitenhouderij.
- Marit Meijer; secretaresse en Power Point presentaties.
- Durk van der Zee; algemeen lid.

Rasgebonden inspecteurs
In 2022 is Simon van der Paauw geslaagd voor het examen stamboekinspecteur en toegevoegd aan de lijst van rasgebonden inspecteurs.
 
- Lieuwe Anema uit Achlum
- Henk Bierhof uit Zutphen
- Herman Hoekstra uit Veenklooster (Rasspecialist Wit)
- Simon van der Paauw uit Vreeland
- Piet van Haperen uit Gilze (Reserve)

Fokkersbijeenkomst/Fokkersdag
De Fokcommissie Wit besloot om de jaarlijkse fokkersbijeenkomst en fokkersdag dit jaar op één dag te organiseren om de fokkers zowel een informatieve als leerzame dag te bezorgen.
Op zaterdag 21 mei kwamen 22 liefhebbers van Witte geiten naar het melkgeiten bedrijf van de Fam. van Dijk in Rhenen waar ongeveer 1000 geiten worden gemolken.
In de ochtend werd de fokkersbijeenkomst gehouden met de gebruikelijke agendapunten, huldigingen van de nationale kampioenen en Ster-, Top- en 10.000 kg melkgeiten.
Om de stamboekopnames te stimuleren heeft de commissie een aantal keuringen aangewezen waar inspecteurs aanwezig zijn om Witte dieren op te nemen.
Na vier jaar de “Focus op de vooruier” te hebben gehad, werd gediscussieerd over het vervolg en/of er andere aandachtspunten aan de orde moeten komen. Opgemerkt werd dat de achteruieraanhechting en dan met name de breedte een aandachtspunt is, maar dat hiervoor op het opnameformulier geen ruimte is. De commissie gaat hier verder naar kijken.
Doordat er in 2021 geen fokkersbijeenkomst gehouden kon worden was het afscheid van Jan en Teunie de With verplaatst naar 2022. Voorzitter Sietse van der Wal bedankte beide voor hun tomeloze inzet voor de commissie en de Witfokkerij. Om ze een blijvende herinnering te geven werd een stalbord aangeboden. Ook Henk Bierhof werd een aandenken aangeboden voor zijn inzet voor de Fokcommissie tijdens de acht jaar dat hij bestuurslid was van de commissie.
Na de rondleiding en de door de Fam. van Dijk aangeboden lunch konden de fokkers in de middag een aantal dieren beoordelen door middel van een invulformulier.
De twee groepen geiten waren door de inspecteurs Hoekstra, Anema en Bierhof beoordeeld. De deelnemers konden daarna hun mening geven over de dieren en de volgorde van plaatsing bespreken.

Stamboekinspectie
In 2022 zijn er 6 geitenkeuringen en 3 bokkenkeuringen verspreid over het land aangewezen waar dieren konden worden opgenomen.
Daarnaast hebben we nog een opnamedag georganiseerd aan het einde van het keuringsseizoen op 17 september.
Bovendien heeft de NOG een aantal bedrijfsopnames gehouden.
In totaal zijn 152 dieren opgenomen, 56 bokken en 96 geiten. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van de 264 dieren in 2021.

Top 5 hoogst opgenomen geiten:
Geit: Pr. Geb. KH Opname: Vader: Moeder: Eigenaar:
P4 Anna Luk 1 R2 2019 84 90 90 90 86 91 Luk van de Dijk Anna Ur 6 Boer, Buitenpost
Merilla Jitske A4373 R1 2019 86 90 92 92 88 88 Merilla Ursus M. Jitske A94156 Meekma, Deinum
Nooro's Femke 84 S 2020 83 89 90 91 88 89 Willem 34 f't Hl. Nooro's Femke 70 Brouwer, Oijen
Emma 32 vd Vriends. S 2019 85 89 89 92 89 87 Trag. Aquilius vd Vr. Emma 18 vd Vr. Boer, Buitenpost
P4 Geesje Luk 1 R2 2019 87 89 90 90 86 85 Luk van de Dijk Geesje UR 14 Boer, Buitenpost
 
Top 5 hoogst opgenomen bokken:
Bok: Pr. Geb. KH Opname: Vader: Moeder: Eigenaar:
Passion 4 Madiba BL R2 2019 93 90 92 90 86 Luk van de Dijk Martha UR 24 Pieters, Bassevelde (B)
Gerko 230 S 2020 94 90 91 90 89 Gerko 194 Liesje 153 Koekkoek, Lemelerveld
P4 Aramis R2 2020 91 90 90 90 89 Sanne's Feike Anna Eg14 Tavernier, Merelbeke (B)
Nikodemus vd Sluisweg S 2019 98 89 91 94 84 Wilco jr. Moniek 61 With, Lexmond
P4 Levithian R1 2021 90 89 90 89 88 Merilla Jitse Lies MR 12 Pieters, Bassevelde (B)
 
Hoogst opgenomen geit 2022: Hoogst opgenomen bok 2022:
P4 Anna Luk 1: 90 90 90 86 91
F/E: G. de Boer
Passion 4 Madiba BL: 90 92 90 86
F: G. de Boer   E: W. Pieters

Predicaten 2022
Stergeit: Topgeit:
Dayna Anja 69
F/E: S. van der Wal
Emma 52 v/d Vriendsenhof: CVE 185
F/E: G. Vriends
 
Topgeit: Topgeit:
P4 Lies BK 12: CVE 151
F/E: G. de Boer
P4 Geesje Luk 1: CVE 186
F/E: G. de Boer

Dierenbestand
Geregistreerd op: 31-12-2021 31-12-2022
Volwassen bokken:   139   112
Boklammeren:    99    59
     Totaal:    238   171
 
Volwassen geiten: 1157   974
Lammeren:   199   267
    Totaal:  1356 1241
 
Aantal geregistreerde geboortes:    
Bokken: 155 206
Geitjes: 231 265
 
Aantal geregistreerde geboortes:
Jaar: Toevoeging:      Jaar: Toevoeging:
Bok Geit Bok Geit
2004: 182 1327 2014: 185 447
2005: 161 1127 2015: 179 427
2006: 139 1210 2016: 205 433
2007: 150 1176 2017: 213 491
2008: 165   719  2018: 162 366
2009: 130   620  2019: 245 413
2010: 141   669  2020: 247 387
2011: 161   667  2021: 164 270
2012: 152   495  2022: 206 365
2013: 142   424       

Nationaal kampioenen
Dit jaar alleen een nationale CW-keuring op 10 september tijdens het Geiten Event in Zwolle. De Nationale NCW-keuring is dit jaar niet doorgegaan.
Kampioen Wit lam en
Algemeen kampioen lammeren:
Kampioen Witte geit 1 jaar:
Maaike 16
F/E: Comb. van de Veen
Liesje 240
F/E: G.B.M. Koekkoek
 
Kampioen Witte geit 2 jaar en ouder: Witte geit met de beste vooruier:
Nooro's Roza 31
F/E: H. Noordermeer
P4 Anna 26 PR
F/E: G. de Boer

Geitenhouderij
De bijlage Witte toppers 2021 is verschenen in het aprilnummer van Geitenhouderij.
In het juni nummer van Geitenhouderij is in de serie Witfokker aan het woord een artikel verschenen over H. de Vries uit Opende, geschreven door Jeroen de Vries.

Inteelt
Door de in de afgelopen jaren veranderde regelgeving voor onze fokkerij is er dit jaar zelfs een daling van inteelt met 0,16%.

Website
Vanuit het bestuur proberen we de website www.wittegeiten.org up-to-date te houden, gelukkig worden hierbij ondersteund door Teunie de With.
Fokcommissie Wit

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG