JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

JAARVERSLAG 2003

Tijdens de MKZ-crisis was het enige tijd stil rond de Fokcommissie Wit, de moed was in de schoenen gezakt. Dankzij het aantreden van enkele nieuwe commissieleden, J. de With uit Lexmond en later J. Groenveld uit Wommels kwam nieuw enthousiasme de commissie binnen en werden de activiteiten hervat.

Gelukkig kwamen in 2003 ook de keuringen weer op gang; zij het onder iets moeilijker omstandigheden dan voorheen. Maar dat het weer mogelijk is om mooie keuringen te organiseren bewijzen onder andere de fraaie keuringen in Wijnjewoude en Utrecht.

Het jaar begon met een overleg tussen de Fokcommissies en de NOG. Hier kwam o.a. aan de orde dat de NOG de nationale keuringen wel wilde onderbrengen bij andere manifestaties, hetgeen ook is gebeurd. De NOG wil een Scholingscommissie oprichten met als voorlopige bezetting H. Hoekstra (NOG), P. van Haperen en D. de Jong (inspecteurs) en W. Voskamp (keurmeesters).

Op 21 februari was er een commissievergadering waar voorzitter P. van den Boogaert te kennen geeft dat dit nu echt zijn laatste jaar als commissievoorzitter wordt; waar J. de With zich laat kennen als een initiatiefrijk nieuw commissielid, hij wil een website opzetten met als titel "wittegeiten.nl"; de Fokkersbijeenkomst 2003 wordt vastgesteld op 24 mei te Heerde.

Op 24 mei was er een bestuursvergadering voorafgaande aan de Fokkersbijeenkomst waar de agenda van de bijeenkomst nog eens wordt doorgenomen en de lopende zaken afgehandeld. Besloten werd om de Fokkersbijeenkomst jaarlijks te houden op de laatste zaterdag van maart.

In Heerde werd op zaterdag 24 mei met de aanwezigheid van circa 35 personen begonnen aan een gemoedelijke fokkersbijeenkomst.
We herdachten het plotselinge overlijden van T. Rorije (commissielid Toggenburgers).
J. de With werd gekozen als nieuw commissielid.
H. Hoekstra (NOG-bestuurslid) hield een inleiding met als onderwerpen taken en doelstelling NOG en Fokcommissies en Regels en Eisen aangaande stamboekfokkerij.
De website van de commissie wit (www.wittegeiten.nl) werd gepresenteerd door J. de With. Met veel hulp van zus Teunie is het Jan gelukt om een interessante, duidelijke en professionele presentatie neer te zetten met als onderwerpen: nieuws, commissie, keuringen, ks-geiten, bokken, stergeiten, 10.000 kg-melkgeiten, top 50 exterieur, top 100 productie en links (o.a. naar de NOG-website). De website wordt behoorlijk goed bezocht; gemiddeld meer dan 50 bezoekers per week uit binnen- en buitenland.
In de pauze was er gelegenheid tot het aanschaffen van het nieuwe Fokboek Wit.
Door het uitreiken van een herinneringsbord werden de 10.000 kg geiten (Dayna Anja 2 en Ivanbar Trees 18) en de Stergeiten (Marijke 63, Calluna 17, Tsjeppenburster Aleida 99 en Tsjeppenburster Aleida 105) in het zonnetje gezet.
J. Groenveld geeft te kennen wel te willen toetreden tot de commissie.

Op 12 september was er weer een vergadering NOG en Fokcommissies.
Hier was het voornaamste punt de PR. De NOG wil door middel van raspresentaties, folders, website en merchandising wat meer aan de weg timmeren. J. de With zal namens de commissie hiervoor materiaal aandragen.
Er was ook wat discussie over wat te doen met witte dieren uit de kruising wit x bont. De commissie vindt dit een zaak die commissie bont zelf moet afhandelen. De NOG heeft een (naar onze mening goed) advies daarover doen toekomen aan de Fokcommissie Bont.

Op 17 oktober was de laatste commissievergadering van 2003.
De vergadering NOG/Fokcommissies werd besproken. De inhoud en uitgiftedatum van het "Fokboek Wit" werd vastgesteld.
Er werden voorstellen gedaan voor de agenda van de Fokkersbijeenkomst op 27 maart 2004.
P. van den Boogaert gaf nogmaals aan dat 27 maart zijn laatste dag wordt als voorzitter van de Fokcommissie Wit.
J. de With stelde voor de belangstelling te peilen bij geitenhouders voor geiten-beoordelings-dagen.

De commissieleden spreken de hoop uit dat ook in 2004 de vergaderingen en activiteiten van de Fokcommissie Wit met hetzelfde enthousiasme en in dezelfde goede harmonie mogen verlopen als in het afgelopen jaar.
G. Bos,
secretaris.

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG