JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

JAARVERSLAG 2012

Commissievergaderingen
Het afgelopen jaar vergaderde de commissie vier keer ter voorbereiding van de te houden Fokkersbijeenkomst en Fokkersdag.
Ook werd aandacht besteed aan het evaluatieoverleg met de Scholingscommissie, schema’s leeftijd/ontwikkeling en kruishoogte/singelomtrek.
Het verzamelen van bokken voor de Genenbank stond eveneens verschillende keren op de agenda.
Tijdens de laatst gehouden vergadering werd extra aandacht geschonken aan de NOG-bestuursproblemen.
Commissieleden bezochten de jaarlijks terugkerende evaluatiedag tussen de Fokcommissies en Scholingscommissie op zaterdag 13 oktober te Harderwijk en de NOG-discussieavond van maandag 10 december te Harderwijk.


Fokboek 2012
Met medewerking van Wilfried Cents werd begin dit jaar het Fokboek 2012 samengesteld.
Opvallende wijziging was dat nu alle melklijsten met een CVE van 83 of meer vanaf 200 dagen in plaats van 250 dagen werden gepubliceerd.

Fokkersbijeenkomst
Op zaterdag 31 maart werd weer de Fokkersbijeenkomst gehouden in “De Keet van Heerde” te Heerde waar 35 fokkers en belangstellenden aanwezig waren.
De belangrijkste onderwerpen waren:
- Dalende tendens KS- en Stamboekgeiten.
- Sperma opslaan van Witte bokken in de Genenbank.
- Verslag Fokkersbijeenkomst d.d 26-3-2011.
- Verslag van de Fokkersdag d.d. 21 mei bij de Fam. Meekma te Deinum.
- Aankondiging Fokkersdag bij de Fam. Wouters te Hulten.
- Presentatie Fokboek 2012.
- Uitleg door Dhr. E. Kupers over inteeltregistratie bij geiten.
- Huldiging Stergeit:
     Bildthoekster Maisy 37 van R. en J. de Vries, Sint Annaparochie.
- Huldiging 10.000 liter geiten:
     Cirina van Fam. de With, Lexmond
     Floor van Fam. Lambregts, Dinteloord
     Merilla’s Klazien 1965 van Fam. Meekma, Deinum
- Huldiging 15.000 liter geit:
     Aagje van Fam. Lambregts, Dinteloord
- Huldiging Nationale Kampioenen:
     NCW: Ikkerwaldster Froukje 56 van R. Kempenaar, Damwoude
     CW: Nooro’s Roza 33 van H. Noordermeer, Heenvliet

Fokkersdag 2012
Voor de jaarlijkse fokkersdag verbleven we dit jaar in het zuiden en wel op het melkgeitenbedrijf van de Fam. Wouters te Hulten.
Op zaterdag 19 mei kwamen 31 witfokkers en belangstellenden naar het Brabantse land om het bedrijf te bekijken waar we hartelijk werden ontvangen.
Begonnen werd met een rondleiding over het bedrijf waarna Inspecteur Piet van Haperen uitleg gaf over de kwaliteit en standen van de benen bij een aantal voorbeelddieren en de aanwezigen op een zelfgemaakt formulier de benen konden beoordelen .
Deze leerzame en gezellige dag werd afgesloten met een drankje en veel geitenpraat.

Landelijke NCW-keuring
Zaterdag 18 augustus vond de Landelijke NCW-keuring plaats in manege ”De Haan” in Jubbega waarvoor 39 witte lammeren en geiten opgegeven waren.
Kampioen bij de lammeren werd Letster Sija van S. v.d. Let uit Winsum die ook het Dagkampioenschap bij de lammeren behaalde. Reservekampioen werd Letster Gina 293, ook van dezelfde eigenaar.
Bij de 1 jaar en oudere melkgevende dieren werd Letster Gina 289 van S. v.d. Let uit Winsum kampioen met als reserve Tsjeppenburster Aleida 253 van W.Y. Terpstra uit Hallum.

Landelijke CW-keuring
De kleinveemarkthal in Barneveld was op zaterdag 15 september weer het decor voor de landelijke CW-geitenkeuring waarvoor 42 Witte lammeren en geiten waren opgegeven.
Bij de lammeren werd kampioen Nooro’s Femke 39 van H. Noordermeer uit Heenvliet met als reserve Marijke 200 van P. v. Haperen uit Gilze.
Bij de 1 jaar en oudere dieren waren de rollen omgekeerd, Marijke 175 van P. v. Haperen werd kampioen met als reserve Nooro’s Roza 9 van H. Noordermeer.

Genenbank
Op verzoek van het Centrum voor Genetische Bronnen, die ook van de Nederlandse Witte Geit de genetische diversiteit vast wilden leggen in de genenbank, werd een oproep gedaan onder de witfokkers om bokken beschikbaar te stellen voor het verzamelen van sperma.
Vier witte bokken werden opgehaald om geslacht te worden waarna het sperma van deze dieren kon worden ingevroren.
Omdat er niet genoeg belangstelling was om dieren te laten slachten werd er van zeven bokken sperma gewonnen door deze te laten springen en het sperma te verzamelen en kon hiermee voldaan worden aan het minimum van tien dieren.

NOG nieuwsbrieven
De NOG nieuwsbrief werd ook weer benut om informatie te verspreiden over de activiteiten van de Fokcommissie Wit door het plaatsen van onder andere de uitnodigingen en verslagen van de Fokkersbijeenkomst en Fokkersdag.

Vakblad Geitenhouderij
In de loop van het jaar werden diverse artikelen geplaatst in “Vakblad Geitenhouderij” zoals de toplijsten voor zowel melk als exterieur, bokken die opgegeven waren voor de Genenbank en de verslagen van de Fokkersbijeenkomst en Fokkersdag.

Website
De website www.wittegeiten.org werd ook dit jaar weer door zeer veel geitenliefhebbers bezocht die informatie zochten over de fokkerij van Witte geiten.
Webmaster Teunie de With had er voor gezorgd dat ook het Fokboek 2012 online was te bekijken en de site up-to-date bleef.
 
NOG-Fokcommissie Witte Geiten
Wim van Rheen

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG