JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

JAARVERSLAG 2004

In 2004 zijn er drie commissievergaderingen geweest. In deze vergaderingen werd vooral aandacht besteed aan de voorbereiding van de jaarvergadering en de agenda voor de bijeenkomsten tussen de Fokcommissies en het NOG bestuur.

Op 30 januari was er overleg tussen de Fokcommissies en de NOG. Hier werd kennisgemaakt met het voorlopige bestuur van de Fokcommissie Boergeit. Verder stond de eenheid van gegevens in de fokboeken op de agenda. De NOG wil vanuit iedere Fokcommissie een persoon die mee meekijkt en aangeeft welke gegevens de desbetreffende Fokcommissie wil publiceren in haar fokboek. Deze commissie krijgt de naam de “Automatiseringscommissie”. Gerard Bos heeft deze functie voor de Fokcommissie Wit op zich genomen.
Vorig jaar is de Scholingscommissie opgericht voor de keurmeester- en inspecteuropleiding en de keurmeester- en inspecteurdagen. De Scholingscommissie blijkt behoefte te hebben aan een afgevaardigde persoon uit de Fokcommissies. Bertus Hutten heeft de taak voor de Fokcommissie Wit op zich genomen om ondersteuning te geven.

Op zaterdag 27 maart was onze jaarlijkse fokkersbijeenkomst in “De Keet” te Heerde.
De 35 fokkers/belangstellenden waren enthousiast over de presentatie “de Witte Geit” die verzorgd werd door Jan de With. Hierin werd aan de hand van de rasstandaard een uitleg gegeven hoe de Witte geit gewenst wordt.
Kandidaat commissielid Jurjan Groenveld stelt zich voor en geeft aan veel interesse te hebben in zowel geiten als koeienfokkerij en hoopt met deze interesse wat bij te kunnen dragen aan de Fokcommissie. Jurjan wordt met algemene stemmen in de commissie gekozen. Hij neemt de functie van Secretaris over van Gerard Bos.
Afscheid werd genomen van voorzitter Piet van den Boogaert. Zijn waarnemend opvolger Gerard Bos bedankt hem voor de zeer goede manier waarop hij leiding heeft gegeven aan de commissie.

Er blijkt op de vergadering dat er in bepaalde delen van het land een tekort aan stamboekbokken is. Het invoeren van een regeling om bokken uit jaarlingen in te zetten is misschien een mogelijkheid. Deze vraag kwam vooral bij commerciŽle geitenhouders vandaan. Van den Boogaert geeft aan dat dit kansen bied voor verbreding van de genetische variatie. Wanneer bokken zoals nu vaak als wilde bok het commerciŽle circuit in gaan en er blijken toch goede nakomelingen van te komen dan is het uiterst interessant om later deze toch weer voor de fokkerij te kunnen benutten, wat een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de Nederlandse Witte Geit. Afgesproken werd dat de commissie op de volgende Fokkersbijeenkomst in maart 2005 komt met enkele voorstellen over het inzetten van bokken uit jaarlingen. Er kwamen 3 voorstellen ter sprake:
1. Inzetten van jonge bok uit jaarling met een nog niet afgeronde lijst die tussentijds aan hogere eisen moet voldoen.
2. De Wachtbok: Een bok kan alsnog in het stamboek opgenomen worden nadat de moeder aan alle huidige eisen voldoet.
3. Niets veranderen en het laten zoals het is.

Vast agendapunt op de Fokkersbijeenkomst is de huldiging van de 10.000 kg melk en Stergeiten en de uitgave van het nieuwe fokboek.
In 2003 behaalde Kekke van de Teutsteeg van S. Revoort uit Soest de mijlpaal van 10.000 kg melk.
De geiten die het predikaat Stergeit behaalden waren:
- Beitske 21 van H. Kuiper uit Marssum
- Aagje 4 van T. Posthuma uit Nijland.

Verder was er de presentatie van de presentatieborden. De presentatieborden waren opgesteld in de zaal en werden door de fokkers met veel belangstelling bekeken. De bedoeling van deze borden is om ze tentoon te stellen op de Nationale CW- en NCW-keuring in Utrecht en Wijnjewoude met als doel meer mensen enthousiast te maken voor geitenfokkerij


De Fokcommissie Witte Geiten heeft dit jaar medewerking verleend aan het organiseren van de inspecteurdag en keurmeesterdag.
Op de inspecteurdag waren Jan de With, Gerard Bos, Bertus Hutten en Gerard Koekkoek present namens de commissie. Piet van Haperen, de inspecteur die namens Fokcommissie Wit in de Scholingscommissie plaats heeft genomen heeft samen met Gerard Bos een aantal witte geiten ingeschreven. Deze inschrijving werd getoetst aan de inschrijvingen van de inspecteurs. Een leerzame dag voor de inspecteurs, want de verschillen waren regelmatig groot.

Op de keurmeesterdag waren Gerard Bos, Jurjan Groenveld, Bertus Hutten en Jan de With aanwezig. Jurjan Groenveld heeft deze dag een presentatie gehouden hoe de Witte geit gewenst wordt volgens de rasstandaard.
Na grote verschillen in plaatsing tussen een groep witte geiten waar veel variatie tussen hoogtemaat en uier was werd na de pauze nog even stilgestaan bij de wegingen van de bovenbalk kenmerken in het algemeen voorkomen. In de praktijk is er een overlap in ontwikkeling en type en werd door de twee inspecteurs die deze dag leiden afgesproken dat de wegingen 30% type, 10% ontwikkeling, 30% benen en 30% uier behoort te zijn.
Bij het beoordelen van een groep bonte geiten die gemakkelijker te beoordelen waren bleek dat veel keurmeesters wel op een lijn zaten en ging men toch nog met een goed gevoel naar huis.


Op zaterdag 3 juli was de nationale NCW keuring waar onze presentatieborden tentoongesteld stonden.
- Kampioen Wit lam werd Sonja 24 (Tsjeppenburster Tsjerk) van fokker/eigenaar L. Wijbenga, Kollumerzwaag.
- Reservekampioen werd Boukje 22 (Walperter Ferguson) van fokker/eigenaar R. Vos uit Gasselternijveenschemond.
- Bij de Witte geiten werd Corrie 2 (Ide K) kampioen. Zij is gefokt door Combinatie De Vries uit Wieuwerd en eigen aan L. Wijbenga uit Kollumerzwaag.
- Reservekampioen werd Klazien 152 (Ide K) van fokker Comb. De Vries uit Wieuwerd en eigen aan L. Wijbenga uit Kollumerzwaag.


Op de bijeenkomst tussen de Fokcommissies en de NOG op 3 september kwam de Fokcommissie met een standpunt dat de KS-eis niet meer van deze tijd, omdat er bij de Witte geiten wordt gewerkt met CVE eisen in plaats van de oude meer gecompliceerdere eisen. Dit heeft tot gevolg dat er KS-geiten zijn die niet aan het predikaat bokmoeder voldoen. Omdat de KS-geit een predikaat is wat hoger is aangeschreven dan bokmoeder zou de Fokcommissie Wit dit graag willen veranderen. Fokcommissie Wit stelt voor om de oude productie-eisen te veraderen in een CVE eis van 85 en een lijst van minimaal 250 dagen.
Daarnaast wil de Fokcommissie Wit graag dat alle lijsten onder de 200 dagen ook gefiatteerd en vermeld worden.

Op 25 september was de nationale keuring in Utrecht tijdens de Utrechtse paardendagen. Op deze keuring stonden eveneens de presentatieborden weer opgesteld, waar veel belangstellenden naar konden kijken.
De Nederlandse Witte geit staat in het buitenland nog volop in de belangstelling. Er waren bezoekers uit BelgiŽ, Duitsland en Engeland die vol lof waren over de kwaliteit van de Nederlandse Witte geit.
Keurmeesters Herman Hoekstra en Pieter Zijlstra waren kort over de Witte geiten: de kwaliteit van de Witte geiten was goed tot zeer goed, vooral op het gebied van melktype en beenkwaliteit. De uierkwaliteit was over het algemeen goed, een kleine bemerking was er op de hoeveelheid in het ondereind.

Bij de Witte melkgeiten werden achtendertig eerste en twaalf tweede premies gegeven.
- Kampioen Witte melkgeiten en dagkampioen Utrechtse Paarden Dagen (UPD) werd Corrie 116 (Walperter Elevation) van fokker/eigenaar Combinatie Groenveld uit Wommels.
- Reservekampioen bij de Witte geiten werd Marijke 97 (Germ K) van fokker/eigenaar P. van Haperen uit Gilze.
- De beker voor kampioen wit lam en “Dagkampioen Lam UPD" werd overhandigd aan de glunderende, trotse fokker/eigenaar mevrouw Grolleman uit Wapenveld die met Mona 6 van de Tamarahoeve (Tsjeppenburster Sybren) de titel pakte.
- Terwijl het reservekampioenschap was voor Corrie 130 (Riethoeve Sem) van fokker/eigenaar Combinatie Groenveld uit Wommels


In oktober is Jan de With begonnen met de productie van een Folder van de Nederlandse Witte geit die meegestuurd zal worden met vakblad "de Geitenhouderij". Hij krijgt hier medewerking van zijn zus Teunie en de andere commissieleden om een kwalitatief hoogwaardige Folder te produceren. Jan hoopt dat de Folder (in 2005) met de maart editie van "de Geitenhouderij" meegestuurd wordt.

De website van de Fokcommissie die sinds mei 2003 actief is wordt regelmatig bekeken door belangstellenden uit vele landen. Totaal zijn er een kleine 6000 bezoekers op de site geweest. De laatste tijd kijken er gemiddeld ongeveer 15 mensen per dag naar de site. Voor 85 procent zijn dit Nederlanders, 6.3% Belgen, 2.7% Engelsen en verder zijn er nog bezoekers uit Duitsland, ItaliŽ, Zweden, Verenigde Staten, Noorwegen, Frankrijk en Oostenrijk op de site geweest.
NOG-Fokcommissie Witte Geiten
Secretariaat: J. Groenveld

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG