JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

JAARVERSLAG 2013

Eerste kwartaal
Door de extra bijeenkomsten waar de toekomst van de NOG werd besproken, was de commissievergadering van januari vervroegd naar eind december 2012.
Naast de NOG-perikelen werd op deze vergadering 2012 afgesloten en de activiteiten van 2013 door de commissie voorbereid.

Zoals gewoonlijk wordt in februari en maart het nieuwe Fokboek samengesteld en de PowerPoint voor de Fokkersbijeenkomst gemaakt.

Zaterdag 30 maart – Fokkersbijeenkomst in ‘De Keet van Heerde’
Voorafgaand aan de Fokkersbijeenkomst vergadert het bestuur ’s morgens in het restaurant van Heerde om de laatste puntjes op de i te zetten.
Om 13:00 uur waren er 35 fokkers en belangstellenden gearriveerd voor de jaarlijkse bijeenkomst.
Naast de standaardagendapunten hield de secretaris van de Scholingscommissie Theo van der Meer een presentatie met als onderwerp ‘Meten is weten’.
Hij gaf tekst en uitleg over de evaluatie van de meetgegevens van de afgelopen jaren.
De aanwezigen kregen een duidelijk beeld van het meten van schofthoogte versus kruishoogte met als resultaat dat voortaan alleen de kruishoogte gemeten gaat worden.
Tijdens de pauze kon het Fokboek 2013 aangeschaft worden. Er was veel belangstelling voor het volledige naslagwerk en iedereen was benieuwd naar de gepubliceerde toplijsten bij de Witte geiten.
De inteeltpercentages waren dit jaar nieuw in het Fokboek en zijn bij alle geiten en bokken vermeld.
Er werden twee Stergeiten en twee Topgeiten gehuldigd en de Nationale kampioenen kregen een bloemetje uitgereikt.
De sfeer was goed en er werden vele foto’s van mooie Witte geiten getoond.

Zaterdag 11 mei – Fokkersdag bij familie Koekkoek in Lemelerveld
Ruim 50 fokkers en ook veel fokkers van andere geitenrassen waren naar het oosten van het land gekomen.
Centraal thema van deze dag was de uitleg over de Triple aAa-fokmethode van Weeks door analist Jurjen Groenveld.
Na een uitleg en rondleiding van gastheer Gerard Koekkoek gaf Jurjen een PowerPointpresentatie waarin hij uitlegde hoe deze fokmethode werkt. Er wordt gekeken naar de verhoudingen tussen verschillende lichaamsonderdelen en dit wordt verwerkt in een code.
Na de pauze werd het tijd om de theoretische kennis van de ochtend om te zetten in de praktijk.
Allereerst waren de bokken aan de beurt om gecodeerd te worden, hiervoor was een invulformulier gemaakt die de deelnemers konden gebruiken.
Dat deze methode een andere kijk op de geit geeft bleek al snel tijdens het invullen.
Zowel fokkers, keurmeesters en inspecteurs werden hierdoor gedwongen om met een andere blik naar de dieren te kijken wat als leerzaam werd ervaren.
Jurjen legde uit welke code bij het dier past en vooral waarom. Op dezelfde wijze werden nog een aantal melkgeiten en een lam gecodeerd.
Een leerzame en geslaagde dag.

Zomer
De zomer is voor de commissie een relatief rustige periode.
De commissieleden bezoeken diverse keuringen en maken foto’s van de Witte geiten voor het Picasa-webalbum.
Teunie de With plaatst de foto’s op het webalbum en in 2013 zijn er van 27 verschillende keuringen een album samengesteld.
Fokcommissie Witte Geiten organiseert zelf geen keuring en beschouwt de kampioenen op de landelijke keuringen als de beste Witte geiten en lammeren.
Zaterdag 17 augustus – Landelijke ncw-keuring in Jubbega
Er werden 13 Witte lammeren en 9 Witte geiten gekeurd.
  Kampioen lam: Mies 173 E. Schottert, Giethmen
  Reservekampioen lam: Dayna Anja 59 S. vd Wal, Langezwaag
  Kampioen geit: Tineke 52 E. Schottert, Giethmen
  Reservekampioen geit: Maaike 124 W.Y. Terpstra, Hallum
Zaterdag 21 september - Landelijke cw-keuring in Barneveld
Er werden 22 Witte lammeren en 25 Witte geiten gekeurd.
  Kampioen lam: Marijke 205 P. van Haperen, Gilze
  Reservekampioen lam: Nooro's Femke 42 H. Noordermeer, Heenvliet
  Kampioen geit: Boukje 294 U. de Vries, Aldeboarn
  Reservekampioen geit: Marijke 175 P. van Haperen, Gilze
  Algemeen Kampioen lam: Marijke 205 P. van Haperen, Gilze

Jeroen de Vries is de ‘vaste’ schrijver voor de fokcommissie en in het augustusnummer van ‘Geitenhouderij’ is het dertiende artikel in de serie ‘Witfokker aan het woord’ verschenen.
Siep van der Let uit het Friese Winsum kwam aan het woord en de fokkerij kan hem niet snel genoeg gaan. In 2008 kreeg hij pas zijn eerste geit en in 2012 werd hij al met de zelfgefokte Letster Gina 289 Nationaal Kampioen in Jubbega.

Laatste kwartaal
Na de laatste keuring wordt er van de fokcommissies verwacht dat ze het keuringsseizoen evalueren.
Hun opmerkingen over het keuren en de inspecties konden ze aangeven op de evaluatiebijeenkomst met de Scholingscommissie op 12 oktober in Harderwijk.
Inbreng Fokcommissie Witte Geiten:
- Bij kampioenskeuringen alleen een 1B kampioen maken wanneer daar een goed uit te leggen duidelijke aanleiding voor is.
- Duidelijke looplijnen van de begeleiders met hun geiten en een betere opstelling van de dieren in de keuringsring.
Op de vraag wel/niet doorgaan met het meten van de singelomtrek was de mening van fokcommissie verdeeld, maar er was een meerderheid om door te gaan.
Tijdens de evaluatie bleek er bij de andere fokcommissies weinig interesse voor doorgaan met meten van de singelomtrek.

Op 7 oktober werden tijdens de commissievergadering teruggekeken op de activiteiten van 2013 en de eerste plannen voor het komende jaar gemaakt.
Commissielid Durk van der Zee gaf aan na zeven jaar te willen stoppen en we zijn op zoek gegaan naar een enthousiaste witfokker die hem wil opvolgen.
Met Henk Bierhof uit Zutphen denken we een geschikte kandidaat te hebben gevonden.
Wat verder ter tafel kwam:
- Voorkeur voor inteeltpercentages van geiten en bokken op het stamboekpapier. Voor de fokker is het berekenen van het inteeltpercentage voordat de geit gedekt wordt praktisch en ideaal.
- De deelnemers (13 stuks in 2013) en dieren bij de melkcontrole blijven goed op peil.
- Optimale verhouding kruishoogte/singelomtrek: voor jonge dieren 1,2 en voor oudere dieren 1,3.
- Naar aanleiding van de opmerking van Theo van der Meer op de Fokkersbijeenkomst dat de verhouding kruishoogte/singelomtrek bij geiten en bokken hetzelfde is, zal er meer aandacht worden besteed aan de breedte van de voorhand bij de Witte bokken.
- Bestuurlijke perikelen NOG: Moeilijke periode van de NOG, maar een oplossing gaat er komen. In het verslag met de resultaten van het onderzoek ‘Toekomst NOG’ zullen er voor de fokcommissies weinig of geen veranderingen optreden.
- De ontvangen brief van een Oostenrijkse geitenorganisatie, om van elkaar de Witte geiten te erkennen, wordt doorgestuurd naar NOG-bestuur/Scholingscommissie.

Nieuwsberichten
Gedurende het jaar worden de nieuwsberichten en verslagen van de fokcommissie in het vakblad ‘Geitenhouderij’ en de NOG-nieuwsbrief geplaatst.
Helaas zijn er in 2013 maar twee NOG-nieuwsbrieven uitgebracht.
Het is de afgelopen jaren een gewoonte geworden om in het aprilnummer van ‘Geitenhouderij’ een extra bijlage van vier pagina’s te verzorgen met foto’s en toelichtingen bij de toplijsten van de Witte geiten.

Website
De website www.wittegeiten.org is inmiddels tien jaar online en de meeste bezoekers komen uit Nederland.
De omliggende landen kijken ook regelmatig met hieronder een overzicht per 31 december 2013.
    1. Nederland 62.606   83,8 %  
    2. Duitsland 3.839   5,1 %  
    3. BelgiŽ 2.938   3,9 %  
    4. Verenigd Koninkrijk 2.888   3,9 %  
    5. Verenigde Staten 316   0,4 %  
    De rest 2108   2,9 %  
    Totaal 74.695   100,0 %  

Predicaten
  Topgeit:  
    Corrie 156 Combinatie Groenveld, Wommels
    Corrie 162 Combinatie Groenveld, Wommels
    Janneke van de Vriendsenhof G. Vriends, Deurne
       
  Stergeit:  
    Corrie 130 KB Amarant, Tilburg
    Nooro’s Femke 14 H. Noordermeer, Heenvliet
    Cisca Familie de With, Lexmond
    Marijke 177 P. van Haperen, Gilze
       
  10.000 kg melk:  
    Sigrid Familie de With, Lexmond

Aantallen
De dalende trend dat de aantallen Witte geiten en bokken afnemen zet nog steeds door (zie onderstaand tabel met een overzicht van vier jaar uit het stamboekprogramma GReIS).

    31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013
JVR mannelijk   28   24   22   17
  S mannelijk 146 130 113 100
Totaal mannelijk 174 154 135 117
           
 JVR vrouwelijk 1233 1141 945   904
  S vrouwelijk  339  333 302   303
KS vrouwelijk  131  135  92     72
  KS* vrouwelijk     8     6    8      7
 TG vrouwelijk     5     4    3      4
  TG* vrouwelijk     -     -     -      1
Totaal vrouwelijk 1716 1619 1350 1291
                                                     
NOG-Fokcommissie Witte Geiten
Jan de With

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG