JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

JAARVERSLAG 2019

De fokcommissie
De samenstelling van de fokcommissie bleef ook het afgelopen jaar ongewijzigd en vergaderde tweemaal om diverse onderwerpen te bespreken en bijeenkomsten voor te bereiden.

Instructiebijeenkomst
Met ingang van 2019 organiseert de NOG geen instructiebijeenkomst meer voor keurmeesters en inspecteurs buiten de gebruikelijke bijeenkomst op de eerste zaterdag van mei.
Het opleidingstraject voor de aspirant-keurmeesters blijft een NOG-aangelegenheid. De verdere scholing ligt nu in handen van de fokcommissies die nu verantwoordelijk zijn voor het organiseren van instructiebijeenkomsten voor keurmeesters en inspecteurs.
Fokcommissie Wit organiseerde op zaterdag 2 februari de eerste instructiebijeenkomst op het melkgeitenbedrijf van de familie van Dijk te Rhenen waarvoor wel erg veel afmeldingen waren binnengekomen. Van de 23 uitgenodigde keurmeesters en inspecteurs waren er 8 aanwezig.
Deze dag werd benut om het afgelopen keuringsseizoen te evalueren en om de uniformiteit bij opname en keuren te verbeteren.

Fokkersbijeenkomst
Op zaterdag 30 maart werd weer de jaarlijkse fokkersbijeenkomst gehouden in de “Kiekmure” in Harderwijk waar 27 fokkers en belangstellenden aanwezig waren.
Zoals gebruikelijk werden eerst de huishoudelijke punten behandeld met een terugblik op de gehouden bijeenkomsten en de te houden evenementen voor het komend seizoen.
• Er werd stilgestaan bij het overlijden van topfokker Hans de Vries die een indrukwekkende staat van dienst heeft achtergelaten binnen de witfokkerij in Nederland.
• Ook werd een oproep gedaan aan de fokkers om hun dieren te registreren in het paraplubestand bij de Stichting Zeldzame Huisdieren.
• Witfokkers die meer dan 10 fokdieren in hun stal hebben kunnen zich aanmelden als Fokcentrum.
• Voorstel om de kruislingen Bont x Wit zichtbaar te maken middels met aanduiding W1, W2 of W3 = JVR werd aangenomen.
• Voorstel om boklammeren uit geiten met alleen JVR x stamboekbok op te nemen in het JVR bij het Witte ras werd aangenomen.
• Voorstel om te gaan werken met rasgebonden inspecteurs werd aangenomen. Lieuwe Anema, Henk Bierhof en rasspecialist Herman Hoekstra hebben toegezegd als rasgebonden inspecteur voor het Witte ras beschikbaar te zijn.
Bij de opname van bokken en opnamedagen zullen de opnames verzorgd worden door twee rasgebonden inspecteurs. Bij andere dan bovengenoemde keuringen zal volstaan kunnen worden met één rasgebonden en één niet rasgebonden inspecteur.
• De 14de fokkersdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 18 mei en zal gehouden worden bij onze voorzitter Sietse van der Wal in Langezwaag en bij Jan Maat in Luxwoude.
• De opnamedag voor Witte geiten is gepland op zaterdag 21 september.

Fokkersdag
De 15e Fokkersdag werd gehouden op zaterdag 18 mei waar ruim 40 fokkers en belangstellenden aanwezig waren en een volle agenda kregen voorgeschoteld door de organisatie.
Het ochtendprogramma vond plaats bij commissievoorzitter Sietse van der Wal in Langezwaag waar zijn fokkerij werd bekeken en beoordeeld.
Theo van der Meer was uitgenodigd om de fokkers wegwijs te maken in het nieuwe stamboekprogramma ZooEasy met betrekking tot inteelt en verwantschap.
De presentatie van Joost Mulder van Mulder Agro over het optimaal benutten van ruwvoer en mineralen in samenhang met voeding werd aandachtig aangehoord.
Voor het middagprogramma waren de fokkers uitgenodigd bij witfokker Jan Maat in Luxwoude.
Na de uitgebreide uitleg over het ontstaan van zijn fokkerij werden er, onder leiding van Herman Hoekstra, een mooi aantal geiten beoordeeld op sterke en verbeterpunten.
Tenslotte kreeg de Familie Grolleman uit Wapenveld de gelegenheid om de inmiddels gestopte Marijke Hoekstra te bedanken voor haar vriendschap en verdienste voor de witfokkerij.

Keuringsseizoen
Tijdens het afgelopen keuringsseizoen waren diverse commissieleden op een aantal keuringen aanwezig met promotiemateriaal en om foto’s te verzamelen voor het webalbum.
Op beide landelijke keuringen werd voor de derde maal de Witte geit met de beste vooruier gekozen. De “Gerard Bosbokaal” wordt op de fokkersbijeenkomst uitgereikt aan de winnaars.
Landelijke NCW-keuring in Jubbega:
  Geit met de beste vooruier: Dykhuster Riekje 8 van W.Y. Terpstra, Hallum
  Kampioen Witte lammeren: Liesje 189 van W.Y. Terpstra, Hallum
  Kampioen Witte geiten: Tineke 39 van E. Schottert, Giethmen
Landelijke CW-keuring in Putten: 
  Geit met de beste vooruier: Anne van P. Schoenmakers, Oirschot
  Kampioen Witte lammeren: Elke 15 vd Vriendsenhof van G. Vriends, Deurne
  Kampioen Witte geiten: Nooro’s Roza 24 van H. Noordermeer, Heenvliet
Het keuringsseizoen werd weer geëvalueerd tijdens het jaarlijkse overleg met fokcommissies en NOG-bestuur om aandachtspunten te delen en te verbeteren voor het komende seizoen.

Opnamedag
Voor de tweede keer organiseerde FC Wit een opnamedag voor fokkers die niet in de gelegenheid waren om hun geiten of bokken tijdens de reguliere keuringen op te laten nemen. Herman Hoekstra en Lieuwe Anema hebben op zaterdag 21 september ongeveer 600 km gereden om alle fokkers, van noord naar zuid, te bezoeken en opnames te doen. Er werden in totaal 31 geiten en bokken opgenomen.

Website
De website www.wittegeiten.org wordt nog steeds goed bezocht en up-to-date gehouden door onze webmaster Teunie de With die weer heel wat foto’s van keuringen, verslagen en nieuwsfeiten toegevoegd heeft.

Vakblad Geitenhouderij
In bijna elke uitgave van Vakblad Geitenhouderij kan men publicaties vinden van Fokcommissie Wit.
De meest in het oog springende publicatie is de uitneembare bijlage van Witte Toppers waarin exterieur- en productiedieren uitgelicht en op een rijtje gezet worden.
De rubriek Witfokker aan het woord is ook een van de zeer gewaardeerde onderwerpen.

Bestand aan dieren in het stamboek per 31 december:
  Geiten: Lammeren: Bokken: Boklammeren: Totaal:
2017: 1078 289 93 61 1521
2018: 1133 253 86 44 1517
2019: 1216 304 151 73 1744
 

Inteelt en verwantschap 2019
Elke commissievergadering staat dit onderwerp op de agenda en wordt er over gediscussieerd en wij hopen dan ook dat met de introductie van ZooEasy en de daardoor geboden mogelijkheden een belangrijke stap gezet kan worden in de inteelt- en verwantschapsbeperking.


Aandachtspunten 2020
- Het evalueren van het traject “vooruieraanhechting”.
- Het, na overleg met de fokkers, opzetten van een nieuw exterieur aandachtspunt.
- Het continueren van een instructiebijeenkomst voor keurmeesters en inspecteurs.
- Het uitbreiden van het team van rasgebonden inspecteurs.
- Het aanpassen van het fokbeleid in relatie tot de Europese Erkenning.
- Het actualiseren van het fokreglement.
- Het blijven bewaken van de rasstandaard.
Wim van Rheen

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG