JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

JAARVERSLAG 2011

In 2011 zijn er drie commissievergaderingen geweest. In deze vergaderingen werd vooral aandacht besteed aan de voorbereiding van de Fokkersbijeenkomst en de Fokkersdag.


In februari en maart werd met behulp van de gegevens uit het stamboekprogramma GReIS het Fokboek 2011 gemaakt. Omdat de eisen veranderd zijn ten aanzien van het fokken van een stamboekbok zijn naast alle KS-geiten ook alle S-geiten vermeld.

Op zaterdag 26 maart was de jaarlijkse Fokkersbijeenkomst in “De Keet” te Heerde.
Er waren 39 fokkers/belangstellenden op deze middag afgekomen.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
- Wim van Rheen is nieuw commissielid.
- Terugblik met foto's op de Fokkersdag 2010 bij de familie Noordermeer te Heenvliet.
- Eerste resultaten S x S = RvJ.
- Presentatie Fokboek 2011.
- Voor- en achteraanzicht True Type.
- Huldiging Stergeiten: Marijke 118, Marijke 119 en Marijke 126 van P. van Haperen uit Gilze. Eliza 109 en Eliza 120 van D.F. Noordhuis uit Roden en Tsjeppenburster Aleida 232 van de combinatie Hoekstra uit Welsrijp.
- Huldiging Topgeit: Merilla Tietje A4652 van K.S./P.J./J.J. Meekma uit Deinum.
- Huldiging van geiten met een levensproductie van 10.000 kg melk: Merilla Mieke M1746, Merilla Antsje A1598, Merilla Nelleke P1531 en Merilla Afke T1268 van K.S./P.J./J.J. Meekma uit Deinum en Marijke 90 van P. van Haperen uit Gilze.
- Foto's van keuringen van 2010 uit het webalbum.
- Huldiging van de Nationale Kampioen Witte geiten op de NCW-keuring: Tsjeppenburster Aleida 253 van W.Y. Terpstra uit Hallum.
En op de CW-keuring: Riethoeve Viola 69 van de Combinatie Hutten uit Beilen.

Voor het aprilnummer van “Geitenhouderij” werden een aantal artikelen geschreven die betrekking hadden op de top 50 exterieur, top 11 mooiste jaarlingen en de top 100 melkproductie.

De jaarlijkse Fokkersdag heeft dit jaar plaats gevonden op het melkgeitenbedrijf van de familie Meekma. Ruim 60 fokkers en belangstellenden, waaronder ook veel fokkers van andere geitenrassen en zelfs een aantal uit BelgiŽ, waren op zaterdag 21 mei naar het Friese plaatsje Deinum gekomen.
Omdat de dag in het teken stond van de uier gaf NOG-inspecteur Herman Hoekstra een theoretische uitleg. Dit deed hij door de zes uieronderdelen (vooruieraanhechting, uierdiepte, speenlengte, speenplaatsing, ophangband en achteruierhoogte) te bespreken zoals ze staan vermeld op het inspectieformulier.
Na een rondleiding over het bedrijf konden de aanwezigen de theoretische kennis van de uier zelf testen door het invullen van een formulier met de zes uieronderdelen. Hiervoor had Meekma een twaalftal dieren uitgezocht met prima uiers waardoor het vooral op de details aankwam.
Na het bedanken van de familie Meekma voor het beschikbaar stellen van de locatie en andere medewerkers aan de geslaagde Fokkersdag, sloot de voorzitter de dag om 15.00 uur af en werd het tijd voor een drankje en napraten.

De Nationale NCW-keuring had dit jaar plaats op 20 augustus in de manege van familie de Haan in Jubbega. In totaal waren er 38 Witte geiten en lammeren aanwezig.
Kampioen bij de lammeren werd Ikkerw‚ldster Froukje 71 van R. Kempenaar uit Damwoude, het reservekampioenschap was voor Sonja 29 van Lj. Wijbenga uit Kollumerzwaag.
Ook bij de Witte geiten ging het kampioenschap naar R. Kempenaar met Ikkerw‚ldster Froukje 56. Reservekampioen werd Moniek 44 van C.N.J. Van Diepen uit Akersloot.

Op 17 september werd in de kleindierhal “Barneveld” gestreden om de titels op de Nationale CW-keuring. Op deze dag waren 42 Witte geiten en lammeren in Barneveld aanwezig.
Kampioen bij de lammeren werd Nooro's Femke 33 van H. Noordermeer uit Heenvliet en ook de reservekampioen kwam uit dezelfde stal, namelijk Nooro's Corrie 17.
Kampioen bij de Witte geiten werd Nooro's Roza 9 van H. Noordermeer uit Heenvliet en reservekampioen Marijke 175 van P. van Haperen uit Gilze.

In het oktobernummer van “Geitenhouderij” kwam Aline Gortemaker aan het woord. Zij runt een biologisch bedrijf met 200 melkgeiten die hun oorsprong vinden in een koppel Witte stamboekgeiten. Het stamboek werd losgelaten op het moment dat Aline uit haar eigen toppers bokken wilde aanhouden. Doordat Aline zich goed kan vinden in de vrijheid die fokkers nu geboden wordt om de melklijsten in de stamboekfokkerij los te laten, zoekt ze weer aansluiting bij het stamboek. Op deze manier kan ze haar fokkerij voortzetten, maar nu met stamboekregistratie.

Op zaterdag 8 oktober heeft Fokcommissie Witte Geiten haar medewerking verleend aan de evaluatie van het keurings- en inspectieseizoen met de Scholingscommissie.

De bijeenkomst met het NOG-bestuur en de andere commissies, welke plaats vond op zaterdag 10 december, is ook bezocht. Het ging hier om een discussie met betrekking tot de erkenning van de NOG als fokkerij organisatie door het Productschap Vee en Vlees en de voorstellen van de Scholingscommissie naar aanleiding van de gehouden bijeenkomst met de Fokcommissies van 8 oktober.

In 2011 had de website (www.wittegeiten.org) meer dan 8600 bezoekers, dit was een behoorlijke stijging ten opzichte van 2010. Dit jaar zijn de Fokboeken vanaf 2006 ook digitaal op de website te bekijken.
Het webalbum, met hierop foto's van Witte geiten, bokken en lammeren tijdens keuringen en Fokkerdag, is in 2011 uitgebreid met 23 albums met hierop ruim 1300 foto's.
 
NOG-Fokcommissie Witte Geiten
Durk van de Zee

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG