JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

JAARVERSLAG 2014

In het eerste kwartaal vergaderde de commissie twee keer.
Tijdens de eerste vergadering hebben we gesproken over de brief van de Oostenrijkse organisatie. Deze hebben we doorgestuurd naar de NOG. Verder waren er de voorbereidingen van de Fokkersbijeenkomst, de Scholingsdag, Fokkersdag en de Dag van het Schaap.

Tijdens de tweede vergadering was er een verzoek van Fokcommissie Bont. Dit voorstel is nog niet afgerond.

Fokkersbijeenkomst 29 maart 2014
Voorafgaand aan deze bijeenkomst heeft de fokcommissie nog bijeen gezeten, om de puntjes op de i te zetten.
Toen voorzitter Gerard Bos de vergadering om 13.00 uur opende, waren er 44 fokkers en belangstellenden aanwezig.
Voor de pauze werden de standaard punten afgewerkt en werd Henk Bierhof in de commissie opgenomen. Hij kwam in plaats van Durk van der Zee.
Ook werd er voor de eerste keer aangekondigd dat de Fokcommissie aanwezig zou zijn op de Dag van het Schaap.
Een medewerker van Wageningen UR gaf uitleg over het onderzoeksproject vererfbare resistentie tegen Scrapie.
Tijdens de pauze was er gelegenheid tot het aanschaffen van het nieuwe Fokboek 2014. Hiervan werd gretig gebruikgemaakt.
Na de pauze gaf Jan de With uitleg over het Fokboek.
De dieren die een predikaat hadden behaald werden gehuldigd.
Ook de Nationale kampioenen werden in het zonnetje gezet.
De bijeenkomst is rustig en goed verlopen.

Fokkersdag 17 mei 2014
Dit jaar werd de Fokkersdag over twee adressen verdeeld.
De dag begon bij de familie de With in Lexmond en de 50 aanwezigen hadden het naar hun zin.
Het weer was geweldig en er waren mooie dieren te bezichtigen.
Inspecteur Piet van Haperen gaf een uitleg over de breedte in de voorhand bij bokken.
Na de middag vertrok iedereen naar Bons-Holsteins in Ottoland.
Nico Bons is een vooraanstaand fokker/keurmeester bij de koeien. Hier kregen we bijzonder mooie koeien te zien en het praatje van Nico Bons interesseerde iedereen.
Deze dag bleek dat geiten- en koeienvolk best wel veel overeenkomsten hebben.

Dag van het Schaap
De fokcommissie was aanwezig om Witte geiten te laten zien met folders en foto’s van mooie dieren op een scherm.
Wim van Rheen was bereid om met een aantal dieren deze dag te bezoeken. 
Er was veel publiek en veel belangstelling voor de geiten.
Al met al kunnen we stellen dat dit een zeer geslaagde dag was met goede reclame voor de geitenhouderij.

Keuringsseizoen
In deze periode werden veel keuringen bezocht en veel foto´s gemaakt. In het webalbum van Picasa werden 27 albums gevuld met deze foto’s.
De belangrijkste keuringen zijn de twee Nationale. De Witte dieren die hier kampioen werden zijn de Nationale Kampioenen.
De Nationale NCW keuring te Jubbega
Er werden hier 15 Witte lammeren en 10 Witte geiten gekeurd.
  Kampioen lam: Sonja 37 Lj. Wijbenga, Kollumerzwaag
  Reservekampioen: Maaike 136 W.Y. Terpstra, Hallum
  Kampioen geit: Maaike J. Nauta, Wijnaldum
  Reservekampioen: Maaike 130 W.Y. Terpstra, Hallum
De Nationale CW keuring te Barneveld
Er werden 28 Witte lammeren en 25 Witte geiten gekeurd.
  Kampioen lam: Marijke 210 P. van Haperen, Gilze
  Reservekampioen: Liesje 58 G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld
  Kampioen geit: Boukje 294 U. de Vries, Aldeboarn
  Reservekampioen: Alba´s Mariola 8 Fam. Bierhof, Zutphen
Na het keuringsseizoen heeft de Fokcommissie nog eens vergaderd met als het belangrijkste punt het evalueren van het keuringsseizoen.
De commissie had nog wel wat puntjes welke we konden bespreken op de evaluatie bijeenkomst met de scholingscommissie.
Deze bijeenkomst is niet doorgegaan, maar de punten van de Fokcommissie zijn wel bekend gemaakt bij de Scholingscommissie.

Geitenhouderij
Jeroen de Vries is de schrijver voor de `Witfokker aan het woord` in de Geitenhouderij. Dit jaar waren Durk van der Zee en Roel de Vries aan de beurt.
Verder werden in de loop van het jaar diverse artikelen geplaatst in “Vakblad Geitenhouderij”, zoals de toplijsten voor zowel melk als exterieur en de verslagen van de Fokkersbijeenkomst en Fokkersdag.

Predicaten
  Topgeit:  
    Nooro´s Femke R.38 H. Noordermeer, Heenvliet
    Liesje 26 G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld
    Liesje 27 G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld
    Liesje 19 G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld
       
  Stergeit:  
    Boukje 279 U. de Vries, Aldeboarn
    Tsjeppenburster Aleida 289 Comb. Hoekstra, Welsrijp
       
  10.000 kg melk:  
    Nooro’s Femke 14 H. Noordermeer, Heenvliet

Najaarsvergadering
In september vergaderde de commissie om de activiteiten van 2014 te evalueren en plannen voor volgend jaar te maken.
Ook werden de keuringen en de inspecties beoordeeld en de opmerkelijke punten naar de scholingscommissie gezonden.

Website
De website www.wittegeiten.org werd ook dit jaar weer door zeer veel geitenliefhebbers bezocht die informatie zochten over de fokkerij van Witte geiten.
Webmaster Teunie de With had er voor gezorgd dat ook het Fokboek 2014 online was te bekijken en de site up-to-date bleef.
NOG-Fokcommissie Witte Geiten
Bas Bierhof

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG