JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

JAARVERSLAG 2021

Algemeen
Vanwege de beperkingen door Corona konden de geplande activiteiten in het voorjaar van 2021 niet doorgaan. Dit betekende geen instructie voor onze rasgebonden inspecteurs en keurmeesters, geen fokkersdag en geen dag van het schaap.
De fokkersbijeenkomst hebben wij online georganiseerd met dank aan Bas Bierhof, die voor de digitale omgeving heeft gezorgd.
De door de fokkers in 2020 aangenomen voorstellen zijn tijdens de ALV van de NOG in april 2021 bekrachtigd.
De spelregels zijn hierdoor als volgt aangepast:
- JVR x JVR = JVR
- bokken zonder bekende afstamming en of gedeeltelijk bekende afstamming kunnen worden ingezet voor de wit fokkerij, mits zij bij opname voldoen aan de rasstandaard voor Wit.
Middels het hulpstamboek R1 en R2 volgt opname in het stamboek, een en ander is conform Europese regelgeving.
Op basis van boven genoemde voorstellen is Europese erkenning geborgd.

Statistieken Wit
Deze zijn op dezelfde wijze uitgewerkt als in 2020.

Fokcommissie Wit
De samenstelling van de commissie is als volgt:

- Sietse van der Wal; voorzitter.
- Wim van Rheen; foktechnische zaken en contactpersoon vakblad de Geitenhouderij.
- Bas Bierhof; digitale ondersteuning, communicatie en statistieken.
- Henk Bierhof; foktechnische zaken.
- Marit Meijer; secretaresse en Power Point presentaties.

Het bestuur heeft in 2021 in september vergaderd, de bestuursvergadering van december is vanwege Corona doorgeschoven naar januari 2022.

Stamboekinspecties 2020
Wij hebben in 2021 op 3 en 31 juli en op 18 september opnamedagen voor onze fokkers georganiseerd. Bovendien heeft de NOG een aantal bedrijfsopnames gehouden.

Er zijn in totaal 264 dieren opgenomen, in 2020 waren dat er 111.
Derhalve een stijging van maar liefst 240%.
Bij 35 hobbyisten 156 dieren en bij 3 bedrijven 108 dieren.
Hieruit blijkt wel dat stamboek opname bij onze fokkers van groot belang is.
   
Hoogst opgenomen geiten:  
Sanne 156   92-93-92-89-92 Nooro's Roza 24   92-90-92-89-93
H. de Vries H. Noordermeer
   
Hoogst opgenomen bok:


Merilla Jozias

91-92-92-88

K.S. en J.J. Meekma- Van der Meer

Dierenbestand
Het aantal geregistreerde dieren op 31-12-2021:
  Geiten: Lammeren: Bokken: Boklammeren: Totaal:
2017: 1078 289 93 61 1521
2018: 1133 253 86 44 1517
2019: 1216 304 151 73 1744
2020: 1127 279 110 104 1620
2021: 1157 199 139 99 1594
 
Het aantal geregistreerde geboortes:
155 boklammeren en 231 geitlammeren

Inteelt
Door de eerder genoemde veranderde regelgeving voor onze fokkerij is de stijging van inteelt het afgelopen jaar afgenomen van 0,6% naar 0,3%.
Op basis van ons huidige bestand geiten in een percentage van 1,0% acceptabel.

Stergeit Topgeit
Nooro's Roza 24
H. Noordermeer
Nooro's Roza 26
H. Noordermeer
 
Topgeit Topgeit
Liesje 210
G.B.M. Koekkoek
Moniek 80
G. de Boer
 
Topgeit en
10.000 kg melkgeitLiesje 57
G.B.M. Koekkoek
 
 
   
10.000 kg melkgeit 10.000 kg melkgeit
Dayna Anja 69
S. van der Wal
Riethoeve Viola 143
G.B.M. Koekkoek

Website
Bas Bierhof is verantwoordelijk vanuit het bestuur voor de website en wordt ondersteund door Teunie de With.

Tot slot
Wij hopen dat Corona ons komend jaar met rust laat en wij met z’n allen weer volop actief kunnen zijn met onze hobby.
Fokcommissie Wit

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG