JAARVERSLAG

 

2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

JAARVERSLAG 2018

De Fokcommissie
De Fokcommissie bleef het afgelopen jaar ongewijzigd en kwam twee keer bijeen om lopende en nieuwe onderwerpen te behandelen en bijeenkomsten voor te bereiden.

Fokkersbijeenkomst
De fokkersbijeenkomst vond plaats op zaterdag 31 maart 2018 in “De Kiekmure” te Harderwijk en werd bezocht door 42 fokkers en belangstellenden die een vol programma kregen aangeboden.
Allereerst werden de gebruikelijke huishoudelijke onderwerpen behandeld zoals de verslagen van de gehouden bijeenkomsten in 2017 en een vooruitblik naar de evenementen in 2018.
• De presentatie van het Fokboek, waar alle fokkers weer naar uitkijken, bleek weer een voltreffer en werd tijdens de pauze door veel fokkers aangeschaft.
• De fokkers werden geïnformeerd over een aantal onderwerpen zoals wel of geen rasgebonden inspecteurs en opnamedagen.
• De uitslag van de enquête, die gehouden was onder de deelnemers van de melkcontrole, werd onder de loep genomen en er zou actie worden ondernomen naar de verantwoordelijke instanties om de klachten op te lossen.
• De fokkersdag is gepland voor zaterdag 19 mei bij de familie Brendeke te Oene in samenwerking met de familie Grolleman uit Wapenveld.
• Er zal ook weer een demonstratiegroep met melkgevende dieren aanwezig zijn tijdens de “Dag van het Schaap en de Geit” op zaterdag 9 juni in Ermelo.
• De resultaten van het keuringsseizoen 2017 werden geëvalueerd en aandachtspunten besproken met daarnaast een terugblik van het eerste jaar focus op vooruier.
• Tijdens de landelijke CW- en NCW-geitenkeuringen van 2017 werden hiervoor prijzen beschikbaar gesteld en gewonnen door Combinatie Hutten bij de CW en familie Schottert bij de NCW-keuring. Nicolien Bos heeft de bekers uitgereikt aan beide fokkers.
Ook voor 2018 zal er voor beide keuringen weer een “Gerard Bos bokaal” beschikbaar zijn.
• Omdat de Witte geit inmiddels ook tot de zeldzame huisdieren gerekend mag worden, was Peter van Eldik van de Stichting Zeldzame Huisdieren (SZH) uitgenodigd om de fokkers tekst en uitleg te geven over het zogenaamde “Paraplubestand” waarin de fokkers hun dieren kunnen registreren om bij eventuele ruiming hun dieren te kunnen behouden.
Inmiddels hebben zes Witfokkers hun dieren aangemeld.

Fokkersdag
De 14de fokkersdag werd gehouden op zaterdag 19 mei 2018 en vond plaats bij de familie Brendeke te Oene in samenwerking met de familie Grolleman uit Wapenveld die samen een best koppel geiten en lammeren kon laten zien.
Ruim veertig fokkers en belangstellenden waren naar het Noord-Veluwse Oene afgereisd om de geiten en lammeren van genoemde fokkers te bekijken en te beoordelen.
Als aanvulling voor deze dag was Anouk Schurink, projectleider bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), uitgenodigd om een presentatie te geven over inteelt en de genenbank.
Het middagprogramma stond onder leiding van rasspecialist Herman Hoekstra waarbij de aanwezigen middels een invulformulier de geiten konden beoordelen op type, vooruieraanhechting, keuringsvolgorde en duurzaamheid.
Ter afsluiting werd er onder het genot van een drankje nog nagepraat en werd hiermee weer een mooie en leerzame fokkersdag afgesloten.

Dag van het Schaap en de Geit
Tijdens de “Dag van het Schaap en de Geit”, die gehouden werd op zaterdag 9 juni 2018 te Ermelo, was Fokcommissie Wit aanwezig met een stand met informatie over het Witte ras en deed mee met de rassenpresentatie.
Cees van Diepen uit Assendelft was hier op uitnodiging aanwezig met een aantal fraaie dieren die deze dag met regelmaat geshowd werden.

Keuringsseizoen
Tijdens het keuringsseizoen was de Fokcommissie op diverse keuringen aanwezig met promotiemateriaal en werd veel fotomateriaal verzameld voor het webalbum.
Ook werd voor de tweede maal tijdens de landelijke keuringen de “Gerard Bos bokaal” voor de beste vooruier uitgereikt.
NCW keuring in Jubbega:
  Geit met de beste vooruier: Maaike 160 van W.Y. Terpstra, Hallum
  Kampioen Witte lammeren: Geertje 5 van A.E. Joustra, Tytsjerk
  Kampioen Witte geiten: Ikkerwaldster Froukje 82 van R. Kempenaar, Damwoude
     
CW keuring in Zwolle: 
  Geit met de beste vooruier: Nooro’s Roza 24 van H. Noordermeer, Heenvliet
  Kampioen Witte lammeren: Liesje 153 van G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld
  Kampioen Witte geiten: Fay van de Dijk van A. Lambregts, Dinteloord
Zoals gewoonlijk evalueerde de commissie het keuringsseizoen tijdens de bijeenkomst met Fokcommissies en het NOG-bestuur om aandachtspunten in beeld te houden.

Opnamedagen
Voor de eerste keer organiseerde Fokcommissie Wit opnamedagen voor Witte geiten.
Op de zaterdagen 1 en 15 september werden door de inspecteurs vijf adressen bezocht waar in totaal 10 geiten en 10 bokken werden opgenomen.

Predicaten 2018
Er was het afgelopen jaar één geit die de grens van 10.000 kg melk overschreed:
• Janneke van de Vriendsenhof van G. Vriends, Deurne
 
Stergeit:
Nadat Nooro’s Roza 9 van H. Noordermeer te Heenvliet al meer dan 10.000 kg melk had gegeven behaalde ze het afgelopen jaar ook het Sterpredicaat.

Website
De website www.wittegeiten.org, die beheerd wordt door Teunie de With, werd weer door veel geitenfokkers bezocht om informatie op te zoeken.
Ruim 1000 foto’s van Witte geiten en bokken op keuringen werden toegevoegd aan het webalbum.

Vakblad Geitenhouderij
Fokcommissie Wit publiceert met regelmaat artikelen in vakblad “Geitenhouderij” zoals verslagen van bijeenkomsten, nieuwsfeiten en bijdrage over predicaat dieren.
In het voorjaar wordt er extra aandacht besteed aan de Toppers van het vorige jaar door een uitgebreid, uitneembaar, verslag te plaatsen waarin de Toppers wat betreft melkgift en exterieur worden voorgesteld.

Bestand aan dieren in het stamboek per 31 december:
  Geiten: Lammeren: Bokken: Boklammeren: Totaal:
2017: 1078 289 93 61 1521
2018: 1133 253 86 44 1517
 

Aandacht voor inteelt en verwantschap in 2018
Anouk Schurink van CGN geeft tijdens de fokkersdag een presentatie: Zorgen over inteelt bij de Witte geiten en inteeltbeleid:
  • Het werd duidelijk dat ook de witfokkerij wat betreft inteelt op zijn tellen moet passen. Volgens Schurink is er werk aan de winkel en de eerste gedachten werden gewisseld om verwantschap in de toekomst te beperken.
Tijdens de commissievergadering in december schuift Jack Windig van CGN aan voor een overleg. Conclusies van het overleg:
  • Bij de Witte geiten is er geen paniek, maar beter om problemen voor te zijn om op lange termijn geen drastische maatregelen te hoeven nemen.
  • Fokkers activeren om in 2019 met het nieuwe stamboekprogramma ZooEasy eerst naar verwantschap te kijken voordat de geiten worden gedekt (inteeltpercentage van diverse combinaties laten voorspellen).
  • Op lange termijn beperking populatie verwantschap. Werkt net zoals bij het Friese paard en zou met een programmaatje in ZooEasy mogelijk moeten zijn.


Aandachtspunten voor 2019
- Het samen met SZH onder de aandacht brengen en houden van het Witte ras.
- Preventief bewaken van inteelt en zichtbaar maken voor de fokkers.
- Aandacht blijven schenken aan het traject ”vooruieraanhechting”.
- Bijdrage leveren aan scholing van keurmeesters en inspecteurs.
- Het bewaken van de rasstandaard zoals beschreven in het fokreglement.
Wim van Rheen

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG