FOKKERSDAG
               
2006
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

 

14de Fokkersdag


19 MEI 2018

 
Familie Brendeke
 Oene (Gld.)
 
Met medewerking van Fam. Grolleman, Wapenveld

   

PROGRAMMA
10:00 uur: Ontvangst met koffie
10:15 uur: Welkom door de voorzitter,
eventueel nieuwsberichten
10:30 uur: Dick Brendeke stelt zich voor en vertelt over de geiten en schapen
10:45 uur: Rondleiding
11:15 uur: Koffie/thee
11:30 uur: Presentatie: Zorgen over inteelt bij de Witte geiten, inteeltbeleid en de stand van zaken met betrekking tot de Genenbank door Anouk Schurink
12:30 uur: Pauze met soep
(zelf lunchpakketje meenemen)
13:00 uur: Praktische middag met geiten van de families Brendeke en Grolleman onder leiding van Herman Hoekstra
14:30 uur:  Afsluiting 
Gelegenheid om iets te drinken en na te praten.

   

VERSLAG

Koude, maar geslaagde fokkersdag in Oene

De 14de fokkersdag van de Witte geiten werd dit jaar gehouden op 19 mei 2018 bij de familie Brendeke in Oene. De familie Grolleman uit het naburige Wapenveld verleende hun medewerking en hadden geiten en lammeren aangevoerd.
Fokcommissie Witte Geiten had gekozen voor deze samenstelling omdat beide fokkers afgelopen jaar op de Nationale keuring opvielen met hun lammeren. Deze lammeren, allemaal van één vader, zijn nu eenjarige dieren en allemaal nog op de bedrijven aanwezig.

Brendeke is een nieuwe naam in de geitenwereld, maar de familie was gewend met fokkersdagen bij de schapen en dat was te merken.
De catering was geweldig geregeld, er was volop koffie en thee aanwezig met koek en cake.
Ruim veertig fokkers en belangstellenden waren naar Oene gekomen en daar was de fokcommissie erg blij mee.

Om kwart over tien opende voorzitter Sietse van der Wal de fokkersdag en vertelde Dick Brendeke over hun fokkerij en hoe ze, na jaren zonder geiten, in 2015 opnieuw waren begonnen.

Daarna kon een ieder het bedrijf bezichtigen en al snel bleek dat ze het wel heel goed voor elkaar hebben. De geiten stonden in ruime stallen en ze zagen eruit om door een ringetje te halen. Je kon goed zien dat er veel aandacht aan de dieren werd gegeven.
Dick en Dirkje Brendeke en Klaas en Hennie Grolleman praatten vol passie over hun dieren waaruit blijkt dat zij echte liefhebbers zijn zoals trouwens de meeste geitenfokkers.

Na de rondleiding was het woord aan Anouk Schurink, projectleider bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN), cluster Dierlijke Genetische Bronnen. Als projectleider is ze verantwoordelijk voor de genenbank en advisering over genetisch management.
Anouk was uitgenodigd om een presentatie over inteelt en de genenbank te geven. Ze had zich goed voorbereid, echter bleek dat geitenfokkers een eigen mening over fokkerij hebben en niet zomaar meelopen.
Lijnenteelt bleek populair bij de fokkers, maar verhoogt de kans op inteelt waar niet iedereen het met de spreekster eens was.

Het werd duidelijk dat ook de witfokkerij wat betreft inteelt op zijn tellen moet passen. Volgens Schurink is er werk aan de winkel en de eerste gedachten werden gewisseld om verwantschap in de toekomst te beperken.

Na de presentatie en discussie was het tijd voor de pauze. Iedereen was door het tegenvallende weer koud geworden en werd voorzien van een heerlijke warme kom soep en een lekkere bal gehakt.

Om kwart over een werd het tijd om met de geiten bezig te gaan. Zeven jaarlingen stapten in een grote kring rondom een grote boom op het grasveld naast het huis.
Er was een invulformulier gemaakt die iedereen voor zichzelf kon invullen. Vervolgens werd onder leiding van rasspecialist Herman Hoekstra de volgordes interactief besproken en uiteindelijk gaf hij de definitieve plaatsing.

De punten welke werden gescoord en besproken waren het type, de vooruieraanhechting, de keuringsvolgorde en als laatste de te verwachten duurzaamheid.
Het resultaat waren veel wisselingen in de volgordes per onderdeel. De twee geiten met het beste type stonden vanwege uier en benen bijna achteraan met de keuringsvolgorde.
De jaarling die helemaal achterop stond kwam tijdens de voorspelde duurzaamheid verrassend op kop en zou oud kunnen worden.

Het wisselen per onderdeel geeft maar weer eens aan dat het tijdens een keuring soms best ingewikkeld kan zijn om de dieren op de juiste volgorde plaatsen.
Toch kon een ieder zich steeds vinden in de geplaatste volgorde en hadden we allemaal weer eens op een andere manier naar de geiten gekeken.

Tegen drie uur werd de leerzame en geslaagde dag afgesloten. De families Brendeke en Grolleman werden bedankt en kregen een presentje voor alle goede zorgen.
Hierna was er nog gelegenheid om iets te drinken en met elkaar na te praten.

Bekijk de foto's van IJs Vogeltje

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

WWW.WITTEGEITEN.ORG