FOKKERSDAG
               
2006
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

 

 
13de Fokkersdag


13 MEI 2017

 
Familie Hoekstra
Welsrijp (Fr.)

 

PROGRAMMA
10:00 uur: Ontvangst met koffie
10:15 uur: Welkom door de voorzitter,
eventueel nieuwsberichten
10:20 uur: De geschiedenis van Stal TsjeppenbŻr
11:00 uur: Koffie/thee
11:30 uur: Rondleiding
12:00 uur: Uitleg door buurman Talsma: Strooisel en meststoffen uit mest maken
12:15 uur: Pauze met soep
(zelf lunchpakketje meenemen)
12:45 uur: Praktische middag met geiten
Onderwerp: (voor)uier
14:10 uur: OfficiŽle afsluiting
14:15 uur:  Rondleiding bij buurman Talsma
14:45 uur:  Einde fokkersdag 
Gelegenheid om iets te drinken en na te praten.

  

VERSLAG

Meer dan zestig witfokkers en belangstellenden hadden de moeite genomen om op zaterdag 13 mei naar Friesland af te reizen om op het bedrijf van de geitenliefhebbers Wybren en Marijke Hoekstra in Welsrijp, de alweer dertiende fokkersdag van Fokcommissie Witte Geiten bij te wonen.

Klokslag kwart over tien opende voorzitter Sietse van der Wal de fokkersdag door iedereen van harte welkom te heten en zei blij verrast te zijn door de grote opkomst voor deze dag die begonnen werd met koffie/ thee en heerlijke koek.

Zoals gebruikelijk werden eerst een aantal mededelingen van huishoudelijke aard gedaan.
De voorzitter deelde mee dat er dit jaar geen Landelijke keuring voor CW-bedrijven gehouden wordt en dat per 1 januari 2018 het stamboekprogramma GReIS vervangen wordt door ZooEasy.
Verder konden de nieuwe banner en flyer van Fokcommissie Wit worden bewonderd. Uiteraard kon op deze dag ook het nieuwe fokboek 2017 worden aangeschaft door de liefhebber.
De Fokcommissie Wit heeft de intentie om de eerstkomende jaren de vooruier met vooruierlengte onder de aandacht te brengen bij de fokkers en daarom is dit onderwerp gekozen als uitgangspunt voor deze fokkersdag.
 

Herman Hoekstra, zoon van Wybren en Marijke, had een mooie presentatie samengesteld over de TsjepppenbŻr-fokkerij die vanaf 1981 bedreven wordt op de huidige locatie in Welsrijp.

Tussen 1969 en 1980 werden de geiten gehouden in Westergeest waar de familie Hoekstra begon met drie geitenlijnen, te weten; de Gerda-, de Aleida- en de Mientje-lijn. In de loop van de tijd werd afscheid genomen van de Gerda-lijn en wordt tot op heden gefokt met de twee overgebleven lijnen: Aleida’s en Mientje’s.

Tijdens de presentatie werden foto’s getoond van bijzonder presterende dieren uit hun fokkerij met zelfs nog een foto van Marijke met haar eerste geitje uit 1945.
 

Na een koffiepauze was het tijd om de huidige geitenstapel te bekijken die in ruime stallen waren gehuisvest en verdeeld in oudere en jongere dieren.
Marijke, geassisteerd door haar kleinzoon Frank, hield de geiten vast waarvan Herman uitleg gaf over afstamming en keuringsresultaten.
De lammeren van dit jaar zaten keurig verzorgd in hun hokken gesorteerd op vader.
 

Een interessant tussendoortje was het verhaal van buurman en melkveehouder Auke Talsma die middels een PowerPointpresentatie ons een inkijkje gaf in zijn visie op de melkveehouderij van nu en in de toekomst.
De mestproblematiek van de huidige melkveehouders is ook voor zijn bedrijf een item dat aangepakt wordt door de mest op eigen bedrijf te verwerken tot een product dat zelf gebruikt kan worden, maar tevens ook voor de particuliere markt bestemd is.
Dit bedrijf gebruikt de “Beddingmaster”, een machine waarin de mest binnen een bepaalde tijd gedroogd wordt waarna het reukloze materiaal gebruikt wordt voor stalstrooisel op het bedrijf zelf en voor de verkoop.
Opvallend was dat dit bedrijf na jarenlang melken met een melkrobot teruggegaan was naar het driemaal daags melken in een melkstal.
Na zijn presentatie werden wij uitgenodigd om na het officiŽle gedeelte van de fokkersdag een kijkje te nemen op zijn bedrijf.

De familie Hoekstra had voor de aanwezigen een uitstekende lunch voorbereid met soep en broodjes die iedereen zich na een informatieve ochtend best liet smaken.

Inspecteur Herman Hoekstra leidde de praktische middag in met een presentatie over de vooruier, de vooruieraanhechting en de vooruierlengte met verschillende beoordelingsvoorbeelden.

Het was inmiddels droog geworden en kon men buiten aan de slag om de uiers te beoordelen van een groep jonge en een groep oudere dieren die op het erf voorgeleid werden.
Iedereen kon zijn bevindingen op een formulier invullen, zijn scores kenbaar maken en verdedigen.
  

Na afloop was er een rondleiding op het boerenbedrijf van buurman Auke Talsma. 

Als afsluiting van de fokkersdag werd door de voorzitter, met een boeket bloemen, de familie Hoekstra heel hartelijk bedankt voor de enorme inspanning die geleverd was om zoveel mensen te ontvangen en te voorzien van nat en droog.
Ook Herman Hoekstra en buurman Talsma werden bedankt voor hun medewerking aan deze zeer geslaagde dag .
 

Bekijk de foto's van IJs Vogeltje

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

WWW.WITTEGEITEN.ORG