FOKKERSDAG
               
2005
2006
2007
2008
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

 

20 MEI 2006

PROGRAMMA
10:00 uur: Aanvang met koffie
10:15 uur: Nauwkeurige beschrijving van de onderdelen van de geit aan de hand van de raspresentatie en enkele geiten door Piet van Haperen
11:15 uur: Een dierenarts over medicijngebruik
12:15 uur: Pauze (lunchpakket meenemen)
13:00 uur: Aantal geiten inschrijven en op volgorde zetten door de fokkers
14:00 uur: Afsluiting met een drankje

 

VERSLAG
Ongeveer 25 belangstellenden arriveerden rond 10.00 uur bij de Familie de With te Lexmond om deel te nemen aan de tweede Fokkersdag, georganiseerd door NOG-Fokcommissie Witte Geiten.
Na de koffie en een welkomstwoordje van voorzitter Gerard Bos stond de raspresentatie op het programma. 
Piet van Haperen die de presentatie zou doen, moest zich wegens ziekte afmelden. Gelukkig vonden we Herman Hoekstra bereid dit te doen. Herman gaf met behulp van beamer, scherm en twee geiten, die op enkele grote balen stro heel mooi getoond werden, een heldere uiteenzetting over hoe we denken dat een Witte geit eruit moet zien. 
Bij de huldiging van de Stergeiten tijdens de Fokkersbijeenkomst op 25 maart was Stergeit Leontien 3 van W. de Boer over het hoofd gezien. We hadden Wierd de Boer naar Lexmond gelokt en hem bij verrassing alsnog het bijbehorende bord overhandigd.
Hierna was het dierenarts Michiel Sturkenboom die op onze uitnodiging een lezing gaf. Hij hield een zeer duidelijk betoog over soorten medicijnen en de manier van toedienen.
Na de lunchpauze volgde het praktische gedeelte. De deelnemers werd gevraagd om twee dieren in te schrijven, waarna de gevonden waarden werden getoetst aan de jury, die werd gevormd door Pieter Zijlstra en Theo van der Meer.
Daarna werden vijf jaarlingen voorgebracht die op volgorde moesten worden gezet, op achtereenvolgens type, ontwikkeling, benen, uier en tenslotte op algemeen voorkomen.
Op keuringen moeten we ons zonder morren neerleggen bij de beslissing van de jury, nu werd ieder de gelegenheid gegeven om met de jury in discussie te gaan en dat werd ook volop gedaan. Door de goede argumentatie van Theo en Pieter werd meestal ingestemd met de plaatsing van de dieren.
Na afloop waren er nog hapjes en drankjes. Gevraagd en ongevraagd werd ons verzekerd dat het (ondanks het slechte weer) een leerzame en gezellige dag was.

Met dank aan de organisator (Jan de With) en zijn hulp bij accommodatie, catering en voorbrengen van de geiten (Aart, Joke, Teunie en Matthijs).

Gerard Bos

Klik op een foto voor een vergroting.

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG