FOKKERSBIJEENKOMST/FOKKERSDAG
                 

2022

2023

 


21 MEI 2022
   
Roelof van Dijk

Dijkhoeve
Rhenen
 


  
PROGRAMMA
Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen brieven en mededelingen
3. Verslag Fokkersbijeenkomst zaterdag 27 maart 2021
4. Terugblik opnamedagen in 2021.
Opnamedag in 2022.
5. Focus op vooruier
Nieuw aandachtspunt?
6. Huldiging van Stergeiten, Topgeiten en geiten met een melkproductie van meer dan 10.000 kg melk.
Huldiging van Nationale kampioenen.
7. Bestuurswissel: Henk Bierhof verlaat de commissie. Durk van der Zee treedt toe.
8. Rondvraag
PAUZE
9. Rondleiding op het bedrijf van Roelof van Dijk.
10. Geiten beoordelen onder leiding van de inspecteurs Hoekstra, Anema en Bierhof.
11. Sluiting
NOG-Fokcommisie Witte Geiten

        

FOKKERSDAG/FOKKERSBIJEENKOMST
De Fokcommissie Wit besloot om de jaarlijkse fokkersbijeenkomst en fokkersdag dit jaar op één dag te organiseren om de fokkers zowel een informatieve als leerzame dag te bezorgen.
Op zaterdag 21 mei kwamen 22 liefhebbers van Witte geiten naar het melkgeiten bedrijf van de Fam. van Dijk in Rhenen waar ongeveer 1000 geiten worden gemolken.
Om tien uur opende commissievoorzitter Sietse van der Wal de bijeenkomst in de vergaderruimte, nadat alle aanwezigen voorzien waren van koffie met iets lekkers.
Naast de gebruikelijke agendapunten werd stil gestaan bij de witfokkers die het afgelopen jaar waren overleden.
De opnamedagen van 2021 werden geëvalueerd, waarbij werd geconstateerd dat de fokkers gretig gebruik hadden gemaakt van de gratis opnames aan huis.
Voor 2022 wordt er één opnamedag georganiseerd die gehouden zal worden op zaterdag 17 september waarvoor men zich kan aanmelden tot 13 augustus. De opnamedag kost €50,- per adres met maximaal 9 dieren.
Om de stamboekopnames te stimuleren heeft de commissie een aantal keuringen aangewezen waar inspecteurs aanwezig zijn om Witte dieren op te nemen.
Na vier jaar de “Focus op de vooruier”  te hebben gehad, werd gediscussieerd over het vervolg en/of er andere aandachtspunten aan de orde moeten komen. Opgemerkt werd dat de achteruieraanhechting en dan met name de breedte een aandachtspunt is, maar dat hiervoor op het opnameformulier geen ruimte is. De commissie gaat hier verder naar kijken.
Er vond een bestuurswissel plaats, Henk Bierhof nam na acht jaar afscheid van de commissie en wordt opgevolgd door Durk van der Zee uit Woubrugge.
Er komen dit jaar geen “Statistieken Wit” omdat er via Geitenhouderij en het Jaarverslag van de NOG ruim voldoende informatie gepubliceerd is voor de geïnteresseerde fokker. Er wordt naar gestreefd om meer informatie te delen via de website www.wittegeiten.org ter vervanging van de statistieken.
 
Huldigingen
Zowel de kampioenen van de Landelijke keuringen 2021 als de eigenaren van de Ster, Top en 10.000 kg melkgeiten werden in het zonnetje gezet en kregen een aandenken aangeboden.
 
Afscheid
Doordat er in 2021 geen fokkersbijeenkomst gehouden kon worden was het afscheid van Jan en Teunie de With verplaatst naar 2022. Beide hadden al in 2020 aangegeven om na 18 jaar het stokje over te willen dragen. Voorzitter Sietse van der Wal bedankte beide voor hun tomeloze inzet voor de commissie en de Witfokkerij. Om ze een blijvende herinnering te geven werd een stalbord aangeboden met voor alle twee een boeket bloemen.
Ook Henk Bierhof werd een aandenken aangeboden voor zijn inzet voor de Fokcommissie tijdens de acht jaar dat hij bestuurslid was van de commissie.
Middagprogramma
Na de rondleiding en de door de Fam. van Dijk aangeboden lunch konden de fokkers een aantal dieren beoordelen door middel van een invulformulier.
De twee groepen geiten waren door de inspecteurs Hoekstra, Anema en Bierhof beoordeeld. De deelnemers konden daarna hun mening geven over de dieren en de volgorde van plaatsing bespreken.
Voorzitter Sietse van der Wal kon om drie uur de, ondanks de wat mindere belangstelling, geslaagde bijeenkomst afsluiten. 

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG