FOKKERSBIJEENKOMST/FOKKERSDAG
                 

2022

2023

 

20 MEI 2023
   
 
J. Fokkema

Grensweg 1A
9343TD Een West

        

FOKKERSDAG/FOKKERSBIJEENKOMST
Fokcommissie Wit organiseert op zaterdag 20 mei 2023 weer een gecombineerde Fokkersbijeenkomst en Fokkersdag waarbij we deze keer te gast zijn op het bedrijf van Jacco Fokkema te Een West.

Het ochtendprogramma begint om 10.00 uur met de gebruikelijke agendapunten zoals een terugblik op het afgelopen jaar, huldigingen van dieren die een bijzondere prestatie hebben geleverd en de kampioenen van de Landelijke keuring tijdens het Geitenevent.

Ook zal Jeroen de Vries voorgesteld worden als nieuw commissielid terwijl er afscheid genomen wordt van Marit Meijer die wegens drukke werkzaamheden ons weer gaat verlaten.

Een belangrijk agendapunt zal zijn: het polsen van de witfokkers aangaande de verdere samenwerking tussen Fokcommissie Wit en Fokcommissie Bont.
Uiteraard zal hierover duidelijk tekst en uitleg gegeven worden en wat de beweegredenen zijn om tot deze stap te zijn gekomen.

Het middagprogramma zal als thema hebben: -“Een andere kijk op de fokkerij”- waarvoor een Triple A specialist is uitgenodigd die ons een inzicht geeft hoe gebruik te maken van het Triple A-systeem binnen onze fokkerij.
Adres:  J. Fokkema
Grensweg 1A
9343TD Een West
Om organisatorische redenen graag voor 14 mei aanmelden als u tijdens deze dag aanwezig wilt zijn. Aanmelden via email wimvanrheen@kpnplanet.nl of 06 40602391.
 
Klik hier om het artikel over het bedrijf van Jacco Fokkema,
 uit de Geitenhouderij van april 2019, te lezen.

 

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG