WITTE BOKKEN VOOR DE GENENBANK 

 

2012

2015

 

Witte bokken gevraagd 
 
Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) wil in november/december van dit jaar een tiental Witte bokken aankopen (slachtwaarde + toeslag).
CGN wil genetisch materiaal opslaan om diverse diersoorten en rassen veilig te stellen voor de toekomst.
We zoeken certificaatwaardige bokken die door CGN worden aangekocht, gelijktijdig opgehaald en geslacht.
Het sperma wordt op twee locaties in Nederland in vloeibare stikstof ingevroren.
Fokcommissie Witte Geiten zal proberen voldoende spreiding van de bloedlijnen te waarborgen.
 
Werkwijze:
- Het is een must dat de dieren al ingezet zijn voor het dekken, want bij jonge bokken is de epididymus nog niet volledig ontwikkeld.
- Er wordt een afspraak gemaakt en een overeenkomst (diergegevens en overdracht naar CGN) toegestuurd (2 tot 4 weken van tevoren).
Bij die overeenkomst zit een uitleg over:
(1) Wat gaat CGN doen/wat is de procedure van spermawinnen.
(2) Informatie over Genenbank. In de overeenkomst wordt bedrag voor overname van een bok beschreven.
- Betaling gebeurt bij voorkeur via de bank en soms kas met een kwitantie.
In de overeenkomst staat dat CGN de eigenaar wordt van de dieren en van het gewonnen sperma.
- Overeenkomst komt getekend retour bij CGN.
De overeenkomst moet binnen zijn voordat de dieren opgehaald worden.
- CGN regelt het transport en het slachten.
Ongeveer 1 week voor transport wordt de route gepland en het transport geregeld om een koppel van 10 (= minimaal) tot 15 (=maximaal) bokken op te kunnen halen. De dieren worden allemaal bij de eigenaar zelf opgehaald.
Met de eigenaar wordt een afspraak gemaakt over dag en tijdstip van ophalen van de dieren.
- Bij het ophalen zorgt de eigenaar ervoor dat betreffende dieren, dieridentificatie en vervoersdocument aanwezig zijn.
CGN vult de ontbrekende gegevens in op het vervoersdocument. Dan gaan de dieren op transport naar het slachthuis.
- Op de slachtdag gaan de aangekochte bokken voor de grote groep uit.
Aan het begin van de slachtlijn wordt oornummer genoteerd en een bloedmonster genomen, halverwege de slachtlijn worden testikels verzameld en met oornummer in een koelbox gedaan.
- Op het laboratorium in Lelystad wordt het sperma uit de bijbal gewonnen en ingevroren.
De kwaliteit van het sperma wordt voor en na invriezen bepaald.
- De bloedmonsters gaan naar het CVI. Er wordt standaard getest op: BTV bij schapen en geiten (zowel PCR als SER), Q-koorts en CAE/CL-bepaling bij geiten.
Nadat de uitslagen van de bloedonderzoeken bekend zijn worden ze door CGN teruggekoppeld naar de voormalige eigenaren van de dieren.
- Voor meer informatie: http://www.cgn.wur.nl/NL/CGN+Dierlijke+Genetische+Bronnen/Genenbank/
   
Graag voor 15 september 2012 aangeven als u een bok beschikbaar wilt stellen voor de genenbank.
 

 

Witte bokken naar de Genenbank 
 
Het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) Wilde in november/december van 2012 een tiental Witte bokken aankopen.
CGN slaat genetisch materiaal op om diverse diersoorten en rassen veilig te stellen voor de toekomst.
Fokcommissie Witte Geiten had meer aanmeldingen verwacht, maar de teller bleef bij vier bokken steken.
 
Cees Vader: Gerko vd Dijk Moeder: Stina
 
Sietse Vader: Ruurd Moeder: Margje 116
 
Sybren Vader: Gerko 62 Moeder: Boukje 227
 
Sybren 38 vd Tamarahoeve Vader: Sybren 79 vd Tam. Moeder: Mona 6 vd Tam.
 
De bokken zijn in twee rondes opgehaald door Henk Sulkers van CGN.
Op zaterdag 17 november reed hij een ronde in het zuiden en op dinsdag 4 december werden de noordelijke bokken opgehaald en geslacht.
Het sperma uit de bijballen werd gewonnen en ingevroren in het laboratorium te Lelystad.

Fokcommissie Witte geiten heeft twee adressen van witfokkers aan CGN doorgegeven.
Ter plaatse kunnen ze sperma vangen om aan de gevraagde hoeveelheid van een tiental Witte bokken te komen.

 

 

Sperma van Witte bokken naar de Genenbank
 
Op 28 december 2012 heeft Henk Sulkers van het Centrum Genetische Bronnen, Nederland (CGN) sperma gevangen bij de bokken van Huib Noordermeer uit Heenvliet en bij Familie de With uit Lexmond.
Er was een ritse geit aanwezig om de bokken te laten springen en Sulkers ving met een kunstschede het sperma.
 
 
De zeven bokken sprongen elk twee maal, het sperma werd in het laboratorium onderzocht en vervolgens verdund.
Er konden voldoende doses worden ingevroren in de Genenbank en bewaard voor de toekomst.
 

Walperter Pirlo Vader: Jelle vd Dijk Moeder: Corrie 156
 

Tsjeppenburster Jan 41 Vader: Sanne's Andre Moeder: Tsjeppenb. Aleida 289
 

Riethoeve Diaz Vader: Walperter Kalou Moeder: Riethoeve Viola 52
 

Hircus Ruben Vader: Hircus Goldwyn Moeder: Marijke 177
 

Guust vd Dijk Vader: Nooro's GabriŽl Moeder: Noortje
 

Gerko vd Dijk Vader: Nooro's GabriŽl Moeder: Noortje
 

Hircus Elton Vader: Walperter Leo Moeder: Marijke 119
 

.

 
Rapport van de Genenbank
 

Het Centrum Genetische Bronnen, Nederland (CGN) biedt het rapport aan wat het overzicht geeft van de activiteiten van het afgelopen decennium op gebied van spermawinning voor de genenbank van uw rassen.

Rapport

 

 
 

WWW.WITTEGEITEN.ORG