INSTRUCTIEBIJEENKOMST
   
2019

2020

Instructiebijeenkomst voor keurmeesters, inspecteurs en kandidaat-keurmeesters

2 februari 2020

Georganiseerd door Fokcommissie Witte Geiten

Locatie: Familie van Dijk in Rhenen

Instructiebijeenkomst
 
Op 2 februari was de tweede instructiebijeenkomst met Witte geiten. Net zoals vorig jaar waren de keurmeesters en inspecteurs welkom bij de familie van Dijk in Rhenen.
Het ontvangst was in een ruime zaal met alle voorzieningen. Ook de kandidaat keurmeesters, de zogenoemde G18, waren uitgenodigd, maar het hele korps lijkt niet echt warm te lopen voor scholing en pogingen om uniformer te werken.
Twaalf van de veertig genodigden waren aanwezig en rasgebonden inspecteur Henk Bierhof gaf een presentatie met een evaluatie van 2019 en een voorzet op het praktische deel van de instructiebijeenkomst.
Belangrijk punt was dat opnames die in 2019 niet volgens de regels met rasgebonden inspecteurs zijn verlopen door de vingers worden gezien. De betrokkenen zijn hiervan in kennis gesteld, de fokcommissie zal er dit jaar op toezien en niet correcte opnames worden geschrapt.
Na een kom koffie werden overschoenen en invulformulieren uitgereikt voor het praktische deel.
Onder leiding van rasspecialist Herman Hoekstra werden vijf jaarlingen vergeleken met elkaar op algemene indruk, vooruier, ophangband, keuringsvolgorde en duurzaamheid.
Het was winderig, maar droog en daarna volgden vijf oudere geiten en ook deze werden buiten gepresenteerd.
Om kwart voor een stond er al een pan soep klaar en na de pauze werden vijf oudere bokken uit de stal gehaald. In plaats van de uieronderdelen werd het beenwerk van de bokken beoordeeld.
Bij de afsluiting gaf voorzitter Sietse van der Wal aan dat het een leerzame dag is geweest en de aanwezigen ook veel van elkaar hebben geleerd.

  

TERUG NAAR VERSLAGEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG