INSTRUCTIEBIJEENKOMST
   
2019

2020

Instructiebijeenkomst voor keurmeesters- en Inspecteurs

3 februari 2019

Georganiseerd door Fokcommissie Witte Geiten

Locatie: Familie van Dijk in Rhenen

 

Matig bezochte, maar geslaagde eerste instructiedag van de Witte geiten
 
In 2018 werden de instructiedagen voor keurmeesters en inspecteurs nog georganiseerd door de NOG. Na evaluatie is besloten dat de scholingsdag op de eerste zaterdag van mei blijft bestaan en dat verdere scholing per ras op het bordje ligt van de fokcommissies.
De fokcommissie van de Witte geiten pakte de opdracht op en plande op de eerste zaterdag van februari (03-02-2019) een dag in het Utrechtse Rhenen.
 
Even na tienen opende voorzitter Sietse van der Wal de eerste instructiebijeenkomst: “De commissie is behoorlijk teleurgesteld over de vele afmeldingen die ze hebben gekregen. Om uniformiteit te krijgen is het belangrijk om gezamenlijk dezelfde scholing te volgen”.
Een aantal moest vanwege ziekte afhaken, maar het grootste deel van de afmelders waren verhinderd. Van de 23 namen op de lijst kwamen er acht keurmeesters opdagen, waarvan er drie ook inspecteur zijn.
De commissie concentreerde zich op de aanwezigen en niet op de afvallers van het keurkorps.
In een mooie zaal bij de familie van Dijk presenteerde keurmeester, inspecteur en commissielid Henk Bierhof de evaluaties van de fokcommissie van 2017 en 2018.
Opmerkelijke zaken tijdens het keurings- en opnameseizoen kwamen aan de orde en werden interactief besproken.
De commissie lanceerde het voorstel om geiten met een 7 voor ophangband een L van licht te geven voor de bemerking ‘gespleten’ en een E (ernstig) bij een 8 of een 9.
Een ander discussiepunt was een geit die in 2018 afgekeurd werd met één uierhelft na een infectie en een blauwuier. Dit dier scoorde verder allemaal zeer goed voor de bovenbalkkenmerken en allemaal vijven in de onderbalk. De fokker kan nog wel geitjes fokken, maar de mannelijke nakomelingen worden met de huidige regels uitgesloten voor de fokkerij. Als duidelijk zichtbaar is op het opnameformulier wat er aan de hand is, dan zou dit aangepast kunnen worden. Het voorstel naar de fokkers zal zijn om in dit geval de Uier in de bovenbalk in de categorie ‘matig’ te scoren (70 – 74 punten) en een bemerking toe te voegen met ‘één uierhelft’.
Na een korte pauze hadden Roelof van Dijk en zijn medewerker Jos van Gesink vijf oudere bokken klaar staan om praktisch mee aan de slag te gaan.
In een loods was een keuringsring gemaakt en omheind met grote balen stro.
Diverse onderwerpen van de presentatie kwamen terug; de bokken werden gemeten en de categorie (matig, voldoende, goed, zeer goed of uitmuntend) van het Algemeen Voorkomen van het dier werd bepaald. Daarnaast stond benen, keuringsvolgorde en duurzaamheid op het programma.
Vervolgens waren vijf geiten, die geboren zijn in 2017, aan de beurt en bij hen werd er ook naar vooruieraanhechting en ophangband gekeken.
Zowel voor de keurmeesters als de inspecteurs was er op de invullijst rekening gehouden met de verschillende manieren van beoordelen (op volgorde plaatsen en punten scoren).
De rasspecialist bij de Witte geiten, Herman Hoekstra, leidde op voortreffelijke wijze het praktische deel en zijn mening was doorslaggevend.
Elk onderdeel op het invulformulier werd uitgebreid behandeld en de lunchpauze was later dan gepland.
Het was een winterse dag met grotendeels natte sneeuw, dus de kachel en de heerlijke soep werd erg gewaardeerd.
Na de pauze werden er vijf beste oudere geiten aangeboden en de keurmeesters hadden plezier in het beoordelen en bespreken van de duurzame en melkrijke dieren die aangekocht zijn uit de stal ‘Broeklander’ van gestopte Aline Gortemaker.

Aansluitend kregen de aanwezigen een rondleiding over de ‘Dijkhoeve’ die begin van deze eeuw zijn gestart en op dit moment ongeveer 900 geiten aan de melk hebben. Het biologische bedrijf melkt gemiddeld ruim duizend kilogram melk en is actief om met fokkerij hun dieren te verbeteren. Hiervoor zijn een vijftigtal bokken aanwezig en worden de combinaties en de nakomelingen geregistreerd.
Om kwart over drie werd de familie van Dijk bedankt voor hun gastvrijheid en geweldige locatie.
Ook dank aan Herman Hoekstra voor zijn leerzame wijze waarop hij het praktische deel had geleid.
Roelof, Jos en Herman kregen een bloemetje overhandigd door de voorzitter en hij wil de instructiebijeenkomst graag een vervolg geven op de eerste zaterdag van februari en er een vaste datum van maken op de agenda.

  

TERUG NAAR VERSLAGEN

WWW.WITTEGEITEN.ORG