STEMMING

  

Uitslag stemming

Op 19 september 2020 is het bestuur van de Fokcommissie Witte Geiten bij elkaar geweest. 32 fokkers hebben per mail of post hun stem uitgebracht. De stemmen van de voorstellen zijn geteld.

Hierbij de uitslag: 

Voorstel 1: JVR x JVR = JVR

                 Voor: 27
  Tegen: 3
  Neutraal: 2
    ---
  Totaal: 32Met ruime meerderheid is voorstel 1 aangenomen en worden de levende dieren met terugwerkende kracht aangepast.

 
Voorstel 2: Bokken zonder bekende afstamming inzetten

                 Voor: 19
  Tegen: 10
  Neutraal: 3
    ---
  Totaal: 32Met een meerderheid is voorstel 2 aangenomen en met een goedwerkend raspercentage gaat het voorstel met terugwerkende kracht in op 01-01-2020.
 

 

 

Spelregels registratie Wit per 19 september 2020
 
Aangepast na aanname van de voorstellen:
- JVR x JVR = JVR
- Bokken zonder (gedeeltelijk) bekende of met afstamming uit een ander ras inzetten via twee generaties hulpstamboek.

 
    Vader GA Vader R1 Vader R2 Vader JVR/S
Moeder GA geitjes GA GA GA GA
bokjes GA GA GA GA
Moeder R1 geitjes GA GA GA* GA*
bokjes GA GA GA* GA*
Moeder R2 geitjes GA GA* JVR JVR
bokjes GA GA* JVR JVR
Moeder JVR geitjes GA GA* JVR JVR
bokjes GA GA* JVR JVR
Moeder S geitjes GA GA* JVR JVR
bokjes GA GA* JVR JVR

   
* Na opname en goedkeuring: R2

 
Er is rekening gehouden met de Europese regel van twee generaties Register.
 
JVR wordt na opname S mits wordt voldaan aan de raskenmerken van het Witte ras.
 
GA wordt na opname R1 mits wordt voldaan aan de raskenmerken van het Witte ras.
 
Ouders die in een ander ras staan geregistreerd (niet in Wit) worden aangemerkt als GA.

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG