VOORUIERAANHECHTING

 

Focus op vooruier

Geitenfokcommissies kunnen het best een fokprogramma voor één generatie of jaar opstellen. Zo klonk het advies van Kor Oldenbroek van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) tijdens het symposium dat de jubilerende NOG vorig jaar in Putten organiseerde.

De Fokcommissie Witte geiten is hiermee aan de slag gegaan. Volgens Oldenbroek begint een fokprogramma met het scherp formuleren van een fokdoel. Het fokdoel van de Witte geiten is het fokken van dieren die zo goed mogelijk aan het TrueType voldoen en is omschreven in de rasstandaard.
De fokcommissie heeft weinig regels en geeft de fokkers veel vrijheid om dit doel te bereiken. Hierdoor is het lastig om een fokprogramma op te stellen en eisen te stellen, maar we kunnen ons wel op één onderdeel focussen en de witfokkers stimuleren.
Na overleg waren de commissieleden het met elkaar eens dat de vooruiers niet verbeteren en zeker aandacht verdienen. De komende drie jaar gaat de fokcommissie meer aandacht aan de vooruiers besteden en jaarlijks evalueren.


Vooruieraanhechting kan beter
De volgende stap was het verzamelen van gegevens en we kregen alle opnames van 2000 – 2016.Hierbij valt op dat het aantal opnames per jaar sterk terug is gelopen: 714 in 2000 en 157 in 2016.Het gemiddelde punten voor uier is in 15 jaar tijd geleidelijk toegenomen van 81,8 naar 84,8. Mogelijk het gevolg dat de mindere dieren zijn uitgeselecteerd.Daarentegen schommelt de gemiddelde vooruieraanhechting tussen 4,0 en 4,1 en laat nauwelijks verbetering zien. Alleen de laatste twee jaar is het gemiddelde 4,2.De maximale score voor vooruieraanhechting is 5,0 en is er nog winst te behalen.

Alle Witte geiten met score 5 voor vooruieraanhechting zijn in het fokboek 2017 vermeld. Per 1 maart waren het in totaal 189 dieren en hiervan zijn er 31 Keurstamboek (van de 80), 78 Stamboek (van de 251) en 80 Register (van de 205).
Naast deze inventarisatie komt er in het juninummer van vakblad ‘Geitenhouderij’ een artikel over de (voor)uier en staat dit onderwerp op het programma van de fokkersdag in Welsrijp.
Om uniforme opnames te krijgen is scholing aan de keurmeesters en inspecteurs gewenst en willen we hier aandacht aan besteden tijdens de scholingsdag.

Fokkers aan zet
Dan zijn de fokkers aan zet. Als ze met hun bokkeuze rekening houden met de vooruier en dit kenmerk zwaar laten wegen met het maken van de combinaties en vervolgens tijdens het selecteren, moet dat terug te zien zijn in de evaluaties.
In 2020 wil de commissie in de breedte een duidelijke verbetering van de vooruiers zien met zoveel mogelijk scores 5 voor vooruieraanhechting.

Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5

 

FOCUS OP VOORUIER VOORUIERAANHECHTING EN VOORUIERLENGTE VOORBEELDEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG