PRESENTATIE

 

ALGEMEEN VOORKOMEN

 

De Nederlandse Witte Geit is een hoogbenige, gerekte, wigvormige, open gebouwde melkgeit met in de juiste verhoudingen: ruime hoogte, breedte en lengtematen en een solide bouw, voorzien van een goed uier en benen.

Een geit die wat betreft constructie zo in elkaar zit dat ze gedurende een lange tijd een hoge melkproduktie kan realiseren.

 

Deze presentatie is gemaakt door:

NOG-Fokcommissie Witte Geiten

voor de keurmeesterdag op 8 mei 2004.

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG