NIEUWS VAN FCWIT

 

 

19 september 2020 

Uitslag stemming

Op 19 september 2020 is het bestuur van de Fokcommissie Witte Geiten bij elkaar geweest. 32 fokkers hebben per mail of post hun stem uitgebracht. De stemmen van de voorstellen zijn geteld.

Hierbij de uitslag: 

Voorstel 1: JVR x JVR = JVR

                 Voor: 27
  Tegen: 3
  Neutraal: 2
    ---
  Totaal: 32Met ruime meerderheid is voorstel 1 aangenomen en worden de levende dieren met terugwerkende kracht aangepast.

 
Voorstel 2: Bokken zonder bekende afstamming inzetten

                 Voor: 19
  Tegen: 10
  Neutraal: 3
    ---
  Totaal: 32Met een meerderheid is voorstel 2 aangenomen en met een goedwerkend raspercentage gaat het voorstel met terugwerkende kracht in op 01-01-2020.

   

4 augustus 2020  
Beste witfokkers,
Vanwege Corona zijn onze bijeenkomsten dit voorjaar niet doorgegaan. We hadden voor de fokkersbijeenkomst in maart van dit jaar belangrijke zaken op onze agenda staan, zoals Erkenning en hoe verder met ons Stamboek.
Het verdere verloop van het virus blijft onzeker en mogelijk dat er deze winter een tweede golf komt. Als er nog geen vaccin beschikbaar is, dan komt wellicht ook ons programma voor komend voorjaar in gevaar.
 
Het bestuur heeft besloten om per mail of via de post over de voorstellen te stemmen en dan kunnen we linksom of rechtsom weer verder.
Het betreft JVR x JVR = JVR waarbij indien de meerderheid voor stemt ook onze Erkenning overeind blijft.
Als tweede onderwerp een ingang maken voor bokken die van buiten het Stamboek komen (hulpstamboek voor bokken) om de kwaliteit te verbeteren en inteelt te beperken. Als deze bokken voldoen aan de rasstandaard van de Witte geit kunnen ze sneller worden ingezet.
 
Stemming
Voorstel 1.
Tijdens de evaluatie in oktober 2019 met het NOG-bestuur en de fokcommissies bleek dat de hernieuwde aanvraag voor de Europese Erkenning problemen geeft bij de rassen Wit, Toggenburger en Bont. Door fokkerijregels worden er dieren uitgesloten voor fokkerij en past volgens RVO ook niet in de doelstelling van zeldzame rassen.
Advies om de Erkenning te blijven behouden is: JVR x JVR = JVR.

De huidige regel bij de Witte geiten is JVR x S = JVR.
Om de status van de Erkenning te behouden en export mogelijk te houden heeft de commissie besloten om over het voorstel JVR x JVR = JVR te laten stemmen. Er is dan bij een bok geen opname meer nodig om hem in te zetten voor de fokkerij.

Bij aanname van het voorstel worden de levende dieren met terugwerkende kracht aangepast.
 
Voorstel 2.
Het tweede voorstel is om een boklam zonder bekende afstamming van bijvoorbeeld een melkbedrijf na opname te registreren met GA1 en de volgende generatie boklam met GA2. Beide dieren kunnen ingezet worden voor de fokkerij als ze een opnamerapport hebben en voldoen aan de kenmerken van het Witte ras.
Het is daarbij wel belangrijk dat bloedvoering/raspercentage goed werkt in het stamboekprogramma ZooEasy (er wordt hard aan gewerkt).

Bij aanname van het voorstel en een goedwerkend raspercentage gaat het voorstel met terugwerkende kracht op 01-01-2020 in.
   
SCHEMA BIJ DE VOORSTELLEN STEMFORMULIER
 
Wilt u meer informatie over de voorstellen: Neem dan contact op met Sietse van der Wal (0513-688314 of 06-51274393)
U kunt alleen stemmen als u lid bent van de NOG en er minimaal 1 Witte geit of bok op uw naam staat.

Uiterlijk 15 september 2020 uw stemformulier inleveren.
Tijdens de commissievergadering op zaterdag 19 september 2020 worden de stemmen geteld en de uitslag via de website bekend gemaakt.
Per mail of post naar:
- Jan de With, Achthoven 18, 4128 LV LEXMOND. withlexmond@xs4all.nl
- Sietse van der Wal, Lang Ein 5, 8404 BN LANGEZWAAG. sietse.vander.wal@hetnet.nl
 

Opnamedag

Het is nog mogelijk om op te geven voor de tweede opnamedag op zaterdag 12 september 2020.
De NOG hanteert ook dit jaar 50 euro per fokker en de dieren worden aan huis opgenomen.
Opname van Witte bokken is vrijwillig en ze krijgen dit jaar vrijstelling om zonder opnamerapport mee te dekken.
Opgave voor 1 september bij Jan de With: withlexmond@xs4all.nl of 06-23888691.

 
Statistieken Wit 2020

Statistieken Wit 2020 (voorheen Fokboek Wit) is nog niet uitverkocht en te bestellen.
Door de komst van ZooEasy is het voor de fokkers mogelijk om dagelijks de actuele stand van geiten en bokken te kunnen zien en ook terug te kijken in het verleden. De commissie heeft besloten om het Fokboek niet meer in haar oorspronkelijke vorm uit te brengen. Er is een dunnere uitgave beschikbaar zonder de Keurstamboekgeiten, Stamboekgeiten, voorlopige- en definitieve bokken.
De prijs 10,00 euro bij verzenden. U kunt het geld overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0650 3728 08 Ten name van H. Bierhof, Zutphen met vermelding van uw naam, adres en “Statistieken Wit 2020”.
 
Hartelijke groeten van het bestuur,
NOG-Fokcommissie Witte Geiten
www.wittegeiten.org

 

  23 mei 2020 

Twee opnamedagen

Fokcommissie Witte Geiten heeft besloten om twee opnamedagen te organiseren voor de witfokkers.
Zaterdag 12 september 2020 was al gepland, maar nu is zaterdag 11 juli 2020 erbij gekomen.
De NOG hanteert ook dit jaar 50 euro per fokker en de dieren worden aan huis opgenomen.
Opname van Witte bokken is vrijwillig en ze krijgen dit jaar vrijstelling om zonder opnamerapport mee te dekken.
Opgave voor 1 juli en 1 september bij Jan de With: withlexmond@xs4all.nl of 06-23888691.

Mocht de situatie rond Corona verslechteren, dan word(en) de opnamedag(en) geannuleerd.

 

28 maart 2020 

Fokkersdag

Helaas kan de fokkersdag van de Witte geiten op 16 mei 2020 in Rhenen niet doorgaan. De vervolgmaatregelen van de overheid door het coronavirus geven geen ruimte voor bijeenkomsten.

Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen nieuwe datums voor de afgelaste activiteiten te prikken. In 2021 hopen we op de vaste datums op de jaarkalender de bijeenkomsten te organiseren.

Kortom de huldigingen en stemming over de voorstellen schuiven door naar volgend jaar.

 

Statistieken Wit 2020

Statistieken Wit 2020 (vervanger voor het fokboek) is bijna klaar om naar de drukker te gaan.

Door de komst van ZooEasy is het voor de fokkers mogelijk om dagelijks de actuele stand van geiten en bokken te kunnen zien en ook terug te kijken in het verleden. De commissie heeft besloten om het Fokboek niet meer in haar oorspronkelijke vorm uit te brengen. Er komt een dunnere uitgave beschikbaar zonder de Keurstamboekgeiten, Stamboekgeiten, voorlopige- en definitieve bokken.

De prijs is 6,50 euro tijdens een geitenactiviteit of 10,00 euro bij verzenden. U kunt het geld overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0650 3728 08 ten name van H. Bierhof, Zutphen met vermelding van uw naam, adres en “Statistieken Wit 2020”.

 

Enkele mededelingen

- Afgelopen jaar is er veel gevraagd van de rasgebonden inspecteurs. Het bestuur wil dit jaar net zoals bij de geiten, ook bij de bokken en huiskeuringen met minimaal 1 rasgebonden inspecteur aan de slag te gaan.

- Het bestuur wil ook de witte GA-dieren mee te laten keuren in de rubriek met Witte geiten

 

Van de voorzitter

Door de uitbraak van het Coronavirus zijn inmiddels alle activiteiten die te maken hebben met onze hobby geannuleerd. De volksgezondheid is in het geding, maar hopen dat de huidige situatie snel verbeterd.

Wellicht dat er in juli-augustus-september nog keuringen kunnen worden georganiseerd. Het is wel onze insteek dat op 12 september 2020 de gelegenheid wordt geboden om dieren op te laten nemen in het stamboek.

Uiteraard gaan wij op een gegeven moment als fokcommissie weer verder met de activiteiten waar wij mee bezig waren. Op welke wijze en wanneer kunnen wij nu nog niet voorzien, uiteraard zullen wij jullie daar tijdig over informeren.

Ondanks de huidige crisis hopen wij dat jullie de moed niet verliezen en dat wij met z'n allen ook met onze activiteiten weer vooruit kunnen.

Veel sterkte toegewenst de komende tijd.

  

  13 maart 2020 

Fokkersbijeenkomst

De uitbraak van het Coronavirus houdt de mensen wereldwijd in haar greep. Op basis van de laatste ontwikkelingen heeft Fokcommissie Witte Geiten een besluit genomen.
Helaas vind de commissie het niet verantwoord om met de witfokkers bij elkaar te komen. De fokkersbijeenkomst van de Witte geiten op zaterdag 28 maart 2020 wordt geschrapt.

Er komt geen vervangende datum, maar de commissie hoopt dat de fokkersdag wel door kan gaan. Deze is gepland op zaterdag 16 mei 2020 bij de Dijkhoeve in Rhenen.
Het is de bedoeling om enkele punten zoals: nieuwsberichten, de stemming en de huldigingen aan het programma toe te voegen.
Daarnaast wordt ‘Statistieken Wit 2020’ later gepresenteerd en komt tijdens de fokkersdag te koop.

 

  Februari 2020 

Statistieken Wit 2020

Door de komst van ZooEasy is het voor de fokkers mogelijk om dagelijks de actuele stand van geiten en bokken te kunnen zien en ook terug te kijken in het verleden.
De commissie heeft besloten om het Fokboek niet meer in haar oorspronkelijke vorm uit te brengen. Er komt een dunnere uitgave beschikbaar zonder de Keurstamboekgeiten, Stamboekgeiten, voorlopige- en definitieve bokken.

De prijs is 6,50 euro tijdens de fokkersbijeenkomst of 10,00 euro bij verzenden. Het geld overmaken op rekeningnummer NL21 INGB 0650 3728 08 ten name van H. Bierhof, Zutphen met vermelding van uw naam, adres en “Statistieken Wit 2020”.

  

Fokkersbijeenkomst

Tijdens de evaluatie in oktober met het NOG-bestuur en de fokcommissies bleek dat de hernieuwde aanvraag voor de Europese Erkenning problemen geeft bij de rassen Wit, Toggenburger en Bont. Door fokkerijregels worden er dieren uitgesloten voor fokkerij en past volgens RVO ook niet in de doelstelling van zeldzame rassen.
Advies om de Erkenning te blijven behouden is: JVR x JVR = JVR.

De huidige regel bij Wit is JVR x S = JVR, maar om de status van de Erkenning te behouden en export mogelijk te houden heeft de commissie besloten om het voorstel JVR x JVR = JVR op de agenda van de fokkersbijeenkomst te plaatsen. Er is dan bij een bok geen opname meer nodig om hem in te zetten voor de fokkerij.
Op zaterdag 28 maart 2020 kunnen de fokkers in Harderwijk stemmen over dit voorstel. Bij aanname worden de levende dieren met terugwerkende kracht aangepast.

Het tweede voorstel is om een boklam zonder bekende afstamming van bijvoorbeeld een melkbedrijf te registreren met GA1. De volgende generatie boklam met GA2 en beide dieren kunnen ingezet worden voor de fokkerij als e een opnamerapport hebben.
Het is daarbij wel belangrijk dat bloedvoering/raspercentage werkt in het stamboekprogramma ZooEasy.

  

Fokkersdag

Ieder jaar is het weer een uitdaging om een goede locatie te vinden voor de fokkersdag met een interessant programma. Dit jaar is het zuiden weer aan de beurt en hebben we Roelof van Dijk uit Rhenen bereid gevonden om op zaterdag 16 mei 2020 de deuren open te stellen voor de witfokkers.
Dirk Keijzers van Geiten KI Nederland (GKN) heeft toegezegd om deze dag een presentatie te verzorgen.
Het wordt een bokkendag want naast de presentatie van Keijzers gaan we praktisch aan de slag met de bokken van het melkbedrijf.

  

Dag van het schaap en geit

Op zaterdag 6 juni 2020 is het tweejaarlijkse evenement Dag van het schaap in Ermelo. Vanaf 9:00 uur hoopt Fokcommissie Witte geiten weer een groepje mooie geiten te kunnen presenteren en de Witte geit te promoten.
De commissie vraagt steeds de eigenaar van de Nationaal kampioen van het voorgaande jaar en Huib Noordermeer uit Heenvliet heeft toegezegd om een viertal geiten te showen.

  

Opnamedag

De derde opnamedag van de Witte geiten is vastgesteld op zaterdag 12 september 2020.
Opgeven kan tot 1 september 2020 en is de uiterste datum.

      

  December 2019 

Paraplubestand

Er zijn op dit moment maar zes witfokkers aangemeld bij het paraplubestand. Mogelijk dat de aangemelde geiten van zeldzame rassen een aparte behandeling krijgen bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte.
De lammeren en aangekochte dieren van dit jaar zijn inmiddels automatisch toegevoegd en gevlagd.
Het is nog steeds mogelijk om met uw dieren aan te sluiten bij het paraplubestand.

 

Evaluatie

Jaarlijks is er een overleg van het NOG-bestuur met de fokcommissies. Op 12 oktober werd er in Harderwijk teruggekeken naar het afgelopen jaar. Normaal worden er punten aangedragen over het keurings- en opnameseizoen en deze opmerkingen werden dan twee weken later doorgespeeld naar de keurmeesters en inspecteurs, maar deze bijeenkomst is afgeschaft.
Toch was het een nuttige dag en werden de gezamenlijke zaken doorgesproken met de afvaardigingen van de verschillende rassen.
- Zo vroeg mogelijk de data van activiteiten toevoegen aan het jaarschema om dubbele boekingen te voorkomen.
- Het opleidingstraject van de nieuwe keurmeesters wordt uitgelegd en ondersteuning vanuit de fokcommissies is gewenst.
- De stand van zaken met ZooEasy wordt toegelicht en van elk ras krijgt een persoon een database met de rasgegevens uit ZooEasy om in de commissie te gebruiken. Begin november waren er 31 witfokkers met een account om met het stamboekprogramma te kunnen werken.
Aanvragen van een eigen account in ZooEasy kan nog steeds. Stuurt u dan een e-mail aan beheer.NOG.zooeasy@gmail.com onder vermelding van uw naam, adres en de vereniging waarop uw geiten geregistreerd staan (of uw lidnummer).
- Fokkers moeten nog steeds zelf in de gaten houden of hun geit in aanmerking komt voor een predicaat en aanvragen bij de stamboeksecretaris.
- De hernieuwde aanvraag voor de Europese erkenning geeft problemen bij de rassen Wit, Toggenburger en Bont. Door fokkerijregels worden er dieren uitgesloten voor fokkerij en past volgens RVO ook niet in de doelstelling van zeldzame rassen.
Advies om de erkenning te blijven behouden is: JVR x JVR = JVR.

 

ZooEasy

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) organiseerde op donderdagavond 28 november 2019 een workshop in Apeldoorn. Het onderwerp was ZooEasy en de eigenaar en programmeur van het stamboekprogramma gaven uitleg aan afvaardigingen van de aangesloten verenigingen met zeldzame huisdieren.
Leerzaam voor beheerders van het programma, maar ook voor gebruikers.

Sinds oktober is het mogelijk om raspercentage/bloedvoering te kunnen zien, maar bij Wit, Toggenburger en Bont blijkt er een probleem en staat het percentage steeds op herberekenen. Hier zal aan gewerkt worden.

Een jaar geleden adviseerde Jack Windig om bij de Witte geiten voor de dekking met ZooEasy eerst naar het verwantschap te kijken om inteelt te beperken. Verder zou op lange termijn beperking populatie verwantschap goed kunnen werken.
In opdracht van het hondenras Schapendoes heeft ZooEasy het programma Mean kinship (MKS) gebouwd om voldoende genetische diversiteit te behouden.
Het programma is in de testfase en gaat binnenkort van start. Het is aan de NOG of ze dit tegen kosten toe willen voegen voor de (Witte) geiten.

Op 14 december vergadert het bestuur van de fokcommissie. Bovenstaande punten staan op de agenda en de activiteiten voor 2020 worden verder ingevuld.

 

Instructiebijeenkomst

Voor de instructiebijeenkomst van de Witte geiten wil het bestuur jaarlijks de eerste zaterdag van februari inplannen en het liefst op een vaste locatie.
De tweede instructiebijeenkomst staat gepland op zaterdag 1 februari 2020 bij de Dijkhoeve in Rhenen. Niet alleen de keurmeesters en de inspecteurs hebben een uitnodiging ontvangen, maar ook de kandidaat keurmeesters die op 15 november 2019 zijn gestart met hun opleiding.
Aanvang is om 10.00 uur met een leerzaam programma.

 

Fokkersbijeenkomst

De laatste zaterdag van maart is een vaste datum op de jaaragenda en om 13:00 uur begint de fokkersbijeenkomst van de Witte geiten waar iedereen welkom is. In de Kiekmure in Harderwijk vergaderen de witfokkers op 28 maart 2020 en komen de standaardpunten op de agenda.
- Daarnaast zal er een beslissing genomen moeten worden over de Europese erkenning.
- Piet van Haperen heeft in de loop van 2019 de inspectie weer opgepakt en is zonder verplichtingen toegevoegd bij de drie rasgebonden inspecteurs: Anema, Bierhof en Hoekstra.
Afgelopen jaar is er veel gevraagd van deze mannen en het bestuur stelt voor om volgend jaar net zoals bij de geiten, ook bij de bokken en huiskeuringen met minimaal 1 rasgebonden inspecteur aan de slag te gaan.
- Het bestuur heeft het voornemen om ook de witte GA-dieren mee te laten keuren in de rubriek met Witte geiten
- Inmiddels hebben we drie jaar de focus op het vooruier en worden de Gerard Bos-bokalen weer uitgereikt aan de vooruierkampioenen op de Nationale keuringen.
Volgens planning is 2020 het laatste jaar en kunnen we de cijfers evalueren. In maart stellen we de vraag of we doorgaan met de focus en op welk onderdeel we ons vanaf 2021 gaan richten.

    

WWW.WITTEGEITEN.ORG