NCW Nationale keuring 16 augustus 2014

Reservekampioen Witte lammeren: Maaike 136 - W.Y. Terpstra, Hallum
Kampioen Witte lammeren
: Sonja 37 - Lj. Wijbenga, Kollumerzwaag

.

Reservekampioen Witte geiten: Maaike 130 - W.Y. Terpstra, Hallum
Kampioen Witte geiten: Maaike - J. Nauta, Wijnaldum

 

TERUG NAAR UITSLAGEN

WWW.WITTEGEITEN.ORG