In memoriam
 
GERARD BOS
 
* 10-09-1945
✝ 08-09-2016

 
     
  Eenentwintig jaar heeft Gerard Bos uit Ankeveen in het bestuur van de Fokcommissie Witte Geiten gezeten en in die periode heeft hij alle functies lange tijd bekleed.  
Vanaf de oprichting van de fokgroepen in 1995, die de taak kregen om het foktechnische gedeelte van de NOG over te nemen, was hij secretaris van de groep van witfokkers. In 2004 werd Gerard waarnemend voorzitter totdat er een opvolger werd gevonden.
Inmiddels waren de fokgroepen omgevormd tot fokcommissies en werden alle witfokkers van de NOG automatisch lid van de fokcommissie.
Toen Gerard Koekkoek om gezondheidsreden de commissie in 2005 verliet, nam Gerard Bos begin 2006 de taak van penningmeester erbij.

In 2008 werd afgesproken dat Jurjen Groenveld de voorzittershamer zou overnemen, maar de voorzitterswissel werd hetzelfde jaar nog teruggedraaid.
Er is door de jaren heen meerdere keren gevraagd of Gerard het penningmeesterschap over wilde geven, maar hij vond dat de financien bijhouden niet zoveel werk was.
Hij had wel twijfels over zijn functioneren als voorzitter, omdat hij voorheen in alle besturen alleen de functie van secretaris had bekleed. Toch kon Gerard een vergadering goed leiden. Kort en krachtig, maar hij zorgde wel voor een goede sfeer.
Na hem overtuigd te hebben van zijn kunnen, plakte hij er weer een jaar aan vast en geleidelijk aan werd er niet meer over een opvolger gesproken.

Gerard had een passie en dat waren de geiten. Hiervoor was hij als keurmeester en inspecteur bijna iedere zaterdag op pad en mistte zelden een vergadering. Voor de fokcommissie ideaal en zo was er bijna altijd een afgevaardigde aanwezig die zijn (soms ongezouten) mening durfde geven.
Met Gerard hadden we kennis in het bestuur en hij was erg geinteresseerd in fokkerij. Niet alleen van geiten, maar ook de koeienfokkerij en andere diersoorten.
Tot 2005 had Gerard jaarlijks het fokboek samengesteld en tot 2016 de verkoop van de fokboeken geregeld.
Met het ouder worden schakelde Gerard voor het gemak over van Witte geiten naar Boergeiten, maar hij bleef fokcommissie Wit trouw.

Op 8 september 2016 is onze voorzitter/penningmeester Gerard Bos overleden. Na een herseninfarct en enkele maanden in een verzorgingshuis is een longontsteking hem fataal geworden.
Op 10 september had Gerard 71 jaar geworden en is hij op 14 september in zijn woonplaats begraven.

De commissie wil Nicolien, de kinderen en kleinkinderen sterkte wensen om dit verlies te dragen. We gaan Gerard missen.
NOG-Fokcommissie Witte Geiten

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG