WELKOM OP WWW.WITTEGEITEN.ORG

.

Fokcommissie Witte Geiten is een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG). Deze stelt zich ten doel het in stand houden en verbeteren van de rasgebonden eigenschappen, die kenmerkend zijn voor de dieren binnen de rasgroep.

 

 

De NOG-Fokcommissie Witte Geiten tracht haar doel te bereiken door onder andere:
1. Duidelijke standaard rasbeschrijving.
KLIK HIER VOOR DE RASSTANDAARD
2. Het inventariseren van de door de "landelijk stamboeksecretaris" voor de fokkerij verzamelde gegevens binnen het ras.
3. Duidelijk en goed beargumenteerde voorstellen tot verbetering van het ras, stamvorming en lijnenteelt.
4. Het fokreglement Wit aanpassen na wijziging van de regels.
KLIK HIER VOOR HET FOKREGLEMENT
5. Het geven van voorlichting aan de deelnemers, onder andere door: bijdragen in het periodieke orgaan; bevorderen van het gebruik van het betere fokmateriaal.
6. Voorlichting door middel van studiedagen, symposia en tentoonstellingen.
7. Het fungeren als contact- en overlegorgaan ten opzichte van de NOG, betreffende alle technische zaken aangaande het betreffende ras.
8. Overleg en samenwerking met fokcommissies voor andere rassen.

  

De Nederlandse Witte geit is een hoogbenige, gerekte, wigvormige, open gebouwde melkgeit, die gedurende een lange tijd een hoge melkproductie kan realiseren.

   

Deze website is gemaakt door Teunie
De gegevens zijn aangeleverd door Fokcommissie Wit en de stamboekbeheerder van de NOG
Laatste aanvullingen op: 03-04-2024

.

WWW.WITTEGEITEN.ORG