WELKOM

.

Fokcommissie Witte en Bonte geiten is een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij (NOG). Deze stelt zich ten doel het in stand houden en verbeteren van de rasgebonden eigenschappen, die kenmerkend zijn voor de dieren binnen de rasgroepen.

 

  

De NOG-Fokcommissie Witte en Bonte geiten tracht haar doel te bereiken door onder andere:
1. Duidelijke standaard rasbeschrijving.
RASSTANDAARD WIT
RASSTANDAARD BONT
2. Het inventariseren van de door de "landelijk stamboeksecretaris" voor de fokkerij verzamelde gegevens binnen het ras.
3. Duidelijk en goed beargumenteerde voorstellen tot verbetering van het ras, stamvorming en lijnenteelt.
4. Het fokreglement aanpassen na wijziging van de regels.
FOKREGLEMENT WIT
FOKREGLEMENT BONT
5. Het geven van voorlichting aan de deelnemers, onder andere door: bijdragen in het periodieke orgaan; bevorderen van het gebruik van het betere fokmateriaal.
6. Voorlichting door middel van studiedagen, symposia en tentoonstellingen.
7. Het fungeren als contact- en overlegorgaan ten opzichte van de NOG, betreffende alle technische zaken aangaande het betreffende ras.
8. Overleg en samenwerking met fokcommissies voor andere rassen.

  

De Nederlandse Witte geit is een hoogbenige, gerekte, wigvormige, open gebouwde melkgeit, die gedurende een lange tijd een hoge melkproductie kan realiseren.

   

De Nederlandse Bonte geit is een hoogbenige, gerekte, wigvormige, open gebouwde melkgeit, die gedurende een lange tijd een hoge melkproductie kan realiseren.


Deze website is gemaakt door Teunie.
De gegevens zijn aangeleverd door Fokcommissie Witte en Bonte geiten, en de stamboekbeheerder van de NOG.
Laatste aanvullingen op: 20-04-2024.

.

WWW.WITTEGEITEN.ORG