PREFERENTE BOKKEN

 

Wilma’s Nono preferent verklaard!


Beoordeling bok Wilma’s Nono U 313 S
 
Ras: Nederlands Witte geit
Geboren: 03-02-1980

Vader: Noro U 309 S
Moeder: Wilma U 959 KS*
 
Fokker en eigenaar: C.J. Kraaij, Woerdense Verlaat.

Beoordeling dier zelf, op 5 ½ jarige leeftijd:
Zeer goed ontwikkelde bok met fraaie voorhand, beste middenhand, w.b. welving diepte en bovenbouw, doch iets gestopt, mooie kruisvorm, gaaf beenwerk met goede koten, goede stand, beste beharing.
Best type, schofthoogte 88 cm.

Totaal aantal dekkingen tot en met 1984: 288

Ingeschreven in register van jongvee: in provincie Utrecht 94 nakomelingen, waarvan opgenomen in Stamboek:
Bokken: 9 voorlopig en 5 definitief.
Geiten: 37 Stamboek, waarvan 8 Keurstamboek.

Vererving exterieur
Algemene indruk: De dochters van Wilma’s Nono kunnen omschreven worden als: “Uniforme groep melktypische geiten van goede ontwikkeling met beste uiers en prima benen”.
Het exterieur van de 20 dochters die beoordeeld zijn, kan in onderdelen als volgt omschreven worden:
Kop: Normaal.
Hals: Goed gevormde gerekte halzen, enkele iets arm.
Voorhand: Gesloten en breed.
Middenhand: Sterk en ruim, enkele geiten wat ondiep.
Achterhand: Goed ruim, enkele iets rond.
Benen: Gaaf met korrekte stand en stap.
Uier: In doorsnee van prima kwaliteit, ruim en mooi gevormd, enkele geit wat grof in spenen.
Beharing: Kort en glad.
Kleur: Iets wisselend, van helder wit tot gepigmenteerd.
Type: Zeer goed.
De getoonde geiten waren alle hoornloos cq onthoornd.

De twee getoonde mannelijke nakomelingen waren bokken van zeer goed type en met goede verhoudingen.
De éénjarige bok is in achterbenen niet te solide (koten week).  

Vererving produktie
De gemiddelde produktie van de dochters van Wilma’s Nono is als volgt:

Leeftijd: Aantal: Kg melk: % vet: % eiwit dagen: daggem.
1 jaar 10   947 3.82 3.14 297 3.19
2 jaar 8 1185 3.86 3.08 299 3.96
3 jaar 1   963 3.59 3.20 288 3.34

Moeder/dochtervergelijking wat betreft produktie:

    Kg melk: % vet: % eiwit dagen: daggem.
eenjarige dieren
aantal: 10
dochters:
moeders:
  947
  916
3.82
3.71
3.14
2.99
297
302
3.19
3.03
tweejarige dieren
aantal: 8
dochters:
moeders:
1185
1121
3.86
3.65
3.08
3.00
299
309
3.96
3.63
driejarige dieren
aantal: 1
dochter:
moeder:
  963
1073
3.59
3.72
3.20
3.16
288
310
3.34
3.48

Er is een duidelijke verhoging van zowel kg melk als van vet- en eiwitgehalten op één- en tweejarige leeftijd waar te nemen.
Wat betreft de driejarige is geen oordeel te vellen daar het één dier betreft.

       Wilma's Nono met twee van zijn dochters.

Conclusie
Wilma’s Nono U 313 S geeft een uniforme groep melktypische geiten van goede ontwikkeling met opvallende goede uierkwaliteit en benen. Met een beste melkgift en goede gehalten van zowel vet als eiwit.
Hoewel de vererving in de mannelijke lijn sterker kan zijn, is de totaalindruk zodanig, dat de commissie het bestuur geadviseerd heeft deze bok Preferent te verklaren.
Het bestuur heeft dit advies overgenomen.

De commissie:
Mevr. L.J. Jansen, voorzitter
C.J. Peek, inspekteur Utrechtse Bond
J. van Burgsteden, rapporteur

Januari 1986

    

WWW.WITTEGEITEN.ORG