PREFERENTE BOKKEN

 

Tsjeppenburster Fred preferent

Rapport preferentschapsonderzoek
28 september 1996.

Beoordeling bok Tsjeppenburster Fred FF89-327
 
Ras: Nederlands Witte geit
Geboren: 20-02-1989

Vader: Bibi's Hein FV86-948
Moeder: Tsjepp. Aleida 6 2612-171-3 KS*
 
Fokker: Comb. Hoekstra, Welsrijp
Eigenaar: L. van der Molen, Boornbergum

Beoordeling dier zelf, op 7 ½ jarige leeftijd:
Best bewaarde, zeer goed ontwikkelde bok met ruime voorhand, beste middenhand, w.b. welving, diepte en bovenbouw, doch iets gestopt, zeer goede kruisvorm, gaaf beenwerk met goede koten, correcte stand, beste beharing.
Goed type, schofthoogte 91 cm.

Levensloop van de bok
De bok zelf is op jonge leeftijd verkocht aan de vereniging "Ons Belang", Sneek, waar hij in seizoen 1989 en 1990 ter dekking heeft gestaan, waarna hij via verkoop naar de vereniging Jubbega verhuisde, alwaar hij ter dekking heeft gestaan in 1991 en 1992.
Na het dekseizoen 1992 is Tsjeppenburster Fred verkocht aan de heer L. van der Molen te Boornbergum, welke de bok thans nog in bezit heeft. Naast particulier gebruik is de bok enkele malen verhuurd geweest. In 1993 heeft de bok zowel te Boornbergum als op het geitenbedrijf van de familie Rossing te Gees ter dekking gestaan.
In 1994 heeft de bok zijn diensten verricht bij de vereniging Quatrebras en in 1995 bij de vereniging Driessum.
Op dit moment staat hij weer gestationeerd bij de heer van der Molen.

Totaal aantal dekkingen tot en met 28 september 1996: 278

Ingeschreven in register van jongvee: 285 nakomelingen, waarvan
opgenomen in Stamboek per 28 september 1996:
    Bokken: 11 voorlopig en 8 definitief.
    Geiten: 69, waarvan 8 Bokmoeder.

Vererving exterieur
Algemene indruk: De getoonde dochters van Tsjeppenburster Fred kunnen omschreven worden als: “Redelijk uniforme groep melktypische dieren van goede ontwikkeling, met goede uiers, met sterke romp en zeer goed beenwerk”.
Het exterieur van de 20 dochters die beoordeeld zijn, kan in onderdelen als volgt omschreven worden:
Kop: normaal, sprekend
Hals: goed gevormde halzen, enkele te bespierd en kort
Voorhand: sterk, met wat variatie van diep tot smal
Middenhand: sterk, gewelfd en ruim
Achterhand: ruim, breed, enkele iets hellend en/of kort
Benen: gaaf met correcte stand en ruime stap
Uier: in doorsnee van goede kwaliteit, ruim en goed gevormd, enkele wat smal in de ophanging
Beharing: kort en glad
Kleur: iets wisselend, van helder wit tot iets kleurafwijking in nek
Type: goed tot zeer goed
De getoonde geiten waren alle hoornloos cq onthoornd.

De drie getoonde mannelijke nakomelingen waren als volgend:
De eenjarige bok is van zeer goed type met solide bouw en best beenwerk.
De twee driejarige bokken zijn iets gestopte, vastgebouwde bokken met goed beenwerk.

Vererving produktie
De gemiddelde produktie van de Friese dochters van Tsjeppenburster Fred is als volgt:

Leeftijd: Aantal: Kg melk: % vet: % eiwit dagen: daggem.
1 jaar 10   776 4.10 3.37 285 2.72
2 jaar 5 1310 4.15 3.23 300 4.37
3 jaar en ouder 5 1501 4.37 3.15 297 5.05

Moeder/dochtervergelijking wat betreft produktie:

    Kg melk: % vet: % eiwit dagen: daggem.
eenjarige dieren
aantal: 1
dochter:
moeder:
  930
  922
3.90
3.77
3.24
3.10
233
296
3.99
3.11
tweejarige dieren
aantal: 4
dochters:
moeders:
1413
1285
4.18
3.76
3.22
3.08
297
283
4.76
4.54

Daar de meeste moeders van de Tsjeppenburster Fred-dochters, welke in Friesland op produktie zijn gecontroleerd, geen afgesloten melklijst bezitten, is de waarde van een moeder/dochtervergelijk zeer betrekkelijk.
Wat betreft de eenjarige is eigenlijk geen oordeel te vellen daar het één dier betreft.
Wat betreft de tweejarigen is er een duidelijke verhoging van zowel kg melk als van vet/eiwit waarneembaar.

      
Tsjeppenburster Aleida 6 2612-171-3
Moeder van Tsjeppenburster Fred
Corrie 28 FS91-044
Dochter van Tsjeppenburster Fred

Conclusie
Tsjeppenburster Fred FF89-327 toonde een redelijke uniforme groep melkrijke dochters van goed tot zeer goed type en ontwikkeling, met opvallend goede middenhand en beenwerk.
Met een beste melkgift en goede gehalten, zowel vet als eiwit.
Hoewel de vererving in mannelijke lijn sterker kan zijn, is de totaalindruk zodanig, dat de commissie het bestuur N.O.G. adviseert deze bok Preferent te verklaren.

De commissie:
H. Blanken, voorzitter
J.D. Maat, inspecteur Friese Bond
J. van Burgsteden, rapporteur

September 1996

    

WWW.WITTEGEITEN.ORG