PREFERENTE BOKKEN

 

Preferente bok
Sudhoekster JelleRapport van de keuring op
preferentschap van de bok
Sudhoekster Jelle No. 17-6.De bok Sudhoekster Jelle no. 17-6 is op 15 maart 1966 door dhr. A.D. Hoogterp, Engelum gefokt.
       

De afstamming ziet er als volgt uit:
Sudhoekster Jelle no. 17-6 V.: Huite 29-5 V.V.: Gijs vd Coehoorn 15-2
V.M.: Hiltje 3 385-7
   
M.: Jeltje 12-3 KS M.V.: Jantsjes Hans 16-9
M.M.: Antje 2 93-2

De moeder Jeltje 12-3 KS, geboren op 16-05-1962, produceerde de volgende hoeveelheden melk:

Leeftijd: Kg melk: % vet: dagen: Dg.melk
3 jaar 1179 3.33 334 3.53
4 jaar 1214 3.43 308 3.94
5 jaar 1437 3.58 313 4.59
6 jaar 1478 3.26 322 4.59
7 jaar 1608 3.17 321 5.01

Levensloop van de bok
Sudhoekster Jelle heeft ter dekking gestaan in de afdelingen: Oudebildtdijk, Midlum en Barradeel.

Hij is geschreven met AB voor algemeen voorkomen. Op de Provinciale keuring te Berlikum in 1970 konden we de bok als volgt omschrijven: Bok van goed type, ontwikkeling kon iets beter. Het dier heeft een goede voorhand, sterke rug, goed gewelfde ribben, kruis kon iets breder zijn. De benen zijn zeer goed.

Vererving exterieur
Volgens opgave van de Provinciale Bond in Friesland zijn er 36 afstammelingen van dit vaderdier geregistreerd. Deze waren bijna allen op de keuring in Berlikum aanwezig.

Het exterieur van deze nakomelingen kan als volgt omschreven worden: Algemene indruk van het exterieur van de dieren was goed. De geiten vertonen een goed type en de ontwikkeling was vrij goed.
Opvallend is de uniformiteit bij de dieren.
Kop: Over het algemeen goed tot zeer goed.
Oren: Goed.
Hals: Mooie overgang.
Schouders: Over het algemeen goed gesloten.
Middenhand: Goede, sterke middenhand.
Achterhand: De vorm van het kruis was meestal goed, doch er waren enige dieren bij met een iets te hellend kruis.
Uier: Goed tot zeer goed.
Spenen: Over het algemeen goed, doch enkele dieren met een iets afwijkende stand van de spenen.
Benen: De benen waren opvallend goed.
Kleur: Goed.
Beharing: Goed.
Deze exterieurbeoordeling geldt voor de vrouwelijke dieren.
De twee getoonde eenjarige bokken waren wat gewoon. Iets hoog en wat smal.
Een enkele maal zijn er lammeren geboren met horens; terwijl er ook enige kwenen gefokt zijn.

Vererving produktie
De gemiddelde melkproduktie van de dochters kan als volgt worden weergegeven:

Leeftijd: Aantal: Kg melk: % vet: kg vet dagen: Dg. melk
1 jaar 5   635 3.72 23.6 281 2.26
2 jaar 4 1330 3.68 49.0 297 4.48
3 jaar 1 2064 4.05 83.6 320 6.45

De produktie van de eenjarige dieren is gewoon, doch de melkproduktie van de oudere dieren kan als zeer goed beschouwd worden.

Bij onze geiten is het moeilijk om een vergelijking te maken van de produktie van de moeders in vergelijking met de dochters. Voor zover er enige vergelijking mogelijk was, zagen we een daling bij de eenjarige dieren, doch een belangrijke vooruitgang bij de oudere dieren.
Het vetgehalte van de melk is op peil gebleven.

Bekijken we de gehele produktievererving, dan kunnen we zeggen dat Sudhoekster Jelle goed gewerkt heeft.

Conclusie
Het geheel overziende zijn we van mening dat Sudhoekster Jelle een goede invloed uitgeoefend heeft op de fokkerij en dat hij Preferent verklaard kan worden.

De commissie:
J.W. Wesselson
D. Steenbeek
S. de Jong Szn., rapporteur

April 1971

    

WWW.WITTEGEITEN.ORG