PREFERENTE BOKKEN

 

De tweede preferente bok in Nederland
(De eerste was een Toggenburger)

Dirk Frits U 125

De bok Dirk Frits is op 3 april 1949 door de heer F. Roodhart te Eemnes gefokt.

De afstamming ziet er als volgt uit:

Vader: Albert U 110
Moeder: Meintje U 194

Levensloop

Als jonge bok ontwikkelde Dirk Frits zich zeer goed en hij werd op anderhalf jarige leeftijd ingeschreven met AB voor algemeen voorkomen.

De eerste jaren dekte Frits Dirk in de afdeling Baarn. Dit is een kleine afdeling met slechts weinig geiten, zodat de fokwaarde hier niet naar voren kwam.
Vervolgens dekte hij in Soest een groot aantal geiten. Al spoedig bleek dat het exterieur van zijn nakomelingen goed was.
In 1955 begon in Utrecht de K.I. bij geiten en het was geen wonder dat het oog op Dirk Frits viel. Deze bok werd voor de K.I. aangekocht en verwekte zodoende een groot aantal nakomelingen.

Op de provinciale tentoonstelling in Utrecht in 1957 werd Dirk Frits kampioen van de bokken en hij kon als achtjarige bok als volgt omschreven worden: Bok van best type met zeer goede voorhand, gespierde sterke rug, doch met enige slijtage in de achterbenen.

Vererving exterieur
Volgens opgave van het Stamboek in Utrecht zijn 36 afstammelingen van dit dier geregistreerd, en op de plaatselijke keuring te Soest in 1957 konden een groot aantal afstammelingen (23) beoordeeld worden.
Het exterieur kon als volgt omschreven worden:
Kop: Goed.
Oren: Fijn en levendig.
Hals: Zeer goed.
Schouders: Over het algemeen goed, doch een enkele iets steil.
Middenhand: Over het algemeen goed met goed gewelfde ribben.
Achterhand: Kruis over het algemeen breed en vierkant, een enkele keer iets hellend.
Uier: Over het algemeen goed ontwikkeld en van goede kwaliteit.
Spenen: De spenen zijn vaak wat zwaar en lang.
Beharing: Goed.
Kleur: Een enkele keer komen er afwijkende kleuren voor.
Ongehoornd: Voor zover bekend is er geen enkele maal een gehoornd lam van deze bok geboren.
Deze nakomelingen maakten een goede tot zeer goede indruk.

       Inzending van de geitefokvereniging "Soest" op de provinciale fokdag 1956.

Overwegend dochters van Dirk Frits U 125


Vererving produktie
De dochters van Dirk Frits zijn over het algemeen bijzonder melkrijke dieren. De volgende produkties geven dat duidelijk aan:

Leeftijd: Aantal: Kg melk: % vet: dagen: DgMelk
1 jaar 2   791 3.77 319 2.48
2 jaar 4 1110 3.56 305 3.64
3 jaar 2   833 4.01 310 2.69
4 jaar 1 1365 3.71 319 4.28

Deze cijfers geven aan, dat de gemiddelde produktie van de gecontroleerde dochters van Dirk Frits ver boven het gemiddelde ligt van alle gecontroleerde geiten in Nederland.

Het zou natuurlijk toe te juichen zijn om ook een vergelijking te maken van de produktie van de dochters ten opzichte van de moeders. Bij de geitenfokkerij is dit tot op heden toe, door de geringe deelname aan de melkcontrole, bijna niet uitvoerbaar.

Voor zover vergelijking mogelijk was, kan gezegd worden, dat er een belangrijke verhoging van de melkproduktie waar te nemen is. Wat het vetgehalte van de melk betreft, kan dit niet gezegd worden, doch het vetgehalte van de dochters van Dirk Frits is voldoende hoog.

       Drie dochters van Dirk Frits U 125 op de provinciale fokdag te Utrecht 1956.

Van links naar rechts:
Gerrie U 431. Reservekampioen.
Nellie U 418. Kampioen.
Griet U 469. 1A klasse tweejarige geiten.

Vererving in de mannelijke lijn
Het aantal inschreven zoons van Dirk Frits is klein. Er zijn namelijk twee zoons ingeschreven in Utrecht en twee zoons in Zuid-Holland. Dit zijn over het algemeen best ontwikkelde bokken met goede voorhand, doch met vrij sterke afwijking in de benen.

Het geheel overziende zijn we echter van mening, dat Dirk Frits een belangrijke verbeterende invloed op de geitenfokkerij heeft uitgeoefend en dat hij Preferent verklaard kan worden.

De commissie:
Ir. W.H.A.Th. van Oyen
C.J. Oostveen
S. de Jong Szn., rapporteur

Voor preferentschap voldeed deze bok niet aan de eis, dat de moeder gecontroleerd moest zijn. De algemene vergadering van 12 april 1958 heeft hiervoor echter ontheffing verleend, zodat Dirk Frits hiermee Preferent verklaard is.

De secretaris, S. de Jong Szn.
Mei 1958

    

WWW.WITTEGEITEN.ORG