PREFERENTE BOKKEN

 

Keuring op preferentschap van de bok Baron H 117

Het dier zelf.
Baron H 117
/ f 881 is geboren op 13-03-1963 bij W. Korstanje, Naarden.

 
                    Keuringsrapport op 1/2 jarige leeftijd:
  Algemeen voorkomen: b-                
  Kop: b  
  Voorhand: b+  
  Middenhand: b-  
  Achterhand: b  
  Benen: b-  
  Beharing: b  
  Voldoende ontwikkelde en typische bok met
wat weken bovenbouw en benen.
  Een definitieve keuring heeft niet plaats gehad.

Baron is ingezet voor K.I. en heeft tot de opheffing van deze vereniging in 1967 als zodanig dienst gedaan.
Daarna is de bok ingezet in de afdeling Krommeniedijk en de afdeling Beemster, en het laatste jaar in de afdeling Nederhorst den Berg, waar hij voorjaar 1972 is gestorven.

Op verschillende tentoonstellingen heeft Baron eerste prijzen gewonnen.

(In het laatste jaarverslag van de Vereniging voor K.I. bij geiten werd vermeld, dat bij alle bokken gehoornde afstammelingen evenals kwenen voorkwamen. Dus uiteraard ook bij Baron). 

 
Baron H 117 V.: Donor van de Rijndijk U 201 S V.V.: Klaas U 195 S
V.M.: Jantje 3 F 596 KS
   
M.: Corrie 2 F 309 S M.V.: Omar H 936
M.M.: Corrie 200 Z-H

Melkproduktie Corrie 2 F 309 als 2-jarige: 682 kg melk, 4.38 % vet, 276 dagen (2.47 kg gemiddeld per dag).

De vader is afkomstig uit Utrecht. Moeders moeder is afkomstig uit Zuid-Holland.

Omar H 936 heeft Model H 904 als vader, die een afstammeling is van Jager H 814, die terugvoert naar oud Noord-Hollands bloed, namelijk de bekende Frits H 641.

De afstammelingen
Op donderdag 30 november 1972 zijn door een commissie, bestaande uit de heren S. de Jong Szn., namens de Nederlandse Organisatie voor de Geitenfokkerij, W.J. de Jong, voorzitter Provinciale Vereniging ter verbetering van het geitenras in Noord-Holland en W. Pijper, 13 geitenhouders bezocht, waarbij in totaal 20 afstammelingen van Baron H 117 zijn bezichtigd.

Algemene indruk geiten: 16 stuks:  vier vierjarige, een tweejarige, zeven eenjarige en vier halfjarige dieren.

De vrouwelijke afstammelingen kunnen worden omschreven als een uniforme groep typische, zeer goed ontwikkelde, ruim gebouwde dieren met goede kruisen en uiers, sprekende koppen, doch met een bemerking op de stand in de achterbenen en soms wat weken koten.

Bokken
Vier bokken, namelijk twee anderhalfjarige en twee halfjarige bokken.
Deze kunnen worden omschreven als zeer goed ontwikkelde, ruim gebouwde dieren van goed type met goede rompen en gemiddeld voldoende krachtig beenwerk.

Omschrijving onderdelen
De koppen zijn algemeen zeer goed van vorm met een goede, sprekende uitdrukking.
De voorhand is ruim, gemiddeld goed gesloten en met een goed geplaatst schouder. In enkele gevallen kan gesproken worden van een iets losse voorhand.
De rug en lendenen zijn breed en solide met goed gewelfde en goed geplaatste ribben. De ruimte in de middenhand is zeer goed.
De achterhand is ruim met gemiddeld goed geplaatste, brede kruisen en met passende bespiering.
De uiers. Hoewel de tijd van het jaar voor het beoordelen van de uiers niet gunstig is geweest, kreeg de commissie toch de indruk, dat de uiers van de dochters van Baron goed ontwikkeld zijn, gemiddeld goed gevormd en overwegend soepel en van goede kwaliteit.
De benen. Algemeen kan opgemerkt worden, dat met name van de vrouwelijke afstammelingen de beenstanden te wensen overlaten. De stand is overwegend iets hakkig en ook zou in een enkel geval de kracht en de soliditeit in de koten wel wat beter kunnen zijn. Overigens zijn de benen voldoende zwaar en droog. De stand en de kracht in de benen van de getoonde bokken gaven geen aanleiding tot opmerkingen.
De beharing is kort en wit en voldoende fijn.

Melkproduktie-gegevens van de dochters:

 
Geit: geboren: Leeftijd: Kg melk: % vet: dagen: DgMelk
Erna F 851 BM 1965 1 jaar   524 3.17 280 1.87
Sjaantje F 854 1965 1 jaar   700 5.39 281 2.49
Elsje F 856 KS 1965 2 jaar   872 4.03 270 3.23
Roosje F 005 1968 3 jaar 1308 3.76 296 4.42
Annie I F 006 1968 3 jaar   795 3.99 264 3.01
Annie II F 007 BM 1968 3 jaar 1171 3.73 301 3.89

 

Conclusie
Gezien het feit, dat de afstammelingen van Baron H 117 typische, zeer goed ontwikkelde, ruime dieren zijn met goede rompen, sprekende koppen en goede uiers en ondanks de bemerking op de stand en in sommige gevallen de soliditeit van de benen, met name in de koten, verklaart de commissie de Witte bok Baron H 117 Preferent.

De commissie,
W.J. de Jong
S. de Jong Szn.
W. Pijper, rapporteur

Januari 1973

    

WWW.WITTEGEITEN.ORG