WITFOKKER AAN HET WOORD

Keuring als leidraad voor fokkerij
Door Jeroen de Vries

"De fokkerij gaat me niet snel genoeg. Ik wil veel sneller een complete geit fokken," zegt nota bene Siep van der Let uit het Friese Winsum.
In 2008 kreeg hij namelijk pas zijn eerste geit en in 2012 werd hij al met de zelfgefokte Letster Gina 289 Nationaal Kampioen in Jubbega.

Sieps vader had op de boerderij waar hij met zijn gezin woont, vroeger een melkveebedrijf. Koeien zijn er, afgezien van een paar kalveren om de geitenmelk op te drinken, niet meer.

Na de geboorte van zoon Johannes in 2008 kocht Sieps vrouw Joke een geitenlam van Marijke Hoekstra uit Welsrijp.
"We vonden het leuk dat onze kinderen met dieren op zouden groeien. Het werden geiten, omdat ik die zo´n vijftien jaar geleden ook al heb gehad. Een Witte omdat dit type mij het meeste aanspreekt."

 

Steeds meer oog voor detail
Uit die eerst aangekochte geit Tsjeppenbûrster Aleida 288, een dochter van Walperter Leo, stammen al Sieps geiten.
Hij heeft wel eens andere geiten aangekocht, maar die konden het qua type en uier niet op tegen de nakomelingen van deze geit. Vooral wat betreft maat moesten ze het afleggen tegen de Gina’s.
"Ik vind hoogtemaat belangrijk. Ik houd van grote geiten," zegt Siep.

Vanaf de komst van Aleida 288 doet Siep mee aan keuringen. Dit jaar heeft hij zich ingeschreven voor maar liefst vijf tentoonstellingen.
"Ik vind keuringen leuk omdat je dan ziet waar je staat met je dieren."


Als beginnend fokker vindt hij het belangrijk om de mening te horen van deskundigen. "Ik leer elke keuring weer nieuwe dingen. Ik haal de mooie type geiten er wel snel uit, maar krijg ook steeds meer oog voor details. Daar wijzen de keurmeesters en inspecteurs je tijdens een keuring op."
De dieren die het beste scoren op de keuring, houden een plekje bij Siep in de stal.

Naam: Siep van der Let
Woonplaats: Winsum (Fr.)
Leeftijd: 39 jaar
Beroep: Inseminator bij CRV
Stalnaam: Letster
Vereniging: Friesland
Aantal melkgeiten:
Aantal lammeren: 6
Eerste Witte geit:
Tsjeppenburster Aleida 288 (2008)
Beste zelfgefokte Witte geit:
Letster Gina 289
Beste zelfgefokte Witte bok:
Letster Syds (AV 86)
Beste keuringsprestatie: Nationaal Kampioen 2012 met Letster Gina 289
Hoogst ingeschreven voor AV:
AV 88 Letster Gina 289
Witte voorbeeldgeit:
Tsjeppenburster Aleida 289
Best fokkende Witte bok: Jens
Tsjeppenburster Aleida 288 is de geit
waar de Gina's van afstammen
Siep met Letster Gina 290 (Algemeen Kampioen
op de keuring in Wouterswoude 2013)

Veel melk uit relatief klein uier
Sieps geiten worden om vijf uur ’s morgens en om vier uur ’s middags gemolken. "Dat komt met mijn werk het beste uit."
Hij heeft in een grote schuur drie hokken gemaakt voor de lammeren, enters en de oudere dieren. Overdag lopen de geiten buiten. Ze vertoeven dan in een weitje naast een koppel schapen. "Maar als het begint te regenen kom ik thuis om ze binnen te laten."
De bok loopt dag en nacht buiten, maar mag ook naar binnen als het regent. Hij staat dan aan een ketting in de schuur naast de geiten. "Na de laatste keuring laat ik hem bij de geiten in het hok."

Op de keuring krijgt Siep vaak opmerkingen over de uiers van zijn geiten. "Ze vinden dat mijn geiten het type hebben, maar de uier mist volume."
Echter, de melkcontrole laat zien dat de geiten wel melk kunnen geven. "Mijn jaarlingen geven gemiddeld ruim vier kilo en Gina 289 geeft op het moment vijf kilo melk. Alleen ten opzichte van de geiten van Wiebe Terpstra, mijn grootste concurrent op de keuring, schieten ze op dit gebied nog tekort."
Ook het beenwerk is volgens Siep één van de verbeterpunten bij zijn geiten.

Hulp op de keuring
Om zijn geiten keuringklaar te krijgen heeft Siep een goede hulp aan oomzegger Wieke.
"Ze logeert regelmatig bij ons en loopt dan met de lammeren om de boerderij.

Tijdens de keuringen gaat zij mee om met de geiten te lopen. Haar lievelingsgeit is Gina 289."
Een dag voor de keuring worden de geiten gewassen en in ruim stro gezet.
"Dan zie je de andere dag dat er nog een plekje moet worden weggepoetst, maar dat is zo gedaan. Je moet ze alleen niet in een wagen met zaagsel doen, zoals ik de eerste keer deed. Dat werd een bende."
Letster Gina 289 met begeleidster Wieke
werd in 2012 Nationaal Kampioen
Jens en de jonge geiten
Siep is niet alleen op geitenkeuringen succesvol. Met de bok Jens werd hij het afgelopen jaar kampioen van Friesland. Tijdens deze keuring werd de bok ingeschreven met 91 punten voor het Algemeen Voorkomen.
Jens werd door Siep als boklam gekocht van Wiebe Terpstra. Het is een zoon van voormalig Nationaal Kampioene Tsjeppenburster Aleida 253. Het afgelopen jaar werd deze geit, achter Letster Gina 289, tweede.

Van Jens heeft Siep een tweejarige, twee eenjarigen en een lam op stal.
De tweejarige, Gina 290, is dit jaar iets scheef in de uier. "Dat is wel jammer, want ze is misschien nog wel iets beter dan moeder Gina 289."
Het lam is eveneens een dochter van Gina 289. "Dat is één van een vierling. Eerst kwamen er drie bokken. Ik verwachtte toen eigenlijk niets meer. Toen er toch nog een geitje achteraan kwam was mijn dag weer goed."

Jens (Kukhernster Sjouke 8 x Tsjeppenburster
Aleida 253) werd in 2012 kampioen in Jubbega
De geiten van Siep van der Let tijdens de
Friese keuring 2013 in Wouterswoude

Van inspecteur Dick Noordhuis kregen de jaarlingen van Siep 86 en 87 punten voor het Algemeen Voorkomen. Ze scoren op ontwikkeling en type hoog, maar op het beenwerk en vooral de uier minder hoog.
Met de bok Tsjeppenburster Jan 42 hoopt Siep het beenwerk te verbeteren. "Hij heeft als boklam 87 punten op dit onderdeel gekregen." Hij verwacht veel van deze bok. "Hij heeft een geweldige moeder (Aleida 289) die afgelopen jaar 90 punten kreeg."

Bang voor inteelt is Siep niet: "Bij de Toggenburgers zijn de bloedlijnen veel nauwer. Voor het algemeen kampioenschap leggen we het tegen hen nog steeds af."

Dit artikel is verschenen in augustus 2013 in "Geitenhouderij"

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG