UIT DE OUDE DOOS

 

Pieter Postma, Wijckel (Fr.)  

Overpeinzingen van een oude 77-jarige geitenfokker 

Iets over zijn ruim 40-jarige ervaringen met zijn dieren stelt hij enkele gevallen op het papier. Voor de oprichting van de geitenfokvereniging ter plaatse was ondergetekende al in het bezit van goede geiten, wit en ook wel bont.
Geen wonder dat hij bij het oprichten van de geitenfokvereniging al direct lid werd, waarvan hij ruim 25 jaar secretaris was.
De melkplas was direct vrij goed van zijn dieren, wat bij hem altijd nummer één is.

Toen in de oorlog 1940-1945 veel vraag was naar goede melkgeiten en de prijzen hoog opliepen, had hij er ook zo’n beetje geitenhandel bij, maar zijn eigen dieren bleven altijd op stal, waarmee hij zelf altijd doorfokte.

In de oorlogsjaren was de melk een rijk bezit, en bij de boer was rogge of tarwe van het bouwland op te rapen of te koop en dan malen in de oude koffiemolen, waren wij ruim voorzien van heerlijke pap, waarvan ook de honger-evacués uit Rotterdam smulden, als was het de beste van de hele wereld.

Na 1945 ging de liefhebberij van de geitenfokker tanen, maar bij ons niet. Als ik de oude boeken nazie, zie ik nog vele oude stamboekbokken en –geiten voor mij, als was het gisteren.
Wat was onze oude trouwe bokhouder verontwaardigd toen onze eigen bok onvruchtbaar was, en ik hem zo’n kleine derde klas bok bracht. Wat moet ik daar nu mee, als het mijn eigen was, trapte ik hem van het erf af, zei hij tegen mij. En toch, wat fokte dat kleine ding best.

De melkplas van onze geiten was altijd best. Hier volgt een schrijven van onze inspecteur, de heer Steenbeek: 'Hierbij deel ik u mede dat uw geiten gezien de beste melkproductie en verdere goede hoedanigheden bokmoeder zijn geworden.
Dit betreft Irene 271-5 met 1669 kg melk met 5,74 % vet in 370 dagen.
De eenjarige Corrie van Kasteelweg 141-7 (jammer, na 1 jaar dood) met 1064 kg melk en 5,68 % vet in 312 dagen. Opgenomen in het Stamboek met ab, b+, b+, ab, b, b, ab, b+.
En de eenjarige eerste Mina van Coehoorn, stamboeknummer 142-7 met 1066 kg melk en 4,68 % vet in 331 dagen. Opgenomen met b+, b, b-, b+, b+, b, b+, b.'
Dus drie bokmoeders in één jaar.

Het behoeft u zeker niet te verwonderen, dat er van mijn geiten 15 bokken in Friesland gestaan hebben, of nog staan, die hun stempel op de Friese geitenhouderij hebben gezet, in heel Friesland.
P. Postma met de bok Marijkes Sipke.
1966: 1A-prijs Provinciale Fokdag te Bergum.
1967: 1A-prijs Nationale Tentoonstelling in Den Bosch.

Daar ik in 1948 wat ongelukkig was met mijn eigen geiten, kocht ik een eenjarige geit, wat slap en rank, maar die ik zelf toch wel goed vond, en die is grondlegger geworden van mijn geitenstapel de laatste 20 jaar. Haar melkplas was:

2 jaar:   994 kg melk 3,46 % vet 378 dagen
3 en 4 jaar doorgemolken: 1670 kg melk 3,42 % vet 588 dagen
5 en 6 jaar doorgemolken: 1703 kg melk 3,90 % vet 650 dagen
7 jaar: 1436 kg melk 3,62 % vet 327 dagen
8 jaar: 1433 kg melk 4,39 % vet 331 dagen
9 jaar: 1420 kg melk 4,79 % vet 364 dagen

Zij won voor mij op de plaatselijke keuringen, kringkeuringen en provinciale keuringen, die wij altijd trouw bezoeken en welke zulke prachtige dagen voor de geitenfokkers zijn, totaal twee keer kampioen, 9 eerste prijzen, 10 tweede prijzen en 4 derde prijzen.

Hiervan stamden af geiten als Marijke van Coehoorn, waarvan je bij het zien het water over de lippen loopt als ze opgenomen worden met ab, b+, b+, ab, b+, b+, b+, b+.
Best ontwikkeld, fraai type geit, beste romp, waarmee ik in 1960 in ’s Hertogenbosch een 1A prijs mocht behalen, met melkproductie 2 jaar: 1223 kg melk, 3,76 % vet in 308 dagen.
Jammer dat ik haar niet drachtig kon krijgen, net als in 1967 het geval was met Mina van Coehoorn, waarmee ik in 1967 in Den Bosch kampioene productieklasse werd.
Ik heb Mina doorgemolken. Ze heeft een best plas melk gegeven, gemiddeld ± 4 liter per dag. Ze heeft nu het leven geschonken aan een vierling, een geitje, een bokje en twee kwenen.

Als fokker heb ik nu één keer de eer gehad als hoogste melkproductie Nederland en één keer kampioen productieklasse Nederland in ’s Hertogenbosch 1967.
Nationale keuring op 22 september 1967 in Den Bosch.
Friesland kreeg de 1A-prijs bij de collecties oudere geiten.
Van links naar rechts: Ellie van W. Terpstra, Engelum; Mina van Coehoorn (de kampioene) van P. Postma, Wijckel; Durkje van G. van der Wal, Hallum; Jeltje van A. Hoogterp, Vrouwenparochie en Joke van J. van der Spoel, Katlijk.

Mina was in 1962 beste lam provinciale keuring; in 1963 drie keer 1A-prijs plus twee keer kampioen; in 1964 twee keer een 1A-prijs, één keer kampioen en één keer reservekampioen (één keer een keuring overgeslagen wegens ziekte van haar baas); in 1965 drie keer 1A-prijs, één keer reservekampioen, één keer kampioen; in 1966 één keer 1A-prijs, één keer 1C-prijs, één keer kampioen; in 1967 twee keer 1A-prijs, één keer 1D-prijs en kampioen ’s Hertogenbosch; in 1968 twee keer 1A-prijs en twee keer reservekampioen.
Totaal 13 eerste prijzen, zes keer kampioen, vier keer reservekampioen en twee keer beste geit productieklasse.

Mina werd als eenjarige opgenomen met ab, b+, b+, b+, b+, b, ab, ab. Zij was als eenjarige uitverkoren voor één week tentoonstelling Frisiana Leeuwarden.

Haar moeder was Litse Marijke van Coehoorn, heeft een vriend en concurrent van mij gekocht. Zij is Stergeit geworden met 27 punten. Haar melkcontrole was:

1 jaar:   881 kg melk 4,16 % vet 307 dagen
2 jaar: 1401 kg melk 4,26 % vet 362 dagen
3 jaar: 1148 kg melk 4,65 % vet 362 dagen

Met omschrijving door wijlen de heer Pieterson van Drachten: ‘Een pracht geit met sierlijke bouw en adel, in de gehele bouw correct.’

Zie, vrienden, dan heb je voldoening voor uw zorg en opfok van uw dieren. Litse Marijke vereerde mij het eerste jaar als eenjarige direct met drie mooie geitjes, die alle drie prima waren, waarvan ik zelf Mina van Coehoorn alleen maar gehouden heb, wat mij later wel eens speet, want haar zusters hebben mij wel eens haast van de eerste plaats willen verdringen op de kringkeuring.

Vele jaren ben ik bokhouder geweest en ben het nog.

Zie, vrienden, nu laat ik de fokkerij en de sport over aan onze jonge vrienden. Veel heb door geheel Friesland gereisd om mede te keuren in alle windstreken van Friesland, veel vrienden heb ik in geheel Friesland en daar buiten verworven, ben zelfs aangezocht voor hulpkeurmeester in Den Bosch.
Doch helaas, de ouderdom speelt mij parten en idem de gezondheid, zodat ik node van u allen afscheid neem.
Onze plaatselijke vereniging heeft mij erelid gemaakt. Ook van de Friese Bond heb ik een insigne ontvangen voor de vele diensten aan de Friese Bond van Geitenhouders.
Hartelijk dank voor alle eerbewijzen.

Beste vrienden, doe allen uw best en probeer ook op de hoogste trap van de sportladder met uw geiten te komen. Al kost het soms veel tijd en moeite, de aanhouder wint.
Hiermee neem ik afscheid van u allen en het ga u allen goed!

Uw vriend P. Postma, Wijckel (Fr.)
De Geitehouder, juni 1969

  

WWW.WITTEGEITEN.ORG