UIT DE OUDE DOOS

 

Stal de Boer uit Zaandam

Midden in de stad Zaandam, in een jachtig industriegebied, waar vele fabrieken allerlei luchtjes verspreiden, waar de telex en de telefoon de laatste berichten uit de zakenwereld melden, waar schrijfmachine en rekenmachine ratelen, midden in dat gebied ligt aan de westzijde een oude boerderij waar gebroeders de Boer samen een bedrijf exploiteren.

Een groot gedeelte van het land is thans ondergespoten om bouwrijp te worden gemaakt voor de alles verslindende industrie.

Het is hier dat Kl. de Boer zijn geitenbedrijf nog dagelijks behartigt. Groot en klein wel meer dan dertig dieren.
Van dit bedrijf zijn reeds meerdere goed fokkende bokken gebruikt. 
   
Tentoonstelling 1957 Purmerend
Kampioen geit Ina 9 F 284
Eigenaar K. de Boer, Zaandam
 
In 1949 werd Kuil H 840 geboren, vader Frits H 641, Moeder Ida F 899. Deze bok werd met ab opgenomen.
De moeder produceerde als elfjarige 1053 kg melk met 3.78% vet in 327 melkdagen; als twaalfjarige 729 kg melk met 3.79% vet in 277 melkdagen.
Kuil H 840 heeft een grote invloed gehad op de Noord-Hollandse fokkerij, vooral via zijn zonen: elf stuks zijn er van Kuil H 840 ingeschreven, waarvan vooral Machien H 890 (moeder Francien F 328 KS, fokker P. Lanser) nog lange tijd dienst heeft gedaan.

In 1951 werd Meibloem H 897 geboren uit Riek 47 en de ge´mporteerde bok Lubbert G 928.
Riek gaf als vierjarige 1715 kg melk met 3.64% vet in 274 melkdagen.
Zes bokken werden van Meibloem ingeschreven, waarvan twee met b+ en vier met b.

In 1952 werden uit Annie 49, uit Gelderland ge´mporteerd en de bekende Adam S 45 (U 98), Napoleon H 925 en Nassau H 926 geboren.
Annie produceerde als driejarige 981 kg melk met 3.45% vet in 286 melkdagen; als vierjarige 589 kg melk met 3.35% vet in 230 melkdagen.
Napoleon heeft als dekbok onder andere in de Zijpe gestaan.

In 1952 werden ook nog ingeschreven Nathan H 927 (moeder Ineke 72) en Nauman H 928 (moeder Jannie 46-9, die als tweejarige 611 kg melk met 3.97% vet in 291 melkdagen en als driejarige 459 kg melk met 3.62% vet in 225 melkdagen produceerde).
Verder nog Negus H 929, Nelson H 930 en Nardus H 933. Deze bokken hadden allen Adam S 45 (U 98) tot vader, die aangekocht was op de nationale tentoonstelling in Den Bosch.

In 1953 werd Okke H 951 ingeschreven met als vader Nardus H 933 en moeder Jannie 46-9, alle zelf gefokt. Okke is slechts een jaar gebruikt.

In 1954 werd Potter H 957 geboren uit de reeds genoemde Kuil H 840 en Ineke 72. Potter werd echter ziek en moest ontijdig opgeruimd worden.
Poes H 963, eveneens van Kuil H 840 met Jannie 46-9 als moeder, werd later aan de Bond verkocht en heeft een jaar in Hensbroek gedekt.

In 1955 werd Nardus H 933 vader van Rinze H 968 uit Ineke 72, van Ridder H 970 uit Riek 2 F 220, van Rakker H 972 uit Guurtje F 985, van Radar H 972 uit Annie F 49, van Roman H 978 uit Guurtje F 283, en van Rommel H 979 uit Ina T 11.
Deze bokken werden allen aan de Bond geleverd en verdwenen grotendeels na een jaar dekken weer van het toneel.

In 1956 werd Slamiel H 999 geboren, een bok die zijn naam overigens geen eer aandeed: vader Secretaris H 985, moeder Guurtje F 895.
Deze bok werd na een jaar natuurlijk dekken aangekocht voor de K.I. en na herkeuring ingeschreven met b+.

In 1957 werden niet veel boklammeren aangehouden, maar fokte De Boer Tinus H 3, met Slamiel als vader en Annie 49 als moeder.
Deze Annie produceerde als eenjarige 838 kg melk met 3.81% vet in 257 melkdagen.

Tinus H 3 kreeg echter weer een greep op de fokkerij, doordat hij in 1958 vader werd van Uiver H 13 uit Ina F 146 KS, die als zevenjarige 944 kg melk met 3.79% vet in 297 melkdagen gaf.
Uiver H 13 werd later ingeschreven met b+ en ingeschakeld voor de K.I.
Verder gaf Tinus H 3 nog Uniform H 16 uit Guurtje 4 F 474 KS, Ultra H 17 uit Annie 49, Ulevel H 18 uit Willy F 73 en Uitentuis H 25 uit Ineke F 476 KS.
 
Niet alleen via de bokken kreeg De Boer bekendheid. Toen de eerste KS-geiten werden ingeschreven, had hij er gelijk zeven.
Geit: Leeftijd: Kg melk: % vet: Dagen: Opname:
Riek 2 F 220 3 jaar 900 3.49 282 b+
Ina F 146 7 jaar 944 3.79 297 ab
Guurtje 4 F 3 jaar 953 4.25 282 b
Rozemarie F 475 2 jaar 907 3.68 270 b
Ineke F 476 5 jaar 904 4.75 286 b+
Ineke 5 F 478 3 jaar 1107 3.66 304 b
Ineke F 72 8 jaar 908 4.38 310 ab
 
De Boer is een groot liefhebber van de geit en leeft praktisch uitsluitend met en voor zijn dieren, die hij nog dagelijks met zijn zorgen omringt, ondanks de dreiging van de hem wel zeer dicht naderende industrie.
Zeer veel heeft De Boer op zijn manier bijgedragen tot de geregistreerde fokkerij in Noord-Holland en wij spreken aan het einde van dit overzicht de wens uit, dat het De Boer nog lang gegeven moge zijn, dit te blijven doen.
W. Pijper, Alkmaar
De Geitehouder, september 1959

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG