OP BEZOEK BIJ GEITENHOUDERS

 

J. Bindt, Oostzaan

Daar de naam Jan Bindt, Oostzaan onverbrekelijk is verbonden met grote uitslagen in de fokkerij en de melkcontrole, kwam het ons wenselijk voor om daar eens een praatje te gaan maken om weer wat aan de weet te komen. En dat kwamen wij hoor.

Ten eerste omdat een aantal Friese fokkers er in 1983 een aantal jonge bokken hebben besteld, leek het ons wenselijk om van dichtbij eens de lamp te laten branden. En hij werd aangestoken hoor.

Stapels foto’s kregen wij in handen van deze vereerde Jacoba-stam.
Prachtig gevormde uiers, zeer goede beenstanden en goede melkuitslagen.

Al gauw kwam het gesprek over het fokken. Ras bleek dat de heer Bindt een grote voorstander was van het gehoornde fokken op voorwaarde dat de dieren wel onthoornd werden.
Bindt vindt het maar zonde dat zoveel lammeren die als kween op de wereld kwamen het fokpatroon be´nvloeden.
Hij voelt zich niet geroepen om slachtprodukten te fokken.
 
Eigenaarsgroep van J. Bindt op de Nationale keuring 1982
Toen wij wat verder op het fokken ingingen en wij de Jacoba-stam wat gingen doorlichten, bleek dat Bindt kruist binnen de soort, elk jaar een andere bok, die na veel zoeken wordt aangeschaft.
Maar of wij van een STAM mogen spreken, dat geloof ik niet. Alleen de moederkant wordt enigszins aangehouden, maar dat het hem lukt om op zo’n fokmanier toch al jaren aan de kop te blijven, bewijst het vakmanschap van Bindt.

Ook het voederen werd doorgenomen. Hoogwaardig eiwithoudend krachtvoer wordt gebruikt omdat het gras in de omgeving niet van al te beste kwaliteit is (te hoge waterstanden).

De stallen worden bezichtigd en enkele zeer mooie geiten zagen wij staan.
De heer Bindt houdt de lammeren ongeveer twaalf weken bij de moeder. Bij de melkcontrole worden de lammeren een dag opgesloten wat wel wat geschreeuw oplevert, maar dit wordt voor lief genomen.

Ook op organisatorisch gebied is Bindt aktief. Op zijn initiatief is de nieuwe afdeling Oostzaan opgericht, nu nog wat klein maar ook daar zal hij succes weten te boeken.
Ook heeft de heer Bindt een uitgesproken mening over de boekengeleerden. Hij vindt het maar niets dat de wereld van vandaag overgeleverd is aan mensen die door veel gepraat voor veel geld, een ander een mening trachten op te dringen.
Hij stelt de praktische mens voorop.

Wie het voorrecht heeft gehad om in de slimme ogen van deze praktische ingestelde mens te mogen blikken, kan vermoeden dat de lamp nog lang zal blijven branden in het huis in de Oostzaan.
Mevrouw en de heer Bindt worden hartelijk bedankt voor de ontvangst en veel succes in de toekomst gewenst.
P. Hartman
"De Geitehouder", februari 1984
 
Alhoewel wij niets afdoen aan de fokprestaties van dhr. Bindt, is de wijze waarop deze de melkcontrole van zijn geiten uitvoert, niet toegestaan binnen de N.O.G.
Wij hopen ook dat de Noord-Hollandse bond hier nota van kan nemen.
Red.

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG