OP BEZOEK BIJ GEITENHOUDERS

 

Geitenhouderij van familie van Drumpt, Andelst

Enige jaren geleden is er in deze omgeving een geitenfokvereniging opgericht, en deze draait uitstekend. Het aantal leden is in enige jaren toegenomen tot 120. En er wordt zelfs over gedacht om in verband met de grote afstanden, de vereniging te splitsen.
Mevrouw van Drumpt is voorzitster van deze actieve vereniging en ik had het genoegen om in de afgelopen winter een inleiding te houden voor een groep van circa veertig personen.
Het meest opvallende op deze bijeenkomst was, dat meer dan de helft van de aanwezigen met vragen kwamen. Dat is juist voor een spreker zo belangrijk, want dan merkt men dat er geluisterd is.

Nu iets over de fokkerij op het bedrijf. We zagen zes melkgeiten, doch in verband met de beschikbare tijd zijn deze niet uit de boxen gekomen. De indruk was echter gunstig.
De twee oudere bokken hebben we buiten gezien. Wat de ene teveel had, kwam de andere tekort. De ene was erg ruig en de andere was kaal. Dit doet natuurlijk geen enkele afbreuk aan de kwaliteit van de dieren, doch het gezicht wil ook wat.
We zullen er evenals bij de rundveefokkerij aan moeten wennen, dat het uiterlijk van een oud fokdier weinig zegt en er zal veel meer aandacht geschonken dienen te worden aan de vererving van de bokken.
Bijzonder graag zagen we de jonge Witte bok, die afkomstig was van Jongschaap. Het is altijd bezwaarlijk om van een jong fokdier veel te zeggen, doch dit leek wel heel goed.
En dat konden we ook zeggen van de twee best ontwikkelde geitelammeren. Deze beloven wat voor de toekomst.
 
Alles bij elkaar was het prettig om op deze bedrijven een kijkje te nemen en graag een woord van dank voor de gastvrije ontvangst en dhr. Hasselaar voor zijn bemiddeling.
S. de Jong Szn.
"De Geitenhouder", december 1983

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG