OP BEZOEK BIJ GEITENHOUDERS

 

Fam. Nieuwhoff, Cothen

Onverwachts was het bezoek aan de familie Nieuwhoff te Cothen. Nieuwhoff heeft enige jaren moeilijkheden gehad met de geiten en vorig jaar zijn er heel wat dieren ontijdig gestorven.

Ze hebben nu 21 melkgeiten, (overwegend Witte dieren) en deze koppel geiten maakte een bijzonder goede indruk. De dieren waren in beste conditie (doch niet overdreven).
Het meest opvallende waren de borstels in de stal. Evenals bij de rundveehouders met ligboxenstallen heeft men in de geitenstal twee grote borstels aangebracht, een borstel waar ze aan kunnen schuren met hun kop en rug, en een borstel voor de zijkant van het lichaam. Het was een lieve lust om te zien hoe de geiten van deze borstels gebruik maakten en ze waren bijzonder schoon. Dergelijke borstels kunnen mijns inziens ook aanbevolen worden voor andere stallen met grote aantallen loslopende geiten.

De geiten worden machinaal gemolken en Nieuwhoff heeft hiervoor een eenvoudige inrichting gemaakt. Het melken van de 21 geiten nam een half uur in beslag.

Bij het rantsoen van de dieren werd ook het produkt bierborstel genoemd. Zijn er nog meer geitenhouders die bierborstel aan hun geiten voeren?

De melk werd of aan de fabriek geleverd of er werd kaas van gemaakt. Men heeft harde en zachte kaas gemaakt, en de harde kaas ging vooral naar reformzaken in Utrecht.

Zoals ik boven reeds opmerkte, kwamen we onverwachts, doch het was een lieve lust om deze geitenfokkerij te zien.
Opmerkelijk was ook dat de twee bokken tussen de geiten liepen. Het was heel rustig, doch in de dektijd zal dit moeilijk kunnen.

Onze tweede dag van bezoeken is ook goed geslaagd. 

S. de Jong Szn.
"De Geitehouder" van september 1978

   

 

Fam. Nieuwhoff met hun geiten op de Nationale keuring in de Flevohof in 1982.

   

WWW.WITTEGEITEN.ORG