OP BEZOEK BIJ GEITENHOUDERS

 

Op bezoek bij Gebr. Huisman
Bij ons bezoek aan Gebr. Huisman, geitenfokkers te Sint-Johannesga (Fr.), werden we bij aankomst eerst langs de geiten geleid door Huisman sr. en één van de gebroeders.
Met enige toelichting op de afstamming werd duidelijk dat hier een bewuste fokkerij bedreven wordt van zowel Witte als Toggenburger geiten. De laatste worden bij voorkeur van Klaas gehouden.
Uit Kina 6 40-6S en Gerrit 13-3T werd de reservekampioen productieklasse Rozemarie 159-8T geboren. Productie 2 jaar: 904 kg melk, 3,96% vet en 3,10% eiwit in 273 dagen. De bok Gerrit wordt hier wel gewaardeerd en wordt dan ook graag in de afstamming van de te gebruiken bokken terug gezien.
Gebr. Huisman, Sint-Johannesga
De Witte geiten zijn langer aanwezig en hebben de stallen hier al ± 15 jaar bewoond en zolang is familie Huisman ook lid van de geitenfokvereniging Zuid-Haskerland en omstreken. Een wel zeer actieve 27-jarige vereniging met ± 100 leden en ongeveer 300 geiten.
Voor beide rassen is een eigen bokhouder en een dekgeld, die het voor buiten stamboekhouders niet aantrekkelijk maakt nog een bok te houden.
Een eigen verenigingsblaadje "Us Gaitsje" dat 11x per jaar verschijnt en jaarlijks een jeugdkeuring, wat veel belangstelling trekt.

Huisman sr. is penningmeester van de vereniging, tevens is hij voorzitter van de kring en bestuurslid van de Friese Bond. Deze zakelijke, spontane en makkelijk pratende geitenliefhebber liet de viool een aardig toontje hoger spelen toen wij vroegen hoe het komt dat geitenminnend Friesland slechts de helft van de leden het geitenkrantje lezen? Er worden géén provinciaal nieuws of activiteiten in vermeld, te korte en te weinig keuringsuitslagen, aan fokkerij en de ontwikkeling van de geitenhouderij in Nederland wordt veel te weinig aandacht besteedt!
Naast Rozemarie, die op 1-jarige leeftijd ook al eens reservekampioen is geweest, is hier ook de kampioen productieklasse Witte melkgeiten aanwezig, de 4-jarige Sonja's Martine, één van een drieling geitlammeren uit moeder Sonja 367-2 KS* en als vader Gurbe 1-73.
Productie als 2-jarige 1777 kg melk, 3,54% vet, 2,99% eiwit in 309 dagen.

Fokker: B.J. Lenos, 
Oudehaske  
Het is vooral Sonja 367-2 die ruime nafok leverde, want alleen al in de rubriek van Sonja's Martine stond volle zus Sonja's Jannetje 1H en Sonja 1, een Sipke 7-1 dochter 1D. Allen met fraaie productiecijfers, ze waren allen weer drachtig deze veel massa hebbende geiten, die daarnaast ook adel uitstraalden.
De familie Huisman zal de keuringen dan ook vast niet ontlopen in de toekomst.

Wij wensen hen veel successen in de geitenfokkerij, waarna wij afscheid nemen van deze enthousiaste geitenfokkers.
K.L. Ritzema
"De Geitehouder", augustus 1981

.

De geitenfokkerij van Gebr. Huisman, Sint-Johannesga
Bij het uitwerken van de gegevens van de melkcontrole van geiten van Gebr. Huisman te Sint-Johannesga, viel me op dat ze aan een hoge gemiddelde melkgift per geit kwamen.
Dhr. Ritzema heeft een stukje geschreven over de fokkerij van Huisman in het augustusnummer, doch ik wil hieronder ook de productie laten volgen van de oude Sonja. Deze produceerde achtereenvolgens:
Leeftijd Kg melk % vet dagen kg melk per dag % eiwit
2 1504 3.58 302 4.98 3.30
3 1627 3.16 268 6.07 3.21
4 1809 3.34 270 6.70 -
5 2207 3.39 339 6.51 3.33
6 1471 3.49 274 5.37 3.19
7 1590 3.55 296 5.37 3.14
8 1576 3.56 293 5.38 2.92
Totaal 11784 kg in 7 lactatieperioden. Gemiddeld per lactatie 1683 kg. Gemiddelde melkgift per dag van 5.78 kg.
Dhr. Huisman schrijft het was met Sonja "Ga heen en vermenigvuldig u". Ze heeft uitstekend gefokt en tal van nakomelingen zijn er in ons land en België verspreid.

Op de keuring in Haskerland behaalden Gebr. Huisman met 9 Witte dieren en 4 Toggenburgers vier kampioensprijzen en twee reservekampioensprijzen.
Dit is de moeite waard en een felicitatie is volledig op zijn plaats.

 
Vier van de Witte geiten van Huisman, van opzij gezien.
d.J.
"De Geitehouder", september 1981

  

WWW.WITTEGEITEN.ORG