OP BEZOEK BIJ GEITENHOUDERS

 

Fam. Clements, Almkerk

Bij mijn afscheid als voorzitter van de Zuid-Hollandse Bond en van de Nederlandse Organisatie kreeg ik onder andere geld geschonken om een reisje te maken. Waar konden we dat beter voor besteden dan om een bezoek te brengen aan geitenhouders in ons land?

Ons eerste bezoek gold de Fam. Clements, Almkerk. Dit gezin, man, vrouw en Sylvia hebben bijzonder veel belangstelling voor de geitenhouderij.
Een jaar of 10-15 geleden heb ik deze mensen leren kennen onder andere op een cursus in het beoordelen van geiten te Giessenburg. Later hebben ze regelmatig op keuringen en tentoonstellingen gekeurd en er is een zeer prettig contact ontstaan.

Mervrouw Clements maakt alle mogelijke produkten van geitenmelk en van de wei van de kaasmakerij. Ze maakt ook boter en met de boter bakt ze heerlijke koekjes. Alle produkten van de geiten worden goed gebruikt.

Ze hebben produktieve geiten. De produktie was het afgelopen jaar:
 
Naam van de geit: Leeftijd: Kg melk: % vet: % eiwit: dagen:
Ukke 2 jaar    844 3.93 3.34 288
Silvia's Iduna 3 jaar 1150 4.12 3.41 282
Silvia 4 jaar 1168 4.02 3.15 255
Giganta 7 jaar 1222 3.98 3.52 276

We zien dus over het algemeen een beste melkgift met goede gehaltecijfers, en vooral de gehaltecijfers voor het eiwit zijn bij sommige dieren aan de hoge kant. Willen we in Nederland met het eiwitgehalte van de melk omhoog dan zal men bij de selectie zeker met gehalte rekening dienen te houden.

Voor de familie Clements is het houden van de geiten liefhebberij, waar ze echter erg veel van maken. Het is dan ook geen wonder dat er bezoekers komen niet alleen uit ons land, doch ook het buitenland levert bezoekers.
Het is de moeite waard om de verschillende produkten te proeven en te waarderen.

We hopen dat ze nog vele, vele jaren deze liefhebberij mogen hebben.

S. de Jong Szn.
"De Geitehouder",  juni/juli 1978

.   

 

 

Fam. Clements met hun geiten op de Goveka in Gouda.

   

WWW.WITTEGEITEN.ORG