GEIT OP DE VOORGROND

 

Sipelsicht Janke
Melkbaarheid en speenplaatsing

Dit is Sipelsicht Janke, één van onze eerste zelf gefokte bokmoeders.
De inspecteur gaf haar afgelopen zomer als driejarige AB 87 punten, met onder meer een AB voor haar uier.
Ze produceerde ruim 1500 kg melk in 400 dagen, ondanks een schijndracht (watervrucht) halverwege de lactatie.

Janke loopt in een koppel van ruim honderd geiten en heeft de beschikking over onbeperkt A-brok en een beetje graskuil.
Ze is niet onze meest melkrijke geit, maar wel een van de mooiste. En tot nu toe de hoogst ingeschreven geit. Haar sterkste punt is haar melkbaarheid, maar daarover straks meer.
Sipelsicht Janke FM88-099 van familie Meekma in deinum
Janke is een dochter van Tsjeppenburster Doekele, een zoon van Bibi’s Hein uit de bekende melkrijke geit Tsjeppenburster Mientje 13 van de combinatie Hoekstra uit Welsrijp. Mientje 13 is een dochter van Wilhelmus van de Praktijkschool (Pieter van Adelhof x Grietje 18 KS*), een bok die veel voorkomt in de afstammingen van onze melkrijke geiten.
Jankes moeder (Sipelsicht Jantsje) is een dochter van Butenfjildster Ale (Bastiaan x Femmie 3) uit onze stammoeder Aldlanner Bella. Deze Bella kochten we in 1985 van onze buurvrouw Tineke van Woudenberg, die in dat jaar stopte met de melkgeitenhouderij.
Bella was onze eerste geit en bleek een beste aankoop. Ze loopt nu als achtjarige nog probleemloos mee in de koppel en produceerde het afgelopen jaar 1200 kg melk.
Bella is een dochter van Wieland (Pieter x Grietje 21 KS*) uit Aldlanner Tietje 15, ingeteeld op de Rissinger Geert-zoon Aldlanner Minnekus.
Terzijde: we hebben later via een omweg ook nog Aldlanner Gijsjes ingekocht en ook deze familie doet het bij ons erg goed.

Janke is gedekt door Adelborst van Adelhof, die het afgelopen najaar van Noord-Holland naar Friesland verhuisde. Adelborst is een zeer vitale, grote en lange bok, die al meerdere goed verervende zonen heeft gegeven. Bovendien stamt hij uit de Erica’s en Hetty’s van Hasselaar in Lunteren, een bloedlijn die bij geitenmelkers een goede naam heeft. Adelborst heeft verder nog twee maal Rissinger Geert in zijn afstamming.
Wij hopen op tenminste één bokje uit deze combinatie voor eigen gebruik. We hopen daarmee de melkbaarheid van onze geitenstapel te verbeteren.
Janke blinkt namelijk uit in melksnelheid, ophangband en speenplaatsing (zie foto achteraanzicht).
Het belang van deze eigenschappen is groot, wanneer je een grote koppel geiten in een korte tijd wilt melken.
Bovendien is de melkbaarheid (naast de hoogte van de melkproductie en de melkprijs) sterk mee bepalend voor de arbeidsvreugde in de melkput.
Met name de speenplaatsing verdient ons inziens meer aandacht. We zien nog vaak geiten met wijd geplaatste en opzij stekende spenen (“richtingaanwijzers”) hoog geplaatste op keuringen.
Dergelijke zijn zowel met de hand als met de machine slecht te melken.  
Klaas Sjoerd Meekma, Deinum (Fr.)
"De Geitenhouder", april 1992

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG