GEIT OP DE VOORGROND

 

Hiltje 32 proficiat!
 
Afgelopen herfst heeft een afvaardiging van het bestuur van de Friese Bond een bezoek gebracht aan de familie van der Molen in Boornbergum, om de zevenjarige Witte geit Hiltje 32 in het zonnetje te zetten.

De reden hiervoor was het feit dat deze befaamde bokmoeder, die met A voor algemeen voorkomen opgenomen is in het keurstamboek en tevens reeds het predikaat Stergeit verworven heeft, in vijf lactaties maar liefst 10.000 kg melk produceerde!
   
De historie
De heer van der Molen is in 1976 met de geitenfokkerij begonnen. Via onder andere dwerggeiten en Nubische geiten zijn door Van der Molen de eerste treden gezet in de hobbyistische geitenwereld.
Aanvankelijk viel het oog op de bok Faroek. Via de bokmoeder Jannie 15, gekocht van de familie Lijzenga in Oenkerk, werd in kombinatie met de bok Marco het eerste succes behaald. Een kampioenslam op de Kringkeuring deed het enthousiasme opbloeien.
Vervolgens werd wederom een geit van Lijzenga gekocht. Deze geit, Hiltje 30, bracht een geitje van Pieter van Adelhof. Dit geitje, Hiltje 31, was een fijn en vast gebouwd lam.
Via het bokmoeder en bokkenboek van de N.O.G. viel Van der Molen zijn oog op de bok Noro. Deze bok, gefokt door Gretha Kardinal uit Duitsland, sprak Van der Molen aan door de moederstam: “melktypische, harde melkgeiten met een sterke koffer.”
Via een zoon van deze Noro, de bekende stempelbok Tarzan van Adelhof, werd uit Hiltje 31, het geitenlam Hiltje 32 geboren.
Hiltje 32 was direkt bij de geboorte reeds een zeer opvallend luxe lam, met bijzonder korrekt beenwerk.
 
Levensloop Hiltje 32; produceren en rozetten verzamelen
Hiltje 32 is in haar leven meerdere malen gedekt door haar vader Tarzan van Adelhof.
Van der Molen: “Ik had een rotsvast vertrouwen in deze bok, en via inteelt veranker je toch de sterke eigenschappen?”
De bekendste van deze drie dochters van Hiltje 32 is Hiltje 32a, een Tarzan bokmoeder B+ 83. Zowel met betrekking tot haar exterieur als produktie moet ze de eer echter aan moeder laten.
Met name op het mannelijk vlak is de nakomelingenschap van Hiltje 32 kwantitatief en kwalitatief indrukwekkend geweest. Tot en met 1991 zijn elf bokken van haar in het Register van Jongvee opgenomen, met originele namen als Hiltje’s Earste, Hiltje’s Twadde, enzovoort.
Van deze bokken zijn vier stuks in het stamboek opgenomen, waarbij Hiltje’s Twadde kwa exterieur de topper vormt (Algemeen voorkomen AB 86).
De fokwaarde van deze bokken lijkt goed, al zijn ze nog erg jong (1987 t/m 1990) om hier een betrouwbaar beeld van te vormen.
Op basis van de exterieurkwaliteiten van haar zoons, Hiltje’s Twadde, Hiltje’s Fjirde en Hiltje’s Seisde en haar dochter Hiltje 32a, heeft Hiltje 32 begin dit jaar de waardevolle fokkerij predikaat Stergeit bemachtigd.
 
Afstamming Hiltje 32 KS*
Wanneer we de stamboom van Hiltje 32 bekijken, zien we allereerst de grote invloed van de Adelhof-fokkerij van de familie Hasselaar.
Via bekende bokken als Tarzan en Pieter van Adelhof, Jelly’s Gijs en Tjerk is een hecht fundament gelegd voor de fokvaste stam van de Hiltjes.
Achter Hiltje 32 gaan nog zeker acht generaties schuil, waaronder de befaamde Stergeit Hiltje 8.
Er is zeker sprake van minimaal 45 jaar geregistreerde fokkerij.
 
Exterieur en keuring
Hiltje 32 is als tweejarige in het keurstamboek opgenomen met de volgende excellente beoordeling:
 
 
Algemeen voorkomen: A    
kop + hals: AB    
Voorhand: A    
Middenhand: A    
Achterhand: A    
Benen: AB    
Uier: A    
Beharing: AB    
       
De omschrijving luidt:
Best ontwikkelde geit van zeer fraai type, met fraai uier en goede benen.

Dit fraaie exterieur heeft Hiltje 32 tot op dit moment behouden.
Opvallend is nog steeds de melktypische opdruk en de vaste bouw van deze geit. De uier is nog steeds uitmuntend.

Hiltje 32 heeft haar gehele leven gescoord op keuringen. Als eenjarige was de tweede kampioen van Friesland; als tweejarige reservekampioen en de laatste beide jaren respectievelijk als zes- en zevenjarige eveneens reservekampioen in de bokmoederklasse: “over konstitutie gesproken!”

 
Produceren, produceren …
Hiltje 32 is zoals reeds gemeld een uitzonderlijke produktiegeit. Hieronder als voorbeeld de produktie weergegeven van de 11 controles als zesjarige geit.
controles 1990 kg's melk % vet % eiwit
1e 7.2 6.27 2.59
2e 9.4 4.65 2.42
3e 8.4 4.29 2.19
4e 8.4 4.59 2.54
5e 8.6 4.02 2.79
6e 7.8 4.24 2.56
7e 6.8 4.70 2.66
8e 8.2 4.58 2.87
9e 6.6 4.14 2.74
10e 6.2 5.15 3.00
11e 5.4 5.72 3.08
Opvallend zijn de dagprodukties tot zelfs maar liefst 9.4 kg melk per dag. Hiltje 32 wordt droog gezet bij een produktie van minimaal 5 kg melk per dag!
Ten gevolge van deze hoge melkproduktie is uiteraard het eiwitgehalte iets aan de lage kant. De produktie aan kg’s vet en eiwit is echter van een uitzonderlijk hoog nivo.
 
leeftijd: Kg melk: % vet: %eiwit: dagen: kg/dag:
2.01 1475 4.22 2.69 266 5.16
3.02 2023 4.01 2.59 286 7.07
4.02 1973 4.50 2.68 299 6.60
5.01 2047 4.05 2.53 289 7.08
3.00 2487 4.81 2.65 330 7.54
 
Totaal: 10.005 4.33 2.62 1490 6.71
Uit de vijf melklijsten tot nu toe, als eenjarige is geen melkcontrole uitgevoerd, blijkt dat de hoge jaar produktie van ongeveer 2000 kg maar liefst vier jaar in suksessie is gerealiseerd.
 
Rantsoen
Uitermate interessant is natuurlijk het rantsoen van een dergelijk topproducente.
Dhr. van der Molen: “Hiltje 32 is een geit met een natuurlijk overwicht.” Geen leider maar wel nadrukkelijk aanwezig.
’s Winters bestaat het rantsoen uit onbeperkt A-brok, wat aardappelen en witlofwortels. Volgens Van der Molen werken de aardappels positief voor het vetgehalte, en de witlofwortels voor de melkproduktie. Verder wordt onbeperkt prima hooi verstrekt.
’s Zomers is er naast het krachtvoer gras tijdens de weidegang.
 
Tenslotte
Nadat Hiltje 32 letterlijk nog in het zonnetje was gezet door middel van een krans met wortels en andere groente, heeft de familie van der Molen namens de Friese Bond een wandbord van Fries aardewerk ontvangen als blijvende herinnering.
Onder het genot van een kopje koffie en een stukje Friese oranjekoek hebben we tot slot nog even fijn gebabbeld over onze Hiltje 32.
Op zo’n dier mogen we naast familie van der Molen, als Friese Bond en als N.O.G. toch terecht trots zijn, niet waar?
We hopen dat Hiltje 32 nog jarenlang onze fokkerij mag verrijken met haar nakroost en hoge melkprodukties. Ze is en blijft een visitekaartje van geiteminnend Nederland.
Familie van der Molen, proficiat!
Doede de Jong
"De Geitenhouder", juni 1992

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG