GEIT OP DE VOORGROND

 

In 1993 weer twee 10.000 kg melkgeiten in Utrecht

Jaren geleden was het IVO Zeist de eerste met 10.000 kg geit (Maaike 3) in onze provincie. Later volgde de heer G. Bos uit Ankeveen (Cally 4), en vorig jaar de heer M. Cassuto uit Ede (Doortje 15).
We hadden tot dusver dan ook drie geiten in onze provincie die deze mijlpaal hebben behaald, waarvan er nog een in leven is.
In 1993 kwamen er op deze erelijst twee geiten bij van mevrouw Verdoold te Polsbroek.


Links de geit Ricella 7 en rechts Rina 29, beiden met de recordproduktie van 10.000 kg melk.
Het jaar startte met weemoed: kort voor het aflammen stierf in enkele minuten de meervoudige kampioensgeit Ricella 46 aan een scheur in de baarmoeder. Dit was voor stal Verdoold een grote klap.

Op 19 april 1993 behaalde de Stergeit Ricella 7 (U 737 KS*, geboren 20-03-1983, AB, vader: Wilma's Nono Pref, moeder: Ricella 3) 10.000 kg melk met 4.69% vet en 3.17% eiwit in ruim negen lactaties. Ricella 7 was Stergeit geworden met 27 punten, waaruit blijkt, dat zij behalve haar eigen goede keuringsscore, dit ook nafokte.
Zowel plaatselijk als provinciaal was zij enkele malen kampioen en in 1991 landelijk 1C, al was zij de oudste ingezonden geit.
Enkele bekende nakomelingen van haar waren: Ricella’s Peter 7 (AB89), Ricella 17 (AB88), Ricella 38 (AB87, Stergeit met 21 punten) en Ricella 51 (AB86). Kleindochter Ricella 67 (AB87) werd in 1992 op de provinciale keuring reservekampioen in de productieklasse en algemeen reservekampioen; in 1993 werd zij kampioen in de productieklasse en algemeen reservekampioen.

Daar wij vermoedden, dat er voor de provinciale keuring nog een 10.000 kg melkgeit op deze stal zou komen, besloot het provinciale bestuur de huldiging van Ricella 7 niet op de plaatselijke keuring te doen plaatsvinden, maar beide geiten op de provinciale keuring te huldigen.
Doch het spreekwoord: stel niet uit tot morgen wat ge heden doen kunt, werd helaas bewaarheid. Een week na de plaatselijke keuring moest Ricella 7 inslapen wegens een zeer ernstige acute artrose.

Twee dagen voor de provinciale keuring op 16-09-1993 behaalde Rina 29 (UK 050 KS*, AB86, geboren 06-04-1985, vader: Age, moeder: Rina 27) in ruim zeven lactaties, 10.000 kg melk met 4.66% vet en 3.25% eiwit. Zij werd op 02-02-1990 Stergeit met 17 punten.
Ze behaalde vele eerste prijzen op keuringen en had een goede nafok. Enkele van de beroemdste zijn: Rina’s Jan 16 (AB87), Rina’s Jan 25 (B+83), Rina 31 (AB87, Nationale 1A) en Rina 41 (AB85, Nationale 1B). Kleindochter Rina 61 werd op de provinciale keuring 1993 kampioen eenjarigen en algemeen kampioen en beste zelfgefokte melkgeit.
Rina 29 is de leidster in de koppel en ze nam de oude Ricella 7 altijd in bescherming, deze wist dat. En werd er eens gebokst, dan kroop ze altijd weg achter Rina 29.

Op de provinciale keuring 1993 reikte de voorzitter van de provinciale bond dan ook twee herinneringsborden uit aan mevrouw Verdoold, die daartoe spijtig genoeg alleen met Rina 29 in de ring kwam. 
Namens het bestuur van de provinciale bond, Jaap Roele
De Geitenhouder, november 1993

 

Ricella 38 (UK87-055 KS*, geboren 06-03-1987, AB87, vader: Age, moeder: Ricella 7) behaalde in 1996 een levensproductie van 13.451 kg melk met 3.95% vet en 3.14% eiwit in negen lactaties. Rina 41 (UK89-203 KS*, geboren 24-02-1989, AB85, vader: Sonja's Sander, moeder: Rina 29 ) behaalde in 1996 een levensproductie van 10.405 kg melk met 4.32% vet en 3.18% eiwit in zeven lactaties.
   
Drie 10.000 kg melkgeiten op een rij: Rina 29, Ricella 38 en Rina 41.
   
Rina 29 behaalde in 1997 een totale levensproductie van 13.424 kg melk met 4.71% vet en 3.36% eiwit in negen lactaties.
   
Ricella 92 (UK92-393 KS*, geboren 18-02-1992, AB88, vader: Floris van Callinghe, moeder: Ricella 63) behaalde in 1999 een levensproductie van 10.642 kg melk met 3.42% vet en 3.20% eiwit in zeven lactaties.

  

WWW.WITTEGEITEN.ORG