BOK ONDER DE LOEP

 

Fokkerijgegevens van de kampioensbok 1985 
 
Xerxes
308 SGeboren: 09-04-1980

Vader: Noro imp. D.

Moeder: Iduna

Fokker: Fam. Clements, Almkerk
De bok Xerxes heeft in Overijssel ter dekking gestaan. De fokresultaten, waren zeer matig!
Hoewel de bok qua exterieur veel toont, moet gesteld worden dat hij ook niet op de meest gunstige plaats stond en de loop naar deze bok misschien door hun 'standplaats' wat afgeremd werd.
  
Xerxes is door de heer T. van den Brink, Dalerpeel, op 06-06-1980 aangekocht van de familie Clements, Almkerk. Hij is op 20-08-1980 door mij ingeschreven in het (voorlopige) stamboek als volgt:
B+ b+ b+ b b b+ b b+ met als omschrijving "sterke, korrekt type bok met goede verhoudingen."

Op 27-07-1981 is hij definitief in het stamboek opgenomen met volgend keuringsrapport:
AB ab b+ ab b+ b+ b+ ab met als omschrijving: "best ontwikkelde, in alle onderdelen, korrekt gebouwde bok van mooi type."

Op 26-06-1984 is de bok verkocht naar Friesland (L. van der Molen, Boornbergum).

In de drie seizoenen welke deze bok in Overijssel stond, zijn er in totaal maar 16 lammeren van gemerkt. Hiervan zijn 12 geiten ingeschreven in het stamboek (gesteld moet worden dat de bok in totaal maar 51 dekkingen heeft verricht).
Ingeschreven zijn de volgende geiten:
Geit: levens-
nummer
Alg.
voork.
kop +
hals
voor
hand
midden
hand
achter
hand
benen uier beha-
ring
Alba X3775 B+ b b+ b+ b+ b b b+
Rabbel   3648 B+ b+ b+ b+ b b b- ab
Zaftasse X3647 B+ b+ b b b+ b+ b+ b+
Koosje X3556 B b b- b+ b- b+ b+ b-
Stoempa   3553 B- b b- b+ b- b+ b- b+
Lobke   3552 B+ b b b+ b+ b b+ b
Corrie X3499 B+ b b+ b+ b b+ b b+
Marna   3498 B+ b+ b ab b b+ b+ ab
Fellie fellie X3452 B+ b b+ ab b b+ b+ ab
Alderina X3451 B+ ab b+ ab b b+ ab b+
Melanie   3450 B+ b+ b+ b+ b b b b+
Teutel X3449 B b ab b b b+ b b+

Bokken zijn er in Overijssel niet van geregistreerd.
De dochters van Xerxes zijn alle dieren van goed tot zeer goed type, doch kruisvorm was/is bij een deel niet het sterkste punt (rond).

Twee dochters zijn op produktie gecontroleerd, te weten:
Geit: levens-
nummer
leeftijd kg melk % vet % eiwit dagen kg/dag
Lobke 3552 3 1031 3.44 2.82 254 4.06
Marna 3498 1   792  3.45 3.03 275 2.88

Bokken zijn er in Overijssel niet van geregistreerd.
De dochters van Xerxes zijn alle dieren van goed tot zeer goed type, doch kruisvorm was/is bij een deel niet het sterkste punt (rond).
Mijn inziens is van de bok Xerxes in Overijssel veel te weinig gebruik gemaakt. Die paar dochters welke ingeschreven zijn, komen niet uit het sterkste fokgebied zodat een eerlijk oordeel vanuit Overijssel wat betreft fokkerij eigenlijk niet gegeven kan worden.
Misschien kan met de gegevens vanuit Friesland, wel een passend verhaal/overzicht tot stand komen.
Zeer duidelijk komt wel tot uiting dat ook hier weer: een kampioensbok staat niet garant voor kwaliteitsnakomelingen!
J. van Burgsteden,
"De Geitehouder", juli/augustus 1986

  

Aanvullende gegevens van de vererving van de bok Xerxes 
Van de dekperiode 1984/1985 zijn zeven dochters ingeschreven.
De omschrijving van deze dieren was als volgt:
        Voorhand: Goed.
    Middenhand: Ruim met sterke rug.
    Achterhand: Goed, vlakke kruisen.
    Benen: Sterk, goede gang en stand.
    Uier: Matig, smalle ophang, dikke spenen en weinig vooruier.
    Beharing: Mooie beharing.
Samenvattend
Goede gebruiksgeiten, wat betreft de bouw van de dieren is er ten opzichte van de moeders een verbetering waar te nemen.
Helaas is dat met de uiers niet het geval, hier konstateren we een achteruitgang.
L.G. van der Molen
"De Geitehouder", september 1986

  

WWW.WITTEGEITEN.ORG